You are on page 1of 2

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK SUBJEK : PENGUKURAN

No Dokumen : DEKC1513 No Semakan/Nama : 2 / Hanif No Isu/Tarikh : 4/SEPTEMBER-2008 /

BAB 4
1. Rajah 1 merupakan meter voltan a.u berjulat 10Vrms. i) ii) iii) Nyatakan jenis meter voltan a.u tersebut. Kirakan nilai kepekaan meter, Sa.u Kirakan nilai perintang pekali Rs.

Rs

R1 1kOhm

D1

Rm = 300 ohm Ipsp = 1mA

Rajah 1 (450 / V, 3.2 k )

2.

Rajah 2 adalah meter voltan a.u dengan penambahan perintang pirau Rsh. Setiap diod mempunyai rintangan pincang hadapan 300 rintangan dalaman 250 i) ii) iii) iv) dan rintangan pincang belakang infiniti. Meter MKGB yang digunakan mempunyai dan arus pesongan skala penuh 1 mA.

Nyatakan jenis meter voltan a.u tersebut. Kirakan nilai perintang pekali Rs yang diperlukan supaya meter mempunyai julat 20Vrms. Kirakan kepekaan arus terus bagi meter tersebut. Kirakan kepekaan arus ulang-alik bagi meter tersebut.

Rs

Ein=20Vrms
250ohm Rsh
Rm=250ohm Ipsp=1mA

Rajah 2 (8275 , 500 /V, 450 /V)

3.

Rajah 3 merupakan meter voltan a.u gelombang penuh. Setiap diod mempunyai rintangan pincang hadapan 300 dan rintangan pincang belakang infiniti (). i) ii) iii) Kira nilai perintang pekali Rs supaya meter mempunyai julat 20Vrms. Kira kepekaan arus terus Sa.t bagi meter tersebut. Kira kepekaan arus ulang-alik Sa.u bagi meter tersebut.

TUTORIAL

TUTORIAL 4 : METER ARUS ULANG-ALIK


TEMPOH : 2 HRS TARIKH : MINGGU 10 M/S : - 1 -

KUMPULAN : 1 DEK

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK SUBJEK : PENGUKURAN

No Dokumen : DEKC1513 No Semakan/Nama : 2 / Hanif No Isu/Tarikh : 4/SEPTEMBER-2008 /

Rs E = 20 Vrms Rm =250 Ifs = 1mA

Rajah 3 (17.15 k , 1000 /V, 900 /V)

4.

Rajah 4 menunjukkan meter a.u jenis gelombang separuh berjulat 10Vrms. Perintang pirau Rsh dipilih supaya nilai arus melaluinya sama dengan nilai arus melalui meter, (Ish=Im). Diod mempunyai rintangan pincang hadapan 50 . i) ii) iii) iv) v) Apakah fungsi diod D2 dan perintang pirau Rsh dalam litar tersebut? Kirakan rintangan Rsh. Kirakan kepekaan arus terus meter. Kirakan kepekaan arus ulang-alik meter. Kirakan rintangan pendarab Rs.

Rs

D1

D2

Rsh

Rm=200ohm Ifs=100A

Rajah 4 (-,200 , 5k /V, 2.25 k /V, 22.35 k )

TUTORIAL

TUTORIAL 4 : METER ARUS ULANG-ALIK


TEMPOH : 2 HRS TARIKH : MINGGU 10 M/S : - 2 -

KUMPULAN : 1 DEK