You are on page 1of 22

TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS

NURAIDIL BIN MIRHAN

PELAZIMAN KLASIK

TEORI PELAZIMAN KLASIK IVAN PAVLOV(1849-1936)


Diperkenalkan oleh Ivan Pavlov

Fokus kepada pengeluaran air liur anjing.


Beliau berminat untuk mengukur lelehan air liur

anjing apabila melihat pembantu makmal


membawa makanan.
Beliau telah menyebabkan lampu suluh

meransang lelehan air liur anjing yang beranggapan bahawa lampu suluh dinyalakan

Terdapat beberapa jenis ransangan dalam proses pembelajaran berlaku iaitu Ransangan neutral Rancangan semulajadi

:-

Ransangan terlazim

objek/perkara/per istiwa dalam persekitaran yang tidak ada hubungan langsung dengan diri, kita akan memberikan respon kepadanya.

objek/perkara/per istiwa yang ada hubungan secara semula jadi dengan diri, kitya akan bergerak balas/respon secara semula jadi atau reflektif.

ransangan neutral yang wujud berserta ransangan semula jadi dan menghasilkan gerak balas yang serupa.

Terdapat dua jenis gerak balas:Gerak balas semula jadi Gerak balas terlazim

gerak balas/respon yang berlaku secara semula jadi atau berupa pantulan/reflektif. Contohnya, sejuk-tarik selimut, lapar-makan.

gerak balas/respon yang berlaku hasil perkaitan antara ransangan semula jadi dan ransangan neutral ialah gerak balas terlazim, iaitu yang dipelajari.

Pelaziman klasik merupakan satu jenis

pembelajaran apabila organisma dapat membuat perkaitan atau hubungan antara ransangan neutral dengan ransangan semula jadi.
Contoh proses perkaitan antara ransangan

semula jadi (daging) dan ransangan terlazim


(cahaya lampu suluh).
Gerak balas terhadap ransangan terlazim masih

berlaku walaupun ransangan semula jadi sudah tiada.

Pembelajaran dalam bentuk pelaziman klasik

melibatkan penagalaman positif dan negatif.


Generalisasi memberikan gerak balas/respon yang

sama kepada ransangan yang serupa.


Contohnya, anjing yg biasa dengan bunyi loceng

akan memberikan gerak balas dengan bunyi-bunyi

yang menyerupai bunyi loceng seperti bunyi wisel.


Diskriminasi memberikan gerak balas/respon

kepada ransangan tertentu sahaja.


Contohnya, anjing yang memberi respon kepada

bunyi loceng sahaja dan tidak mengendahkan bunyibunyi lain.

Penghapusan proses melemahkan gerak balas

terlazim dengan meniadakan ransangan semula jadi. Contohnya, membunyikan loceng kepada anjing tetapi tiada daging dan proses ini dibuat berulang-ulang sehingga anjing tidak mengendahkan bunyi loceng lagi. Pembelajaran semula setelah beberapa minggu terhapus gerak balas terlazim, pavlov menyertakan semula rangsangan terlazim (loceng) dengan ransangan semula jadi (daging) dan pembelajaran berlaku semula.

TEORI PELAZIMAN KLASIK J.B WATSON (1878-1958)


Watson dikenali sebagai bapa behaviorisme.

Beliau menolak kajian tentang otak sedar serta

kajian introspektif. Beliau menyarankan kajian tingkah laku secara objektif yang dinamakan behaviorisme. Watson melihat psikologi sebagai kajian tentang tingkah aku manusia yang dapat dikawal dan diramal. Beliau membuat kajian terhadap kanak-kanak (Albert) yang suka bermain tikus putih.

Perlaziman operan berupa satu bentuk

pembelajaran yang melibatkan hasil atau kesan daripada tingkah laku terdahulu menghasilkan tingkah

laku baharu.
Diperkenalkan oleh B.F Skinner berasaskan

pandangan teori hubungan E.L Thorndike. TEORI PELAZIMAN OPERAN E.L THORNDIKE (1874-1949)
Thorndike byk membuat kajian tentang tingkah laku

haiwan.
Byk memberi sumbangan dalam bidang pembelajaran

Memperkenalkan proses pembelajaran

connectionisme.
Beranggapan hubungan atau connection antara

ransangan dengan gerak balas akan menjadi kukuh jika kesan tingkah laku menyeronokkan atau memuaskan.
Hasil kajian Thorndike terhadap kucing yang yang

belajar keluar dari kurungan telah mengemukakan

tiga hukum/prinsip pembelajaran.


Menurut beliau, hubungan antara ransangan

(makanan) dengan gerak balas (menekan tuil)

3 PRINSIP/HUKUM PEMBELAJARAN ANJURAN THORNDIKE


Hukum kesediaan -individu perlu ada kesediaan

kognetif, afektif (kecenderungan), serta psikomotor


(kemahiran fizikal).
Hukum ini mengarah kepada pencapaian matlamat

dan ganguan dan halangan akan menyebabkan kekecewaan dan kegusaran.


Guru hendaklah memastikan pelajar bersedia utk

mempelajari sesuatu perkara.

Hukum latihan (R-G) akan menjadi lebih kukuh

dengan adanya pengulangan dan latihan yang banyak serta pelbagai.


Hukum latihan menegaskan bahawa manusia belajar

melalui proses membuat dan lupaan berlaku apabila perkara yang dipelajari tidak digunakan/dibuat lagi.
Utk menjamin kelangsungan pembelajaran, latihan,

pengulangan, latih tubi, aplikasi pengetahuan dan

kemahiran yang dipelajari dalam situasi lain


hendaklah dibuat lebih kerap.
Latihan, penggunaan pengetahuan serta kemahiran

Hukum kesan gerak balas yang dikuti kesan yang

menyeronokan dan memuaskan akan memungkinkan gerak balas itu berulang.


Apabila situasi berulang, hubungan gerak balas

dengan situasi adalah meransangkan.


Guru hendaklah menyediakan suasana rasa

berjaya kepada pelajar untuk meningkatkan semangat mereka dengan memberi pujian dan dorongan.
Teori connectionisme ini menjadi asas kepada

teori pelaziman operan Skinner.

TEORI PELAZIMAN OPERAN B.F SKINNER


Teori ini menekankan hasil kesan-akibat

membawa kepada tingkah laku baharu, tingkah


laku diteruskan atau sebaliknya.
Kesan-akibat berlaku dalam bentuk hukuman atau

ganjaran yang membawa kesan yang tertentu dan menghasilkan tingkah laku baharu.
Rumus teori pelaziman operan = A

C akan menjadi A iaitu peristiwa awal bagi tingkah

Contoh pelaziman operan.


A ANTECEDENT Peristiwa awal Guru tiada didalam kelas. B BEHAVIOUR Tingkah laku Murid bergaduh didalam kelas. C CONSEQUENT Kesan-akibat Murid dilarang keluar rehat. Apakah yang berlaku kesan daripada peristiwa ini? Lihat situasi dibawah. Murid mendapat pujian.

Guru berada di dalam kelas.

Murid membuat tugasan.

Skinner terkenal dengan teori peneguhan dalam

kajiannya tenteng tingkah laku tikus dalam peti skinner.


Tingkah laku awal Tingkah laku/tindakan Kesan tindakan Teknik Kesan tingkah laku

Rawak
Terlazim

Tertekan tuil suis


menekan tuil suis

Makanan keluar
Makanan keluar

Peneguhan
Peneguhan

Diteruskan
Diteruskan

Terlazim

menekan tuil suisLampu menyala

Makanan keluar

Peneguhan positif

Diteruskan

Terlazim

menekan tuil suisLampu tidak menyala

Makanan tidak keluar

Peneguhan negatif

Tidak Diteruskan

Terlazim

menekan tuil suisKejutan elektrik

Makanan tidak keluar

Hukuman

Tidak Diteruskan

Peneguhan bermaksud meneguhkan sesuatu

tingkah laku yang kemungkinan di ulangi. Skinner memperkenalkan 2 kategori peneguhan iaitu positif dan negatif.

Peneguhan positif
Peneguhan yang diberikan menjadi ransangan kepada tingkah laku seterusnya. Kebarangkalian tingkah laku diteruskan adalah tinggi kerana pujian , galakan dan ganjaran.

Peneguhan negatif
Peneguhan yang diberikan memungkan tingkah laku diteruskan apabila ransangan yang tidak selesa disigkiran (Baldwin dan Baldwin, 2001).

Hukuman peristiwa yang mengurangkan

kemungkinan tingkah laku diulangi. Skinner juga memperkenalkan 2 jenis hukuman iaitu tarik (disingkir) dan beri (persembah). Skinner mengakategorikan peneguhan kepada 2 iaitu berterusan dan berkala. Peneguhan berterusan peneguhan yang diberikan pada peringkat membentuk tingkah laku. Peneguhan berkala peneguhn yang diberikan pada akhir peringkat. Peneguhan berkala ialah memberi peneguhan mengikut kala atau masa tertentu.

Peneguhan berkala juga terbahagi kepada 2 iaitu

mengikut selang masa atau nisbah pencapaian tingkah laku. Peneguhan selang masa juga terbahagi kepada 2 iaitu nisbah tetap dan berubah.

Contoh jangka masa peneguhan dan contoh amalan guru.


Peneguhan Contoh amalan guru

Berterusan

Guru sentiasa memberikan pujian kepada pelajar setelah menyiapkan setiap tugasan. Bagi setiap 5 soalan betul pelajar akan diberikan token yang boleh ditukar dengan aktiviti atau objek yang disukai Untuk menjawap soalan guru, pelajar perlu mengangkat tangan. Peluang untuk menjawap tidk dapat dijangkakan. Pelajar menghadapi ujian pada setiap akhir bulan. Pelajar tidak tahu bilakah guru akan memberikan ujian. Contohnya, kuiz pop.

Berkala nisbah tetap

Berkala nisbah berubah

Berkala selang masa tetap

Berkala selang masa berubah

Implikasi Teori Behaviourisme terhadap PNP.


Guru hendaklah menetapkan matlamat yang

spesifik. Guru hendaklah menetapkan objektif bagi setiap langkah pengajaran. Buat analisis tugasan. Sediakan langkah pengajaran secara berperingkat. Aplikasi peneguhan yang sesuai. Aplikasi hukum kesediaan Aplikasi hukum latihan. Aplikasi kesan-akibat Sediakan amalan disiplin bilik darjah yang mesra.