You are on page 1of 1

CLUB DE BITLLES CATALNIA DE JESS

FESTES DE FREGINALS
Data: 23-08-12
Lloc: Freginals
Club:
Fitxa

JESS

Jugador

Tirada - 1

Tirada - 2

Tirada - 3

Total

Bitlles

5811

Enric Lpez

10

10

10

10

10

69

5810

Juan Jos Aragons

10

10

10

58

5808

Ramn Ferrando

10

10

46

Joan Alcoba

10

10

10

54

227

3
13

40

77
6037 Ramn Lapeira

10

77
4

73
4

10

Club: JESS
Fitxa

Jugador

Tirada - 1

Total

Bitlles

5811

Enric Lpez

10

10

10

Tirada - 2
10

10

10

10

10

10

90

5810

Juan Jos Aragons

10

10

10

10

10

10

10

77

5808

Ramn Ferrando

10

34

Joan Alcoba

10

10

10

10

10

72

273

5
22

56

87
6037 Ramn Lapeira

10

10

Tirada - 3

84
1

102
1

10

10