You are on page 1of 2

Inventar socijalnih vjetina

1. Temeljne socijalne vjetine o Sluanje o Zapoinjanje razgovora o Odravanje razgovora o Postavljanje pitanja o Zavravanje razgovora o Samopredstavljanje o Predstavljanje drugih osoba o Zahvaljivanje o Davanje komplimenta 2. Sloenije temeljne socijalne vjetine o Traenje pomoi o Traenje informacija o Davanje uputa o Slijeenje uputa o Uvjeravanje drugih o Ispriavanje za pogreku 3. Vjetine noenja s osjeajima o Prepoznavanje svojih osjeaja o Iskazivanje vlastitih emocija o Razumijevanje osjeaja drugih osoba o Noenje s ljutnjom druge osobe o Noenje s odbijanjem od strane druge osobe o Iskazivanje naklonosti o Noenje s vlastitom neugodom o Noenje s vlastitim strahovanjima o Samopriznanje 4. Vjetine koje zamijenjuju agresiju o Traenje doputenja / dozvole o Pregovaranje o Samokontrola o Noenje s vlastitom nemotiviranou o Noenje s vlastitom ljutnjom o Zauzimanje za vlastita prava i potrebe o Izbjegavanje sukoba 5. Vjetine noenja s tekoama o Iznoenje prigovora o Odgovaranje na prigovore o noenje s neuspjehom o Zauzimanje za drugu osobu o Odgovaranje na uvjeravanja o Noenje s dvostrukim porukama o Noenje s optubama o Pripremanje za " teki " razgovor o Noenje s pritiskom grupe 6. Vjetine planiranja o Odluivanje o poduzimanju akcije

o o o o o o o o o

Odluivanje o problemu Postavljanje cilja Razmatranje vlastitih sposobnosti Prikupljanje informacija Usklaivanje problema po prioritetnosti Donoenje odluke o svojoj ulozi Donoenje odluke o drugima Planiranje aktivnosti za sebe Planiranje aktivnosti za druge