You are on page 1of 1

UNIT PRA-UNIVERSITI

SENARAI SEMAK PROSES PENYELIDIKAN PELAJAR TINGKATAN MATA PELAJARAN: MATHEMATICS S Kumpulan: 16 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PROSES Perlantikan Ketua, Setiausaha dan Bendahari Pemilihan Tajuk Pengagihan Tugas Pencarian topic penyelidikan Pencarian isi, maklumat dan data Memproses maklumat dan data Penulisan Penyelidikan/Laporan Pemurnian penulisan Penghasilan Bahan Pembentagan Pembentangan Penyerahan Folio /Laporan Penyelidikan Pemarkahan Folio dan Pembentangan Tandatangan SEMAKAN GURU SEMAKAN PELAJAR TAHUN 2010

Za/docfolio2010