You are on page 1of 12

THAM LUN Cc gii php ng dng cng ngh thng tin ( CNTT) trong dy hc trng PT DTNT THPT huyn

n in Bin

Ch th 29/2001/CT-BGD&T ca B trng B Gio dc v o to nu r : i vi gio dc v o to, cng ngh thng tin c tc ng mnh m, lm thay i phng php, phng thc dy v hc. Cng ngh thng tin l phng tin tin ti mt x hi hc tp. Cng ngh thng tin m ra trin vng to ln trong vic i mi cc phng php v hnh thc dy hc. Nhng phng php dy hc theo cch tip cn kin to, phng php dy hc theo d n, dy hc pht hin v gii quyt vn cng c nhiu iu kin ng dng rng ri. Cc hnh thc dy hc nh dy theo lp, dy theo nhm, dy c nhn cng c nhng i mi trong mi trng cng ngh thng tin. Nhn thc r vai tr, tm quan trng v hiu qu ca ng dng CNTT trong dy hc; c s quan tm ca lnh o cc cp v c bit l s ch o su st ca S GD&T, trng ph thng PT DTNT THPT huyn in Bin c nhiu c gng trong vic xy dng, trin khai k hoch ng dng CNTT trong nh trng v bc u thu c mt s kt qu nht nh. Thay mt BGH nh trng, ti xin trnh by tham lun v Cc gii php ng dng CNTT trong dy hc trng PT DTNT THPT huyn in Bin. I. Thc trng L mt trng chuyn bit, bt u t nm hc 2009-2010, khi c nng cp ln THPT nh trng c 08 lp vi 250 hc sinh. Trong gn 100% hc sinh l con em cc dn tc thiu s thuc cc vng kinh t x hi c bit kh khn ca huyn in Bin. Chnh v th m iu kin c tip xc vi CNTT ca a s cc em hc sinh l rt hn ch. i ng gio vin: a s l gio vin tr mi ra trng hoc t ni khc chuyn v; nhiu gio vin trnh Tin hc, k nng s dng my tnh v cc phng tin h tr cn hn ch. C s vt cht, trang thit b phc v cho dy hc, c bit l phc v cho vic dy tin hc v ng dng CNTT ca nh trng cn nhiu hn ch: Thiu cc phng hc chc nng; s my tnh phc v cho hc tin hc ca hc sinh cn t ( ch c 01 phng vi 15 my tnh). II. Qu trnh t chc thc hin

Thc hin cng vn s 1800/SGDT- CNTT&NCKH ngy 10 thng 9 nm 2010 ca S GD&T tnh in Bin v vic hng dn thc hin nhim v trng tm v CNTT&NCKH nm hc 2010-2011; Cn c vo c im nm hc v tnh hnh thc t ca n v, trng PT DTNT THPT huyn in Bin xy dng k hoch dy, hc v ng dng CNTT giai on 2011- 2015 vi thc su sc rng CNTT l cng c h tr c lc v hu hiu cho cc hot ng gio dc. Trong xc nh mc tiu ch ca vic ng dng cng ngh thng tin trong dy hc l: Nng cao mt bc c bn cht lng hc tp cho hc sinh, to ra mt mi trng gio dc mang tnh tng tc cao, khc phc tnh trng thy c, tr chp, hc sinh c khuyn khch v to iu kin ch ng tm kim tri thc, sp xp hp l qu trnh t hc tp, t rn luyn ca bn thn mnh. thc hin c mc tiu , trong h thng cc gii php, nh trng ch trng mt s gii php sau: 1. Cng tc bi dng gio vin Xc nh Con ngi l mt trong nhng yu t hng u quyt nh s thnh cng trong vic ng dng CNTT vo trong qun l v ging dy. Do , nh trng c bit quan tm n vic bi dng nng cao trnh tin hc, c bit l cc k nng ng dng CNTT cho i ng gio vin. hiu r trnh v k nng Tin hc ca i ng, ngoi vic tm hiu h s gio vin, nh trng tin hnh kho st thc t. Kt qu cho thy 100% gio vin c chng ch Tin hc t A tr ln nhng trong k nng s dng my tnh ca mt s gio vin cn hn ch, nhiu gio vin cha bit son bi bng powerpoint. Xut pht t thc t , nh trng tin hnh bi dng bng cc gii php c th: 1.1 Nng cao nhn thc cho cn b gio vin y mnh tuyn truyn cho gio vin thy r hiu qu v yu cu mang tnh tt yu ca ng dng CNTT trong i mi phng php ging dy thng qua vic trin khai cc vn bn ch o ca B, ngnh v ng dng CNTT trong dy hc; thng qua cc bui sinh hot chuyn mn t khi, hi tho chuyn ; thng qua d gi thm lp v qua vic trin khai cc cuc thi c ng dng CNTT do ngnh t chc. Pht ng su rng thnh phong tro v ra yu cu c th v s tit ng dng CNTT i vi mi gio vin chnh h qua p dng thy c hiu qu v s cn thit ca vic ng dng CNTT trong ging dy, c bit l i vi i mi phng php dy hc. 1.2 Nng cao trnh Tin hc cho i ng To iu kin cho gio vin hc tp nng cao trnh Tin hc ( 02 gio vin Tin hc ca trng c to iu kin v thi gian tham gia hc nng cao trnh t Cao ng ln i hc CNTT);

B tr sp xp cn b gio vin c tham gia y cc lp tp hun, bi dng CNTT do ngnh t chc. 1.3 Bi dng k nng ng dng CNTT Mun ng dng CNTT vo ging dy hiu qu th ngoi nhng hiu bit cn bn v nguyn l hot ng ca my tnh v cc phng tin h tr, i hi gio vin cn phi c k nng thnh tho (thc t cho thy nhiu ngi c chng ch hoc bng cp cao v Tin hc nhng nu t s dng th k nng s mai mt, ngc li ch vi chng ch A Tin hc vn phng nhng nu bn chu kh hc hi, thc hnh th vic ng dng CNTT vo ging dy s chng my kh khn). Nhn thc c iu , nh trng rt ch trng bi dng k nng ng dng CNTT cho gio vin thng qua nhiu hot ng, nh: - T chc cc lp bi dng k nng s dng my tnh v cc phn mm Tin hc vi ging vin l gio vin CNTT v nhng gio vin c k nng tt v Tin hc ca trng, theo hnh thc trao i gip ln nhau, tp trung ch yu vo nhng k nng m gio vin cn s dng trong qu trnh son ging hng ngy nh ly thng tin, cc bc son mt bi trnh chiu, cc phn mm thng dng, cch chuyn i cc loi phng ch, cch s dng mt s phng tin nh my chiu, my quay phim, chp nh, cch thit k bi kim tra,... - T chc sinh hot chuyn mn, chuyn trao i v kinh nghim ng dng CNTT trong ging dy. - nh hng cho gio vin lun c thc su tm ti liu hng dn ng dng CNTT hiu qu, b phn chuyn mn nghin cu chn lc photo pht cho gio vin ( bng cch lm ny nh trng c nhiu ti liu hay, d thc hnh cho gio vin s dng nh: ti liu hng dn son gio n powerpoint, hng dn s dng my chiu, hng dn thit k bi ging in t e- Learning,...) - ng vin gio vin tch cc t hc, khim tn hc hi, sn sng chia s, lun cu th tin b, thng xuyn trao i vi ng nghip; chuyn mn nh trng phi l b phn kt ni, l trung tm to ra mt mi trng hc hi chuyn mn tch cc. - Tch cc tham gia cc cuc thi ng dng CNTT do ngnh t chc. Bi v khi tham gia bt c cuc thi no yu cu sn phm cng i hi ngi tham gia cuc thi phi c s u t nhiu hn v thi gian, cng sc, cht xm v c vic phi hc hi nhng ngi gii hn. Nh vy, v hnh chung c vic rn k nng, t hc v hc hi ng nghip u c y mnh. lm c iu , BGH c bit l ph hiu trng, cc t trng chuyn mn phi lun quan tm su st, i u gng mu, cng hc hi- cng lm vi gio vin th mi hiu c h yu im no, gp kh khn khu no, cn gip g ( trong cc bui tp hun v CNTT, tt c cc ph hiu trng ca nh trng u tham gia, cn trong cc cuc thi v ng dng CNTT c t nht 01 ph hiu trng v cc t trng tham gia). Ni i i vi lm lun c coi l bin php hu hiu nht thc y phong tro pht trin.

2. Cng tc xy dng c s vt cht, trang thit b - c s quan tm ca lnh o cc cp cng vi s tch cc tham mu ca nh trng, n nay tnh trng c s vt cht v tin hc v cng ngh thng tin ca nh trng c ci thin ng k. S my tnh phc v cho vn phng BGH, phng chuyn mn, gio vin, k ton, th vin l 08 my; phc v cho dy hc l 17 my. Trong c 11 my tnh ni mng Internet. Nh trng c 03 my chiu projector, 06 my in, 02 my photo, 01 my quay phim v mt s phng tin khc ( bng ngun ngn sch, qu tng v d n Vit B ti tr). - Nh trng lun c gng b tr sp xp khoa hc khai thc hiu qu v s dng ti a s trang thit b hin c. + B tr thi kha biu lch ca, lch tit 8 lp u c hc tin hc. + B tr cc phng lm vic ca BGH, phng ch ca gio vin, phng th vin u c kt ni Internet cn b, gio vin c truy cp Internet thng xuyn; + Cc my chiu u c lp t c nh trn lp hc, tin cho gio vin s dng; + Hon thnh kt ni Internet tc cao: ADSL, Dcom 3G; + Khuyn khch cn b gio vin trong nh trng kt ni Internet theo chng trnh khuyn mi dnh ring cho ngnh gio dc; - Song song vi vic khai thc s dng, nh trng lun ch trng khu qun l c s vt cht, trang thit b nh: giao trch nhim c th cho cc b phn, thng xuyn bo dng, quan tm bi dng kin thc cho ngi s dng vi phng chm gi ttdng bn nhm khai thc ti a, c hiu qu trang thit b c cung cp. 3. Cc hot ng ng dng CNTT trong dy hc - y mnh vic ng dng CNTT nhm i mi phng php dy v hc theo hng pht huy tnh tch cc hc tp ca hc sinh, gio vin tch hp CNTT vo tng mn hc thay v ch c hc trong mn Tin hc. Mi gio vin dy trung bnh t nht 1 tit c ng dng CNTT/ thng, hng thng cn b ph trch thit b bo co tng hp s tit dy hc c ng dng CNTT ca mi gio vin. Chuyn mn nh trng ch trng d gi thm lp, rt kinh nghim v t chc sinh hot chuyn mn trao i v cch ng dng CNTT mt cch chn lc, ph hp vi i tng, nhm pht huy c hiu qu tc dng ca phng tin, trnh lm dng qu mc. Cc hnh thc s dng hiu qu c nhiu gio vin s dng l: dy trnh chiu vi cch thit k cc sile v hnh thc gn ging vi bng truyn thng ( mu sc, cch chia bng, cch trnh by u bi, mc,...); s dng my chiu nh l phng tin h tr cung cp

knh hnh vi nhiu hnh nh sinh ng, m thanh, video m khng phi mang vc nhiu tranh nh, bng ph, my mc thit b khc; CNTT vi nhiu phn mm tin ch l cng c h tr c lc cho GV trong cng tc son bi, qun l im, nh gi xp loi hc sinh c tin li v nhanh chng. - Pht huy kh nng ca chnh i ng, nh trng t ch ng xy dng websile ring ti a ch dtnthdb.edu.vn - Tham gia lp v s dng ngun hc liu m v thi, gio n, ti liu tham kho trn websile ca B, S v cc trng bn, ti nguyn dng chung trn websile ca trng. - y mnh vic khai thc ti nguyn trn mng Internet phc v cng tc qun l v ging dy ca CBGV thng qua bi dng, tp hun, cung cp a ch hoc m lin kt vi trang web ca trng. - Tng cng vic khai thc s dng h thng th in t tng tin ch, hiu qu trong trao i cp nht thng tin. Yu cu mi cn b gio vin lp v ng k mt a ch mail c nh vi nh trng. - Trng m 02 lp tp hun s dng cc phn mm h tr son ging v k thut thit k bi ging e-Learning cho 18 cn b gio vin, ng thi thng xuyn gii thiu cc phn mm h tr son ging trong mc ti nguyn ti trang web ca trng. - Xy dng v trin khai k hoch tham gia cuc thi Thit k h s bi ging in t eLearning do S t chc. vic tham gia c cht lng, nh trng ln k hoch c th t khu chn c gio vin, t chc tp hun, trao i kinh nghim, ng vin to iu kin v c s vt cht, trang thit b cho gio vin d thi. Trong cuc thi ln th nht nh trng c 5 gio vin vi 06 sn phm d thi cp ngnh, 4 gio vin vi 9 sn phm d thi cp B. Hin ti c 14 gio vin ng k d thi cp trng, nh trng ang chm tuyn chn nhng sn phm c cht lng d thi cp S ln th II nm hc 2010-2011. - Xy dng v trin khai k hoch tham gia thi gi dy c ng dng CNTT ln th nht do S t chc; - T chc nhiu hnh thc dy tin hc cho hc sinh nh dy chnh kha cc lp THPT, dy hc t chn tt c cc lp THCS. - on thanh nin cn s dng my chiu t chc chiu phim cho hc sinh vo cc ti th 7 hng tun. III. Kt qu t c Ci c u tin phi k n chnh l gio vin c s chuyn i v nhn thc, t qui nh (mang tnh p t) lc ban u sang tm th thch th vi bi ging ng dng

CNTT. T yu thch n ch ng hc hi cho nn k nng son ging cc tit c ng dng CNTT ca gio vin khng ngng c nng ln, cht lng bi dy cng tt hn, hp dn vi hc sinh hn. - Hin nay, 100% gio vin nh trng c chng ch Tin hc vn phng t trnh A tr ln v u son bi bng my vi tnh; 17/23 gio vin bit s dng k thut trnh chiu h tr ging dy, s dng cc phn mm dy hc b mn, cc t liu in t,... - Tng s tit ng dng CNTT trong HKI l 165 tit/ 17 gio vin; - Thnh lp c th vin thi vi tt c cc mn; - Trng xy dng trang web ring ti a ch dtnthdb.edu.vn; 100% cn b gio vin bit khai thc thng tin trn website ca ngnh. - Trng t gii Nht ton on trong cuc thi thit k bi ging in t e- Learning cp tnh ln th Nht vi 01 gii Nht, 01 gii Nh v 01 gii Khuyn khch. Nh trng tip tc chn c 03 CBGV tham gia gi bi d thi cp B, kt qu 02 CBGV t gii (trong tng s 3 gii ca ton tnh), 01 GV c nhn qu tng ca Ban t chc, gp phn a on in Bin xp th 7 trong tng s 27 tnh thnh c nc tham d cuc thi. IV. Phng hng thi gian ti Tip tc bi dng nng cao trnh tin hc v k nng ng dng CNTT cho ton th gio vin. Tham mu u t mua sm thm my tnh c 02 phng hc Tin hc cho hc sinh. Hon thin v np cc sn phm tham gia cuc thi thit k h s bi ging in t eLearning cp tnh ln th II ( t ngy 01/01 n ngy 28/02/2011). T chc thi ging dy c ng dng CNTT cp trng v chn c gio vin d thi cp tnh ln th Nht ( 08 tit thuc 08 mn vn ha c bn); Tng cng vic ng dng cng ngh thng tin trong qun l, ging dy: s dng cc phn mm do B GD & T cung cp, son ging bi ging in t, khai thc v s dng c hiu qu ti nguyn trn internet Pht huy hiu qu ca cng tc thng tin lin lc qua email, mng internet. T chc hi tho chuyn cp trng v ng dng CNTT trong dy hc. V. Kt lun Vn s khi u nan, ng dng CNTT vo ging dy ban u l mt bi ton kh vi gio vin, nhng qua mt thi gian khng di, ch trng ny cho thy hiu qu tch

cc khi CNTT mang li cho c thy v tr khng gian mi nhiu hng th trong lp hc. Vi s h tr ca my tnh v mt s phn mm dy hc cng cc thit b i km, gio vin c th t chc tit hc mt cch sinh ng, cc bi ging khng ch mang hi th cuc sng hin i gn gi hn vi hc sinh m cn gip c ngi dy v ngi hc c tip xc vi cc phng tin hin i, lm giu thm vn hiu bit ca mnh. Tuy nhin, nh trng cng xc nh r vi gio vin: ng dng CNTT khng ng nht vi i mi phng php dy hc, CNTT ch l phng tin to thun li cho trin khai phng php tch cc ch khng phi l iu kin ca phng php ny. Khng lm dng cng ngh nu chng khng tc ng tch cc n qu trnh dy hc. mt gi hc c ng dng CNTT l mt gi hc pht huy tnh tch cc ca hc sinh th iu kin tin quyt l vic khai thc CNTT phi m bo cc yu cu v tnh c trng ca phng php dy hc tch cc m gio vin s dng. Vic ng dng CNTT vo dy hc gp phn i mi phng php dy hc l mt cng vic kh khn, lu di, i hi rt nhiu iu kin v c s vt cht, ti chnh v nng lc ca i ng gio vin. Do , y mnh vic ng dng v pht trin CNTT trong dy hc c hiu qu cn c s quan tm u t v c s vt cht ca cc cp, s ch o ng b ca ngnh- ca mi nh trng v c bit l s n lc hc hi, rt kinh nghim ca bn thn mi gio vin. Trn y l bo co tham lun v Cc gii php ng dng cng ngh thng tin trong dy hc ca trng Ph thng Dn tc ni tr THPT huyn in Bin; l mt n v c quy m nh, mi trc thuc S trong thi gian ngn, thnh tch v kinh nghim cha nhiu, bo co khng trnh khi c phn thiu st, phin din; nh trng rt mong nhn c s quan tm gp ca cc n v bn, s ch o ca S GD&T, c bit l Phng CNTT & NCKH nh trng pht huy u im, khc phc tn ti, hn ch, phn u hon thnh tt nhim v nm hc 2010-2011./.

THAM LUN Y MNH NG DNG CNG NGH THNG TINTRONG CNG TC QUN L, DY HC

Hong Ph c Hiu trng trng THCS Lao Bo. ng dng cng ngh thng tin (CNTT) trong cng tc qun l v dy hc l mt nhim v trng tm, rt quan trng v c tc dng nng cao hiu qu cng tc qun l v dy hc. Thc hin Ch th s 47/2008/CT-BGDT ngy 13/8/2008 v nhim v trng tm ca nm hc 2008 2009 v Ch th s 55/2008/CT-BGDT ngy 30/9/2008 v tng cng ging dy, o to v ng dng CNTT trong ngnh gio dc giai on 2008-2012 ca B trng B Gio dc v o to. Trng THCS Lao Bo c k hoch chi tit v vic trin khai thc hin ch nm hc 20082009 - Nm hc y mnh ng dng cng ngh thng tin trong cng tc qun l v dy hc. Trong phm vi bo co tham lun, ti xin nu tm tt nhng vic lm, kt qu t c, bi hc kinh nghim v nhng kin ngh xut sau khi thc hin ch nm hc qua nh sau: I-NHNG VIC LM V KT QU T C: Trng THCS Lao Bo l mt trong nhng trng sm a Tin hc vo ging dy v ng dng CNTT trong qun l v dy hc (a tin hc vo ging dy trong trng t nm 1995, bt u ng dng CNTT trong qun l v dy hc t nm 1998). Nh vy sau 10 nm t chc thc hin vic ng dng CNTT trong qun l v dy hc, trng c nhng kt qu c th: 1- Xy dng cc iu kin ng dng CNTT: a)- Bi dng v trnh tin hc v k nng s dng my tnh cho CBGV v nhn vin ca trng: - Xc nh i ng c vai tr quyt nh s thnh bi ca vic ng dng CNTT, trong thi gian qua trng chng ti ch ng xy dng k hoch v quy trnh trin khai thc hin vic bi dng i ng v Tin hc. - Bi dng thng qua hot ng ca Cu Lc b Tin hc, t chc sinh hot nh k hng thng; Cc chuyn mi, kh c th t chc tp hun di ngy. Bi dng theo nhu cu v kh nng ca tng nhm gio vin. (Cch lm nh TTHTC - cn g hc ny). - Phi hp vi Trung tm HNDN dy Tin hc cho ton th CBGV ca cc trng trn a bn, phn u c 100% CBGV-NV di 50 tui u c chng ch A,B tin hc. - o to lc lng nng ct cho tng ni dung ring bit. Do Tin hc l lnh vc rt rng ln, mi CBGV khng th i su vo mi ni dung v vy cn c o to lc lng ct cn trong trng . - Kt qu v trnh v k nng ca CBGV: 100%CBGV v nhn vin ca trng u c th s dng thnh tho my tnh v cc phn mm lin quan ng dng vo lnh vc cng tc ca mnh. i ng ca trng cn c vai tr nng ct chi vin, h tr nhiu trng khc trn lnh vc ng dng CNTT. b)- u t mua sm my tnh v cc trang thit b cn thit phc v nhu cu ng dng CNTT trong trng hc: - My tnh v thit b tin hc l iu kin c bn, khng th thiu khi ng dng CNTT, i hi phi u t kp thi, tng i y v hin i, to iu kin tt nht cho CBGV c th thc hin nhim v ca mnh. Trng THCS Lao Bo sau nhiu nm u t theo hng tng bc, hin i, t nhiu ngun nn c c mt kt qu tng i m bo cc iu kin thit yu cho CBGV v hc sinh tham gia hc tp, ng dng CNTT trong qun l, ging dy v hc tp, hin nay chng ti c c mt s my tnh v thit b nh sau: Cc loi my mc, thit b S lng Ghi ch

My tnh lm vic My tnh dng chung ti th vin My tnh GV ging dy trn lp hc My tnh HS thc hnh Cng My vi tnh: My in My chiu Projector TV mn hnh rng 34 inch kt ni MT My qut nh (Scaner ) My chp nh KTS Camera KTS S MT kt ni mng LAN v Internet qua cng ADSL

08 04 04 32 48 03 03 02 01 01 01 36

Lnh o; VP,TV, TB, KT, on i mi b phn u c 1 my tnh. Trong Laptop: 03 ci.

Trong c 04 my kt ni Wireless (khng dy) cho cc my tnh dy trn lp.

S CBGV c my tnh ring nh v 38/48 79% kt ni Internet. - ng dng CNTT khng ch cn ring my tnh m cn rt nhiu loi thit b khc (my chiu, my quyt, my nh KTS, Camera KTS) cng nh iu kin v k thut (n p, ngun in). Nu u t khng ng b s khng t hiu qu. c)- Xy dng kho t liu in t, khai thc t liu phc v vic ng dng CNTT: Bn cnh i ng, my mc thit b, th kho t liu in t l ni dung khng th thiu trong qu trnh ng dng CNTT. Thit k mt bi ging in t hoc ng dng CNTT trong cc hot ng gio dc i hi t liu rt phong ph, phi c qu trnh tm kim hoc to dng rt cng phu. V vy nh trng chung sc xy dng kho t liu di nhiu hnh thc: Mi c nhn u c Kho t liu ring ca b mn mnh (Nu GV khng c my ring th trng cho php ti my ca trng) Th vin Nh trng c kho t liu chung ca trng qua hai hnh thc lu tr: + Kho t liu in t: Hin nay kho t liu in t ca trng c ti gn 20G, cha ng nhng t liu cn thit, ngn hng kim tra... gip cho CBGV dng thit k bi ging, t chc cc hot ng gio dc. + T sch in t ca trng c trn 300 bng a, bao gm cc loi sch gio khoa, sch tham kho, ti liu, phn mm ng dng... l ni cung cp cc t liu ng tin cy cho CBGV. Xy dng trang Web ca trng v ca cc t chc, c nhn trong trng c thng tin v t liu cn thit. Ngoi ra, CBGV tch cc khai thc t liu trn cc trang web ca ngnh, Trang Violet ca cc trng khc v ca c nhn CBGV trong ton ngnh to thm t liu phong ph trong vic thit k bi ging in t hoc ng dng CNTT trong cc hot ng gio dc. 2- T chc ng dng trong cng tc qun l v dy hc: a)- ng dng trong cng tc qun l: a.1- Tu theo ni dung cng vic, nh trng ch ng mua hoc tm kim, xy dng cc phn mm a vo s dng mang li hiu qu thit thc trong cng tc qun l ch o. Nhng nm qua, chng ti s dng tt cc phn mm sau: Loi phn mm Ngun cung cp Hiu qu s dng

1- Phn mm lp TKB 2- Phn mm ph cp 3- Phn mm QL Th vin 4- Phn mm QLHS 5- Phn mm QL ti chnh 6- Thng k GD EMIS 7- Cc phn mm trn K.tra

Cng ty Cng ngh tin hc nh trng. /c Trn Mng PGD Triu Phong Trng t xy dng S GD&T cung cp Phng Ti Chnh cung cp Ca B Gio dc &o to. Ti min ph trn mng Internet.

Kh Tt. Tt Kh Kh Tt Tt

- Ring phn mm qun l th vin c cng nhn l ti cp Huyn, c ph bin v tp hun cho cc trng trn a bn ng dng rng ri, em li hiu qu trong cng tc qun l th vin. a.2- Xy dng cc h thng tin hc ho qun l hnh chnh, phc v trc tip cng tc qun l, thng k, bo co. ng thi xy dng hon chnh v thng nht p dng cc chng trnh ng dng phc v qun l, iu hnh (th tn in t, gi nhn vn bn in t, qun l hc sinh, qun l cn b-cng chc, Qun l ti chnh, Qun l ti sn, th vin, thit b ...). a.3- Tin hc ho cc hot ng chuyn mn-nghip v, cc dch v cng, nng cao hiu qu thc hin cc hot ng nh: Cng tc Ph cp, cng khai vic qun l im ca hc sinh, xy dng ngn hng kim tra, xy dng kho t liu in t dng chung, qung b cc b gio n tt, Lp din n trao i kinh nghim gio dc - dy hc, Trao i thng tin gia nh trng v gia nh.thng qua trang thng tin in t ca trng v cc trang Web c nhn ca CBGV trong trng. b)- ng dng trong cng tc ging dy v t chc cc hot ng gio dc: b.1- Cn b Gio vin ca trng s dng my tnh v cc phn mm h tr dy hc nn trong nhng nm qua ng dng nhiu trn cc lnh vc: Son ging bng gio n in t (ring nm hc qua t chc ging dy bng gio n in t trn 1.700 tit), t chc cc hot ng: Ngoi kho, Hi thi, Hi din, phc v cc din n, cc bui tp hun... em li hiu qu cng tc v gio dc rt tt; ng thi CBGV ca trng l lc lng nng ct gip a phng ng dng CNTT t chc tt cc hot ng tuyn truyn trn a bn. b.2- Mt s phn mm ng dng trong ging dy v cc hot ng gio dc: + phc v ging dy hoc t chc cc hot ng gio dc, CBGV ca trng u s dng phn mm trnh chiu Powerpoint v Violet. + Nhng c c cc bi ging phong ph, p ng yu cu cc hot ng khc th CBGV s dng thm nhiu phn mm ng dng c min ph trn mng Internet nh: Phn mm dy hc cc mn hc: Ton, L, Ho, m nhc...; phn mm Flash; cc phn mm ct, ghp hoc chuyn file cc on phim, nh phc v yu cu bi dy... + Tt c gio vin u s dng thnh tho phn mm trn kim tra trc nghim hn ch nhng tiu cc trong kim tra. b.3- T chc, qun l vic dy hc tin hc trng : T chc cc loi hnh dy Tin hc trong Nh trng cho hc sinh v cn b, nhn dn trn a bn ph hp vi tnh hnh mi. + Cc lp 8 s hc t chn mn Tin hc. nhng dy thm chng trnh ngh c th hon thnh chng trnh ngh ph thng, cui nm hc s thi tt nghip ngh. + Mt s lp khc, nh trng chn mt s lp hc tin hc theo chng trnh ca B Gio dc (Nh mt mn hc chnh kho khc). + Cc lp tin hc dnh cho Cn b v nhn dn a phng (theo k hoch ca trung tm hc tp cng ng th trn ) + Nh trng ang phn u trong nhng nm ti 100% hc sinh tt c cc khi lp u c hc theo ng chng trnh ca B Gio dc. khi c Gio vin v Phng thc hnh.

c.4- T chc cc hot ng nhm kch thch s am m hc tp tin hc cho CB,GV & HS v khuyn khch vic y nhanh tin thc hin k hoch y mnh ng dng CNTT: - i vi CBGV: Pht ng phong tro thi ua thc hin ch nm hc vi cc ni dung thi ua c th, thit thc; cui nm c nh gi, khen thng: + Thi ua xy dng kho t liu in t ca tng cc nhn, tng mn hc. + Thi ua ging dy bng bi ging in t. + Thi ua xy dng ni dung trang Web ca trng, lp trang Web ring ca tng cc nhn. + T chc Hi thi thit k gio n in t trong mi hc k ca nm hc. + a ni dung Tin hc vo phn kim tra nghip v ca Gio vin. - i vi Hc sinh: + Ch trng vic bi dng v t chc thi Hc sinh gii Tin hc cho HS hng nm; + Cho hc sinh t thu thp t liu, quay phim, chp nh v cc ch cn thit, sau t chc cho hc sinh hi thi thuyt trnh, hng bin, din n trao i (c trnh chiu minh ho cc ni dung) pht huy c tnh tch cc ch ng ca hc sinh. + Tuyn truyn vn ng hc sinh hc tp qua mng (Gii ton trn Internet v cc hnh thc hc tp khc) II- BI HC KINH NGHIM: Tm li, nhng nm qua trng THCS c nhiu c gng trong vic ng dng CNTT trong cng tc qun l v dy hc v bc u mang li hiu qu thit thc v chng ti rt ra bi hc kinh nghim: 1- i ng trng min ni nh chng ta t c n nh, hng nm phi lm nhim v lun chuyn CBQL v GV cho vng bn, nhiu GV c bi dng trng thnh li ht nhim v min ni, chuyn n vng thun li; nhiu CBGV ct cn c iu ng chi vin ni khc; Do vy cng tc bi dng CBGV v nhn vin ni chung, c bit l vic bi dng k nng s dng my tnh v ng dng cc phn mm vo lnh vc cng tc l vic lm thng xuyn lin tc. 2- Vic xy dng ba iu kin trn (Bi dng i ng, mua sm my mc thit b v xy dng kho t liu) phi tin hnh ng thi, lin tc. Bi ch lo mua sm my mc thit b, khng chm lo bi dng i ng th khng s dng thit b, ngc li bi dng i ng m khng c my mc th khng th bi dng c. i ng c bi dng tt s s dng thit b ng k thut, tng tui th thit b v hiu qu cng tc. Khi ng dng c hiu qu, i ng s ham m hc tpNh vy mi quan h ca ba iu kin ng dng CNTT l mi quan h bin chng. 3- Qu trnh ng dng l qu trnh thc hin ng b cc hot ng: Va bi dng i ng, va u t mua sm thit b, va xy dng, b sung kho t liu ( chnh l xy dng nhng iu kin) v t chc ng dng trn mi lnh vc qun l v ging dy nng cao cht lng v hiu qu cng tc (l mc ch). Do vy cc hot ng trn u c quan h gia mc ch v phng tin, n thc y nhau cng pht trin. Chng ta khng th ch i c iu kin m iu kin chng ta phi ch ng to dng nn; khi c iu kin chng ta d t mc ch hn th t nhin mi ngi s hng say to dng cc iu kin tt hn III- NHNG KIN NGH. Qu trnh thc hin v ng dng CNTT trong nh trng bc l nhng mu thun ny sinh, nhng kh khn ln; chng ti kin ngh vi Ngnh v Huyn nhng ni dung sau: 1- V i ng: Hin nay bin ch GV tin hc lm nng ct cho cc trng rt thiu, mt s trng c GV tin hc nhng nng lc khng p ng yu cu. Trong lc trnh tin

hc ca CBGV ni chung cha theo kp yu cu ca vic y mnh vic ng dng CNTT. ngh : C k hoch tng bin ch gio vin Tin hc cho cc trng hc, ch ng bi dng CBQL v GV v k nng s dng my tnh v ng dng cc phn mm lin quan mi c th p ng yu cu nh hin nay. Ti cc trng, gio vin tin hc phi tham gia ging dy vi s lng tit nh mt gio vin ca mn khc, trong lc thng phi qun l phng thc hnh tin hc v tham gia trc tip cc hot ng v ng dng CNTT nn rt vt v. ngh S Gio dc xem xt li c s thng nht vic nh mc Lao ng ca nhng cng vic trn. Tuyn mi Gio vin v nhn vin cc trng nn chng cn c chnh sch u tin cho nhng ngi c trnh v tin hc v ngoi ng. Hoc b sung ni dung Tin hc vo chng trnh o to Gio vin v nhn vin. 2- iu kin v my mc, thit b: Cc bc hc trc thuc Huyn hin nay rt thiu, mc d nhiu trng ch ng mua sm thm nhng do ngho, phi mua sm dn trong nhiu nm nn my mc, thit b khng ng b, to nn kh khn khng nh trong vic ng dng CNTT. ngh cp trn quan tm hn i vi cc trng trong vic u t trang thit b ng dng CNTT. 3- C k hoch ch o, t chc v gip cho cc trng thc hin v ng dng CNTT mt cch thng nht. C th: - C bin php bt buc ng dng h thng Email qun l gio dc cho cc trng, gio vin, hc sinh c tn min chung theo quy nh ca B Gio dc - Hng dn v ch o thng nht vic khai thc s dng v dy hc bng m ngun m nh Ch th 55/CT-BGD&T ngy 30/9/2008 ca B Gio dc v o to (S dng b phn mm vn phng, h iu hnh, trnh duyt Web, b g...) 4- Cn c c ch s dng c cc thnh tu ca cng ngh trong cng tc qun l v dy hc: - Cho php c bo co, chuyn pht cng vn, ti liut cp trng n Phng GD&T n S GD&T v ngc li qua Email (va nhanh, va tit kim); tt nhin tr cc ni dung mang tnh php l cao cn c ng du v ch k). - ng dng phn mm QLHS nh chng ta s dng trong nhng nm qua ch mi gip ngi qun l nhng ngi GV phi thm vic ch cha gip h c g thm v bn cnh phi nhp im vo my th GV phi ghi im vo s, phi ghi hc b, trong lc phn mm c th in s im v hc b hc sinhng thi cn ci tin phn mm QLHS sao cho qun l v nhp im qua mng Internet.