You are on page 1of 2

ASOCIACIN MUSICAL Y CULTURAL CANTABILE Santo Toms, 30 Baixo Telfonos 15002 - A Corua CIF: G 15858319 www.corocantabile.

.es Apartado de correos 157

664 790 807 672 071565 Agosto de 2012

ACTUACIN MISA EN PONTEDEUME Luns, 10 de setembro de 2012 O luns 10 de setembro de 2012 cantaremos na Igrexa de Pontedeume, na misa de 12 pola festividade de San Nicols de Tolentino, copatrn desta vila. O autobs sair as 10.00 horas de Santo Toms, realizando as paradas habituais. Ao chegar, realizaremos un pequeno ensaio, e al teremos un lugar para cambiarnos. O regreso ser despois da misa, chegando sobre as 2 da tarde as mesmas paradas habituais. TODOS OS QUE PARTICIPEDES tedes que entregar esta folla cuberta no ensaio do sbado do 1 ou 8 de setembro de 2012, indicando os vosos datos e sinalando a parada de autobs de ida e volta. OS QUE NON PARTICIPEDES tedes que enviar a xustificacin a faltas@corocantabile.es na mesma data. DATOS DO CORALISTA QUE VAI PARTICIPAR NA ACTUACIN: NOME E APELIDOS TELFONO DE CONTACTO PARADA DE IDA E VOLTA: PARADA DE IDA Santo Toms 2 Praza de Ourense Alfonso Molina (Estacin Autobuses) Carrefour Ademais, os menores de idade tedes que entregar a autorizacin que figura ao pe desta folla debidamente asinada. Atentamente A Xunta Directiva PARADA DE VOLTA

AUTORIZACIN PARA MENORES DE IDADE D / D ________________________________________________________________ Pai / nai de _____________________________________________________________ dou a mia AUTORIZACIN para que o meu fillo/a, como coralista de Cantabile, se desprace a Pontedeume o luns 10 de setembro de 2012 para participar na misa de 12 na Igrexa de vila. A Corua, a ____________________de setembro de 2012 Asinado:_______________________