You are on page 1of 15

RONG NHO, RONG SN DNG LM THC PHM TRC TIP C M BO AN TON V SINH?

Rong bin ngy cng c s dng rng ri vo nhiu lnh vc khc nhau. Trong , vic s dng rong lm thc phm chim mt vai tr quan trng. Gn y rong bin tr thnh ngun thc phm qu gi v c nhu cu ngy cng tng, v rong bin l ngun thc phm c nhiu cht dinh dng tt cho c th v phng chng nhiu bnh tt. Nc ta l mt nc nhit i, c b bin di v kh hu thun li cho vic nui trng v pht trin nhiu loi rong qu c gi tr kinh t cao. Hin nay vic nui trng rong nho, rong sn v ang pht trin mnh cc tnh nh Ninh Thun, Khnh Ho, Ph Yn v nhiu a phng khc. Sn lng nui trng khng ngng tng cao hng nm. *Rong nho bin (tn khoa hc l Caulerpa lentilliferal, du nhp vo Vit Nam t trc nm 2007 do cc nh doanh nghip Nht Bn trng th ti vng bin Min Trung. Sau , Vin Hi dng hc Nha Trang nui trng th nghim ti khu vc bin Bnh Thun. Rong nho c nhiu thnh phn b dng, cha nhiu vitamin A, C v cc khong cht vi lng thit yu cho c th. Thnh phn mt s cht dinh dng trong rong nho (1) Vitamin A:.20mg Vitamin B:.54mg Canxi(Ca):.0.01mg St(Fe):0.8mg Protein:0.8mg Lipid: Lipid tng s 2,25 (g/100g rong kh), Axit bo 1,44 (g/100g rong kh), Cholesterol 0,10 (g/100g rong kh) Cc axit bo khng no: Linoleic, a-linolenic, Arachidonic, Eicosapentaenoic, Docosahexaenoic. Trong c axit Docosahexaenoic (DHA) chim 1,34%, thuc nhm axit bo khng no cn thit, c th khng t tng hp c m phi c cung cp t khu phn n. Ngoi ra loi rong ny cn cha nhiu iod v hot cht Caulerpin to mi v kch thch ngon ming. +Tc dng ca rong nho: Phng chng cc bnh nh: bu c, thiu mu, suy dinh dng, thp khp, cao huyt p, gip nhun trng, khng khun ng rut, hp th cc kim loi c hi trong c th v thi qua ngoi qua ng bi tit. Lm p v trng da (trng t nhin khng b bt nng tr li), chng lo ha v gim bo. Hnh 1: Rong nho

Hnh 2 Mn n c ch bin t rong nho

* Rong sn c tn khoa hc l Kappaphicus alvarezii, thuc ngnh rong (Rhodophyta). Rong sn c Vin Nghin cu v ng dng Cng ngh Nha Trang di nhp t Philippines v Vit Nam vo thng 3 nm 1993 v trng th nghim ti m Sn Hi, tnh Ninh Thun. Rong sn l loi rong bin c gi tr kinh t cao, c dng lm nguyn liu ch bin thc phm. Rong sn c cc nguyn t vi lng hu ch nh: Mg, Cu, Fe, Mn, Mt s nh khoa hc trn th gii xp rong sn vo thc n quan trng trong i sng con ngi th k 21. -Tc dng ca rong sn: Cht Carrageenan trong rong sn ng vai tr l cht ph gia trong thc phm: to ng t, to tnh mm do, ng nht cho sn phm. Carrgeenan c dng trong cc mn n nh: cc mn thch, hnh nhn Carrageenan c b sung vo bia, ru, dm lm tng trong. Trong sn xut bnh m, bnh bicquy, bnh bng lan carrageenan to cho sn phm c cu trc mm xp. c bit ng dng nhiu trong

lnh vc ch bin thy sn: Carrageenan c ng dng to lp mng cho sn phm ng lnh, lm gim hao ht v trng lng v bay hi nc, trnh s mt nc ca tht gia cm khi bo qun ng Trong y dc v dc phm: Carrageenan dng sn xut cc loi thuc dng nhn, nh tng thoa ln cc vt thng lm vt thng mau lnh, lm mng bao cho thuc. Carrageenan cng c ng dng trong vic iu ch thuc lot d dy v ng rut. Khi thnh d dy b lot, men pepsin s tn cng protein ti ch lot lm cho acid tng ln nhng khi c mt ca Cargeenan th n tng tc vi pepsin v lm c ch tc dng ca pepsin. Hin nay trn cc phng tin truyn thng i chng, nhiu cng ty xut nhp khu cho ng qung co mt hng rong nh l ngun thc phm tuyt vi, di do cht b dng. Tuy nhin, h cha cp n cc cht c hi c kh nng c trong rong nh: ch, cadimi, thy ngn, arsenic v mt s c cht khc. Hinh 3: Rong sn

Hnh 4: Cc sn phm rong nho, rong sn c ng gi bn ra th trng

Kh nng hp th kim loi nng ca rong to

- Nghin cu gn y cho thy qu trnh hp th kim loi nng lin quan n nhiu c ch: trao i ion, to phc, lc ht tnh in....trong nhm chc cacboxyl trong t bo rong to ng vai tr quan trng trong vic hp thu chn lc mt s kim loi nh Cu, Pb, Cd - Trong phng th nghim, cc nh nghin cu s dng sinh khi ca rong nho (Caulerpalentillifera) v rong sn (Kappaphycus alvarezii ) hp th cc kim loi nng. Kt qu cho thy loi rong nho (Caulerpa lentilliferal ) hp th c Cadmi, Ch, ng(6) v loi rong sn (Kappaphycus alvarezii) hp th c Cadmi, Coban, Crom v ng(3). Tnh hnh cc loi rong to b nhim kim loi trn th gii Theo nghin cu ca G. W. Bryana vL.G Hummerston, hm lng ng, km, ch, mangan v st c trong rong bin nu (Fucus vesiculosus) ti bn ca sng vng Ty Nam nc Anh(4). Trong mt nghin cu khc, cc tc gi . Forsberg, S. Sderlunda xc nh c mi mt kim loi (Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, v Zn) cng c trong loi rong to nu (Fucus vesiculosus) ti cc qun o ca Stockholm. S c mt ca loi to ny nh l mt ch du nh gi c s nhim kim loi nng trong ngun nc Phn tch cc mu rong bin (Padina durvillaei) thu thp vo thng 8 nm 2004 v thng 6 nm 2005 ti khu vc ven bin gn Santa Rosalia, pha ng ca bn o Baja California (Mexico) nng o c mt s kim loi nh sau: Cd (3,6 1.6 mg kg-1), Co (6,5 6,1 mg kg-1), Pb (7,8 6,2), Ni (9,96 5,28 mg kg-1), Cu (53 38 mg kg-1), Zn (63 43 mg kg-1), Mn (295 269 mg kg-1), v Fe (2.243 2.325 mg kg-1)(5). Ti n , 17 loi rong to bin thu thp v phn tch t 5 a im ca Goa pht hin cc kim loi: Coban, ng, Ch, St, Mangan, Niken, v Km c mt trong tt c cc loi rong to ni trn(6). Tnh hnh nui trng rong sn, rong nho v cht lng nc bin ven b ti Khnh Ha Ti Khnh Ha din tch nui trng rong sn, rong nho khong 3.000m2 ven bin, tp trung ti Cam c, Cam Phc Bc, Cam Ngha (Cam Ranh), ti thn ng H, Ninh Hi, v khu vc Hn Khi, huyn Ninh Ho. V c Cn cht lng nc v trm tch ti Khnh Ha, theo bo co ca Vin Hi dng hc Nha Trang cho bit Nh my sa cha Tu bin Hyundai- Vinashin, Ninh Ha to ra nhiu cht thi c hi. c bit l cc kim loi nng Fe, Zn, Cr, Ni, As, Cd, Ba, Mn, Cu, Pb, Co, Hg c trong ht NIX lm sch v tu. Khi phun, ht NIX c bn ra pht tn theo gi xm nhp vo khng kh, nc sinh hot v mt phn bay ra bin. Ngoi ra, cn c hng trm nghn tn cht thi ht NIX ang vn vi trong khun vin ca nh my. Khi ma, nc ma s mang theo mt lng kim loi t bi thi ny ra bin lm nhim khu vc ven b, pht hin lp bn st giu kim loi Zn, Cu, As, Co, Ni, Cr, Cd v Hg ti cc khu vc ln cn nh my. Kt qu phn tch mu t ti khu vc c nc thi v bi cha x ng cho thy trong t b nhim cht thi t bi cha x ng qua s dng (ht Nix) c hm lng

asen (As) l 282mg/kg, cao gp 25,6 ln so vi mu t i chng, ng thi vt 23,5 ln gii hn cho php ca cht c hi ny trong t; ch c hm lng 193mg/kg, cao gp 21 ln mu t i chng v vt tiu chun cho php trong t lm nghip 1,9 ln. Cc kim loi nng khc nh ng, cadimi vt tiu chun cho php hng chc ln. Tng t, tai vinh Cam Ranh, lng nc thi t nh my ng Cam Thnh Bc v nhiu h nui trng thy sn cng thi mt lng ln gy nhim nghim trng khu vc ca vnh (7) Trn bo KH & S, PGS.TS Nguyn nh He (Hi Bo v Thin nhin v Mi trng Vit Nam) c kin phn bin, chng ti xin gii thiu cng bn c. Theo nhiu nghin cu trn th gii th loi rong nho bin (cn c gi l nho bin - Sea grapes, tn Latin l Caulerpa lentillifera, cn c gi l trng c xanh green caviar, Okinawa Nht Bn cn c gi l umi-budo). y l mt loi to bin n c v kh ngon ming, pht trin rt nhanh v c kh nng rt cao trong vic tch ly kim loi nng nh ng, ch, km... V th nhiu nc dng nho bin lm sch cc thy vc nc mn hay l b nhim do kim loi nng hay cht hu c. Cc loi thy sinh n phi nho bin cha cc cht c c chuyn sang ngi nu ngi n cc loi thy sn ny.s nguy hi cho sc khe. Ngoi ra, bn thn nho bin cng t tit ra cht c (c tn l alka-loid caulerrpin) chng li cc loi n nho bin. Cht ny cng gy c cho ngi. Nhiu nc coi nho bin l loi thc vt c xm nhp nguy him. M lit nho bin vo danh sch thc vt b kim sot, ring tiu bang Califoria cm n 9 loi Caulerpa khc nhau (8).

Nh vy, ngoi tr mt s cng ty nui trng rong theo phng php khoa hc, ngun nc, ngun bn c x l. Cn li a s ngi dn trng i tr m khng bit khu vc no nhim bn. Vi cc yu t nguy c nu trn, liu hai loi rong trn c m bo an ton cho ngi tiu dng?

TI LIU THAM KHO 1.Kt qu phn tch ca phng Ha phn tch, phn vin khoa hc vt liu Nha Trang, 11-2006 t mu rong nui trng Khnh Ha ) Bo KH & S ngy Ting Anh. 6.Aderhold, D., Williams, C.J. & Edyvean, R.G.J. 1996. The removal of heavymetal ions by seaweeds and their derivatives. Bioresource Technology, 58: 1-6. 7. Ronban chob Apiratikul. Biosorption of binary mixtures of heavy metats by green
Kinetic and mass transfer analyses of metal biosorption by Caulerpa lentillifera
British Library Electronic Table of Contents (United Kingdom) This study examined kinetics and mass transfer in the biosorption of heavy metals onto Caulerpa lentillifera. The sorption capacity of Cu^2^+, Pb^2^+ and Cd^2^+ from aqueous solution increased with initial metal concentration and decreased with biosorbent dose. Kinetic data were well described using the pseudo-second-order model. Results showed that both external mass transfer and intraparticle diffusion were rate limiting steps in the biosorption process. Activation energy of biosorption kinetics fell in the range of 3-13kJ/mol. The biosorption of Cu^2^+, Cd^2^+ and Pb^2^+ on the biomass correlated well with the Langmuir isotherm (R^2>0.99) with maximum sorption capacities at 293K of 0.169, 0.085 and 0.177mol/kg for Cu^2^+, Cd^2^+ and Pb^2^+ ions, respectively. Thermodynamic studies demon... 2011-01-01

Th T, 31/10/2007, 04:08

Ht Nix - "K git ngi thm lng" :

Bi 3:

HVS "ng l nhng cnh bo TT - Vic Hyundai Vinashin (HVS) gy nhim c cnh bo t nhiu nm trc. Nhng hnh nh HVS vn khng c ng thi quan tm mt cch nghim tc i vi vic bo v mi trng ang b hy hoi nghim trng...

Sa cha tu bin ti Nh my tu bin Hyundai Vinashin vnh Vn Phong, tnh Khnh Ha. Hyundai Vinashin cng c nhiu khch hng th nguy c gy nhim cng cao. nh: N.C.T.

>> Bi 1: "K git ngi thm lng" >> Bi 2: HVS c "bt n xanh"? Khng ch trong nc thi ca nh my cha nhiu cht nhim, hot ng ca HVS cn gy nhim khng kh, nhim nc bin ven b. Thng bo kt qu kim tra ca B Ti nguyn - mi trng (TN-MT) vo u thng 22007 cho thy nc thi ca nh my trc khi thi ra mi trng c n 14 thng s kim sot nhim vt tiu chun cho php, mc d nh my c u t h thng x l nc thi. Trong , thng s nguy hi l du m khong thi vt tiu chun t 10 ln tr ln, hm lng st vt hn 20 ln, amoniac vt gii hn cho php hn 27 ln, sunfua vt 8 ln, ng vt hn 6 ln... Kt qu phn tch mu t ti khu vc c nc thi v bi cha x ng cho thy trong t b nhim cht thi t bi cha x ng qua s dng (ht Nix) c hm lng asen (As) l 282mg/kg, cao gp 25,6 ln so vi mu t i chng, ng thi vt 23,5 ln gii hn cho php ca cht c hi ny trong t; ch c hm lng 193mg/kg, cao gp 21 ln mu t i chng v vt tiu chun cho php trong t lm nghip 1,9 ln. Cc kim loi nng khc nh ng, cadimi vt tiu chun cho php hng chc ln.
Hu vnh Vn Phong c nhiu kim loi nng

B L Th Vinh - Vin Hi dng hc Nha Trang - a ra nhng chng c khoa hc cho thy trong con hu vnh Vn Phong c nhiu kim loi nng.

B nhn nh cht thi ca HVS, ch yu t bi ca ht Cnh bo sm x ng, l nguyn nhn lm gia tng hm lng cc kim T nm 2000, mt s nghin cu v tc ng ca vic loi nng nh km, ng s dng x ng v cc hot ng khc ca HVS trong con hu vnh Vn c trin khai. Nm 2002, bo co khoa hc "nh Phong, nht l khu vc thn hng ca cc hot ng kinh t i vi cht lng M Giang. Hm lng cc mi trng phn ty nam vnh Vn Phong" do mt kim loi nng ny vt nhm nghin cu thuc Vin Hi dng hc Nha qu tiu chun an ton thc Trang thc hin c chnh thc cng b. phm theo qui nh ca B Y t VN gp nhiu ln, ng Theo , nhm nghin cu nhn nh ch c hot ng thi gia tng rt nhanh theo ca HVS l c nhiu kh nng tc ng tiu cc i thi gian t 2002-2004. vi mi trng bin khu vc ty nam vnh Vn Phong. Lng kim loi nng ln trong cht thi rn c kh nng a vo mi trng l rt ln. Nhm nghin cu cng tm thy cc kim loi nng trong nc, y ging nc sinh hot trong dn c, trong t ct y bin quanh khu vc nh my "Trong tng lai, vi s gia tng ca khi lng x ng qua s dng th tc ng ca kim loi nng s ngy cng gia tng n mc nguy him" - nhm nghin cu sm a ra cnh bo. Nhng iu khin cc nh chuyn mn bn khon hn l nhim mi trng bin xy ra s rt kh khn kim sot v khng ch, c th dn n nhim trn din rng. ng ch , nhim kim loi nng khng d g khc phc trong mt sm mt chiu.

X ng trong lc s dng ri rt xung bin cng gp kh khn trong kim sot v thu gom trit
Phn ng chm

Trc tnh hnh nhim nghim trng, gia thng 10-2006, Th tng Chnh ph yu cu B TN-MT cng UBND tnh Khnh Ha lm r, xc nh trch nhim ca cc bn trong v vic ny v thc hin cc bin php khc phc nhim. n cui thng 12-2006, B TN-MT mi t chc on kim tra. y cng l thi hn cui cng HVS phi x l trit nhim mi trng theo quyt nh ca Th tng Chnh ph trc . Qua cuc kim tra, c quan chc nng pht hin HVS c hng lot vi phm v bo v mi trng. Bo co Th tng Chnh ph v vn ny vo thng 2-2007, B TN-MT xc nh HVS thc hin khng ng ni dung trong bo co nh gi tc ng mi trng c ph duyt. B ny cng xc nh HVS x nc thi c cha cht nguy hi vt tiu chun cho php 5 ln tr ln, ng thi gy nhim mi trng khng kh. Nghim trng hn, HVS khng thc hin ng v cha hon thnh vic x l trit nhim mi trng do ht Nix v ang gy nhim mi trng t khu vc xung quanh bi thi Nix. Trong bo co, B TN-MT cng nu quan im buc HVS c trch nhim h tr hoc n b thit hi cho ngi dn trong khu vc b nhim di di v n nh cuc sng; buc HVS phi thc hin cc bin php khc phc tnh trng nhim mi trng Tuy nhin, HVS vn c "thng cm" khi B TN-MT kin ngh Th tng cho cng ty ny ko di vic x l trit nhim mi trng n 31-12-2007, thay v cui nm 2006 nh qui nh. "Qu thi gian c gia hn, nu HVS khng nghim chnh chp hnh s b tm thi nh ch hoc cm hot ng" - B TN-MT khng nh. Th tng ng vi kin ngh ny.
Phi chuyn i cng ngh

Trc mt, "nu HVS khng c bin php kh thi x l cht thi pht sinh th cng ty phi dng ngay cng on pht thi ht x ng" - B TN-MT yu cu - ng thi phi chuyn i cng ngh ph hp nhm m bo cc qui nh ca php lut v bo v mi trng. Mt khc, gn y bo co thng v Tnh y Khnh Ha, Ban cn s ng UBND tnh nu r quan im "yu cu HVS phi chuyn qua ng mi tu bin hn ch ti a vic s dng ht Nix ti nh my". Ngoi ra, B TN-MT cn cm HVS thc hin cc dch v cha c cp ti bo co nh gi tc ng mi trng ban u c ph duyt, nh sa cha v hon ci tu du, gin khoan, tu cn cu; nghim cm HVS ht Nix ra bin di mi hnh thc.

Cn gii chuyn mn th khuyn co nh chc trch tnh Khnh Ha nn xem chuyn bo v sc khe cng ng l u tin s 1. C th: buc HVS phi c gii php kh thi "nht" bi x ng c cha nhiu kim loi nng c hi (nu cn tip tc s dng), ng thi cch ly dn c ra khi vng pht tn ca loi bi nguy him ny. Gii chuyn mn nhn mnh: v lu di nu mun gi gn mi trng c vng vnh Vn Phong, tt nht l loi b cc cng ngh gy nhim, bi thc t cng ngh phun x ng lm v sinh tu bin khng phi l la chn duy nht hin nay.
QUC THANH - P.S.NGN Th hai, 29 Thng mi 2007, 06:44 GMT+7

C ch

nhim ht nix Hyundai Vinashin: "K git ngi thm lng"


Tags: Hyundai Vinashin, Ninh Phc, Khnh Ha, Ninh Ha, qua s dng, k git ngi, kim loi nng,

X ng qua s dng do Hyundai Vinashin thi ra cao nh ni! - nh: Q.T


trong nhiu nm, mi trng sng, nh my, nhim, nm qua, a phng, c hi, tu bin, ng

Nh my tu bin Hyundai Vinashin (HVS - Ninh Phc, Ninh Ha, Khnh Ha) cng "n nn lm ra" th hng nghn con ngi v mi trng sng quanh nh my ny cng phi hng chu nhim nng n do bi x ng (cn gi l ht Nix). S vic c cnh bo nhiu ln nhng trong nhiu nm qua mi chuyn vn tip din. Nh my tu bin Hyundai Vinashin (HVS) i vo hot ng t thng 4-1999. Tm nm qua, ngi dn a phng sng khn kh v ho mn v nhim pht tn t cht thi ca nh my. lm sch cc mng d bn, lp sn c, lp g st... bm cht thnh v tu, HVS dng x ng bn ty trc khi tu c sa cha, sn mi. l cng ngh c HVS la chn v p dng ti VN trong nhiu nm qua. Hng nm HVS cn mt lng rt

ln ht x ng phc v vic lm v sinh cc tu bin. T nm 1999-2007, HVS a vo VN xp x n 750.000 tn x ng. Bo co Th tng Chnh ph, B Ti nguyn v mi trng xc nh vic s dng ht x ng lm pht sinh bi l nguyn nhn chnh gy nhim mi trng khng kh, nh hng trc tip n sc khe ngi dn hai thn M Giang v Ninh Yn thuc x Ninh Phc, Ninh Ha, Khnh Ha. "L lch trch ngang" ca Hyundai Vinashin Cng ty TNHH Hyundai Vinashin l lin doanh c thnh lp theo Lut u t nc ngoi ti VN, c B K hoch v u t cp php s 1686 ngy 30-9-1996 (chnh thc hot ngy 264-1999). Cc bn tham gia gm: Tng cng ty Cng nghip tu thy VN (bn VN) v bn nc ngoi gm: Hyundai Mipo Dockyard, Hyundai Corporation, Hyundai Heavy Industries, Hyundai Engineering & Construction. Tng vn u t ban u l 95 triu USD, n khong nm 2005 nng vn u t ln 167 triu USD. Hyundai Vinashin c giao 100ha mt t v 170ha mt bin, nh my t ti thn M Giang, x Ninh Phc, huyn Ninh Ha (Khnh Ha). Trong su nm (1999 - 2004) doanh thu ca Hyundai Vinashin t gn 300 triu USD. Tuy nhin, np ngn sch ca nh my trong giai on ny khong 123 t ng (mc np cao nht khong 55 t ng, nm 2004). X ng gy nhim trm trng Trong lc bn x ng lm v sinh tu, do va chm rt mnh, nhng ht x ng v vn thnh cc mnh nh, sinh ra mt th bi rt qui c, chng bay n u l bm en n . Ngoi nhng ht bi kch thc nh bay ln tri, c th len li i khp ni th nhng ht x ng c trng lng nng khng th bay c li ri xung cu cng, tu, ri ln vi sn c, lp g st... Th hn hp ny tr thnh mt loi cht thi c hi m vic x l chng khng h n gin, do nhiu kim loi nng c hi ln trong v nhng cht c hi ny c th gy ra nhiu th nhim nguy him cho sc khe cng ng. Khng lu sau ngy nh my HVS ct bng khnh thnh, ngi dn a phng bt u hng chu nhng trn bi x ng lin tip, tr thnh mi ha ko di nhiu nm nay. Lung bi x ng i n u l gieo kh cho dn n . Nh ca en, cy ci en, chn mn en, thc n thc ung b en... H ci g b bi x ng bm vo l i thnh mu en! ng Nguyn ng - ph ch tch HND x Ninh Phc - k c nm ngy tt sp mm c cng t tin, khi nhang tn cng l lc mm c b nhum... en bi x ng. "Coi nh mm c phi cho heo n, ch lm sao n c". ng ng cho bit cc l thng gi nh u c che kn nhng trong nh vn c bi x ng. Gii chuyn mn cho bit do phn mn ca bi x ng nh, kch thc rt nh nn chng c th di chuyn xa v chui c vo nhiu ni, k c c th con ngi. Tr s UBND x Ninh Phc - a phng t nh my tu bin HVS - nm cch xa nh my ny gn 2km cng khng trnh c nhng lung bi x ng. Theo b con sinh sng a phng, bi x ng c th bay xa n khong vi kilmet.

ng Nguyn ng cho bit tnh trng bi x ng bm en nh ca gy xo trn v hoang mang, lo lng cho cuc sng hng ngy ngi dn a phng c phn nh rt nhiu nm nay. Tip xc vi b con, lc no cng nghe than trch, ku hoi, ku mi v tnh trng ny. Nhng cp x cng ch ghi nhn ri kin ngh ln trn l ht, ch u c lm g c gip b con nhiu hn...

Bi x ng qua s dng ca Hyundai Vinashin - nh: Q.Thanh

Dng dng trc sc khe ngi dn Chu ng ht ni, nhiu ln b con sng quanh nh my HVS tp trung ko ln tm lnh o nh my trc tip yu cu khng bi x ng bay lung tung v c trch nhim bo v sc khe ca ngi dn a phng. Nhng ri mi chuyn c tri i trong sut hn tm nm qua, cha bao gi c gii quyt trit . Ngay nh quyt nh ca Th tng Chnh ph yu cu HVS x l trit nhim, cng ty ny cng khng chp hnh nghim tc. Khi dn phn ng n gay gt th HVS mi dng li che chn. Th nhng, theo B Ti nguyn v mi trng, cc gii php gim thiu nhim bi x ng c HVS thc hin trong nhng nm qua ch l tm thi, cc b v ch hn ch mt phn nh hng ca bi x ng n khu dn c. Trong khi , gii chuyn mn cho bit cc loi bi mn, c kch thc nh l rt ng s, n c mnh danh l "k git ngi thm lng", nh hng lu di n sc khe con ngi. Nhiu ti liu khoa hc gn y c cng b (do nhm cc nh khoa hc ti Nha Trang thc hin) cho thy trong bi ca x ng bay t nh my HVS ra khu dn c c cha nhiu kim loi nng nh st, ng, ch, asen, cadimi, crm... Cn Vin Nghin cu m v luyn kim (B Cng nghip) - c quan nghin cu gii php x l mi trng do x ng qua s dng ti HVS - cnh bo "s tim tng cc kim loi nng trong ht x ng qua s dng vn lun l nhn t bt buc nhng ngi lm cng tc bo v mi trng phi lu v tm cch khc phc". Cc kim loi nng c tm thy trong bi x ng bay t nh my HVS tuy c hm lng khc nhau ty loi, nhng y l nhng kim loi nng c hi, thm ch rt c hi cho ngi v mi trng sng. n c nh ch, c lin quan n cc bnh v thn kinh v mt s loi bnh tt nguy him khc. Trong lc xng cha ch c loi b trit v tnh c hi ca chng rt cao th nhiu hot ng cng nghip, trong c nh my HVS, lin tc thi nhng cht thi c cha ch vo mi trng. V sao HVS c th dng dng trc sc khe ca hng nghn con ngi v nhng nguy c suy thoi mi trng vng vnh Vn Phong? D lun ang hi ai "bt n

xanh" cho HVS tn ti cc hot ng gy nhim ko di nh vy trong sut nhiu nm qua? QUC (cn tip) Vit Bo (Theo_TuoiTre) THANH P.S.NGN

Th phm th nhn s c hi ca ht nix


Xem tin gc SGTT - 32 thng trc 372 lt xem

SGTT - Lnh o tnh Khnh Ha bt n xanh cho nh my tu bin Hyundai Vinashin (HVS) nhp khu ht nix (x ng), v ph ch tch UBND tnh Khnh Ha Nguyn Chin Thng cn khng nh ht nix khng c, ng thi s quyt lit bo v cho HVS tip tc nhp nix vo Vit Nam.

Facebook Twitter 0 bnh chn Vit bnh lun Lu bi ny


Th nhng, theo cc kt qu phn tch do chnh HVS cung cp i vi c mu nix cha s dng v nix thi s dng u cha rt nhiu thnh phn kim loi. Trong c nhiu kim loi nng c hi nh thy ngn (Hg), ch (Pb), cadmium (Cd), crm (Cr), asen (As). c hi v tc hi Bi t vic dng ht nix ca HVS khin cho khu dn c nhim nng. Trong nh: sau mi cn ma, ngi dn phi di ht nix. nh: Thanh Yn Cn cch y mi nm, ch my thng sau khi HVS phun nix gy nhim bi nix thi i vi hng ngn c dn hai thn M Giang, Ninh Yng gn HVS, s Khoa hc, cng ngh v mi trng Khnh Ha kim tra v bo co cho UBND tnh cng b Ti nguyn v mi trng v cc Mi trng: Kt qu kim tra, xt thy mc gy nhim do cht thi nix ca HVS l nghim trng (cht thi l loi c hi, din nh hng ln) v kh nng khc phc nhim rt thp. Cng trong bo co vo ngy 18.1.2000 ca s va nu ch r: Cht thi nix ( qua s dng lm sch v tu) l loi cht thi c hi bng A, loi nguy hi nht trong danh mc cht thi nguy hi. Trong Bo co nh gi tc ng mi trng b sung ca HVS nu rt r nhng tc ng tiu cc ca nix thi ti mi trng. C th l cht thi rn t ht nix: C th tc ng n mi trng ch yu qua s ha tch cc cht c hi c trong nix thi vo nc ma, vo nc mt v chy theo dng nc mt hoc ngm xung mch nc ngm. Bi nix thi bay theo gi pht tn vo mi trng xung quanh trong qu trnh phun nix lm sch b mt kim loi v c trong qu trnh tn tr ti bi cha nix thi. V tc hi ca bi nix thi, chnh HVS th nhn, bi ht nix sinh ra trong qu trnh phun nix lm sch v tu u gy tc hi i vi sc khe con ngi v ng vt, nht

l i vi cng nhn trc tip lm vic phun ht nix, v khi bi nix bay n u th nh ca, cy ci, rung vn u b ph mu en ca bi nix. Cn i vi sc khe con ngi th: c bit l gy cc bnh bi phi, tn thng da, gy chn thng mt v gy cc bnh v ng tiu ha. Ngay c ng, thc vt cng khng trnh khi tc hi bi nhim ca nix thi. Chnh HVS bo co: Cc loi ng vt n rau c b nhim bnh khi n cc loi thc vt b nhim bi cc cht c hi. Tc hi ca nhim khng kh i vi cc loi su b, b st, chim cng rt ln. Bo co ca HVS cn nu rt r, bi nix trong mi trng khng kh c tc hi xu n thc vt, gy nh hng c hi i vi ngh nng, ngh trng vn v ngh nui trng thy sn ven b bin. Biu hin chnh ca n l lm cho cy trng chm pht trin, c bit l cc sng khi quang ha gy tc hi n rau, u, la, ng, cc loi cy tri v cy cnh. Nhng thnh phn nhim trong mi trng khng kh nh SO, cc loi hi, kh c hi, bi nix thi ngay nng thp cng lm chm qu trnh sinh trng ca thc vt. Cn v tc hi ca cc thnh phn kim loi nng c hi c mt trong ht nix cha s dng hoc s dng, HVS cng bo co rt r: ch (Pb; chim 0,15% trong nix ca HVS) c kh nng tch ly lu di trong c th con ngi, l kim loi nng c c tnh i vi no v c th gy cht ngi nu b nhim c nng. Sao khng bo v cho dn? Trong khi , hn mi nm trc y, vo ngy 24.11.1999, s Khoa hc, cng ngh v mi trng Khnh Ha cng c bo co, v tnh trng cho HVS nhp khu ht nix s dng, gy nhim nix thi v s ny cnh bo rt r cho c lnh o tnh Khnh Ha, v b Ti nguyn v mi trng: Cn lu n khi lng cht thi rt ln thi ra hng nm l gn 50.000 tn, ch 1% trong s l cht thi c hi, th khi lng s l 500 tn. Thc t, n nay khi lng cht thi nix ca HVS tn ng ln gn c triu tn nhng vn cha x l c. Vy th v ng c no m lnh o tnh Khnh Ha li bt n xanh v quyt lit bo v cho HVS tip tc nhp ht nix vo ti s dng? Trong khi nhng tn hi ca gn 3.000 c dn phi sng trong nhim bi bi nix thi c hi bng A do HVS gy c chnh HVS tha nhn li khng c lnh o tnh Khnh Ha v b Ti nguyn v mi trng quyt lit bo v dn, buc HVS phi bi thng thit hi nhng c dn phi gnh chu cc thit hi sut hn mi nm qua. Trc Nam Sn