You are on page 1of 3

AYen ]cp

IY: A/, DBo%


cN\: DBo%
Fn Zoeh=w Huc No uZnf Io uinI ejtc A"eanWm.
F^ u] CH [[oom ?
uin anu\tPmao\m !HXnbo uN eoZynYoIujnSm KW]Xo hn
uNnZyw uNnZoun Fnew Xt Ac.
uZnfnn GXm XISncw Ikow. Fn Huc No uZnf
Dn% uinIm H 5uXIX Inw, AeotS Fw \ Xocnboco%w. KW]Xo hn HS. !Xob eoe Dn%Xod, !Xob NoI
]cpo%Xow \ NoI \od\oKXoanWm \o [[ouXm.
KW]Xo hnlot BnI !HaXnbo Fn AXowt]oe !lenWm. Ioeo\m hnlot BnI ejtc CwanWm , Ae "Incnb
foeu\nw fncZubnw Fw ]lw, \o !l "So hnc ]ltXnt
tN u\nWw.
AtXnt fcoXt, ]cpm Ft?Hw? foet\w AH an^anWm
No.
hod_hot Incyuanon F\o% u]So, AXoHtanw Ducy eoe, hnlntWo ZouWy eoe;tS Incyw an^ua ]l>, fncZ ]l.
hod_hun 5[n\w Nobu? AXo\m ZouWyIntc Ikou atne> hnlot ocw ]eo foe Beo. ttXcot 5n[n\yw,
AtX\oouXetc a\hodnboo foe "ouK.
Cco hwngW Fw uInujPm Iynp\o ]XoenWm.
\n anh At\ IS u]nbo.
Cm thta ]cp HSIbnWm. KW]Xo hnlot eogbanWm Ct ]cp. cneotd Iynp\o Ino !So tIno Ioeot Am
fncZ eo.
Fnbo Io Fnw ]Toun? fncZ Xoco.
tanotdnm u\no, \p XI%Ibnbot uI... Io Xoco
uNnZo.
AXncn ]lt?
uelncm , \tS foe.
AXe n ]lXn.
A, Ae\nWm F\om Ctd ttXcot 5n[n\yt ]o ]lXXm. Ae ]lH uIun F\o% Xt AWXw uXno. uNnZoun \p
]ltInXntW ]l.
1

, AuXn? Ctd cneotd X, D etc Cm ao\tunknWm


AXot\ !lotn [ncWbnbXm. Dm Aet\t eojoun Rn\Xm ]lm tInK. Au^ D>.
GXnbnw AXew, F\o%w D]Inct. Io \o ]l h|co
]l.
\ancw hJntj ]oo \ow foe ISem H Iuhcbo C.
Fn foen Ducyw, ZouWyw Xlau? Io uNnZo.
FSn Ducy\o \p !do, ZouWy\o Cejm !do, ]ot Rnt\o\m u]SoWw.
Cm \ncnbW hnlnWm injo Fn uIXm fncZ ]l.
NXoun Kenu\?, foe\m hSw hion ]obo.
FSn \p eogaou, \p ZouWy F?Xobn aXo, anoXm
\tS hnlu? Io Bf|hoo.
tin! u] enud|g\m u]n! ekom hnlm eoboSom NnIWw, Aunknboco%w chw. enud|g\m uetl Btctbow eow. Abn; u\n%un
Hw a\hodnIo, BtI tanw ttXan^nboco%w. foe 5n+odnbo ]l.
\p Ico\nm ejtnw ]lbn ... fncZ F?um Bnhoudm \S.
Fnew injo IblWw CeoPoud \ouZfo.
AunknWm foe\m ^ f, foe ^/c dyano \S.
Fnew Bnho Iblo. Dc ISdnho \tlnta?Xo Fnew uNnZy
u] Ion Ino.
^$m tha$m F?u, \ncnbW hnlm ]l.
Ioeo\m uNnZyISdn Io Ioobn A ao\om f|c [yn\anWm.
fncZ uNnZy u\no.

1. !* !* Dn% eo[w F?HI.


2. g|nwhom Sodmhm Xnln% eo[w.
3. ttaZm ]Icw ttN\phm eoejo D]ubnKon= t]nSo.

CH R;tSb h, fncZ uNnZy u] XocotI \Io.


\ncnbW h uNnZy u] u\no, Fom Xoco tInK. CH \o;tS
XtbnWm
fncZm Xd IlH u]ntd uXno, Iko \n anhanbo XdueZ\ Dnotnoco% eogbw, CtdubntSbnWm Hm ]TotXm ,
]cpm eun B H tt[cynbo. CXoun PpeoXo uIoon !ul uNnZyu]I, fncZtS IC \ol.
foe Bnho e Iblobun, fncZtS IBm \oloco%, AH
Iun Fun ]ouISm Dtm Ae a\hodnbo. IoentWo uNnZy
u] u\n%uX>.
uNnZy Iun Io a\ho IXo D|danboco%, Hw \So, Iko tInt hod_hm eonWm uNnZyw eoco%Xm

Fnew H eo[o ]cptb?Xo Aehn\oo. foe\nWm BZyw


injo \oaolobXm. Iynp\o em Nnbw !SoNoco%un Io NocotInm Iblo e.
Ft?Xo? Io foeu\nSm uNnZo.
edotbn Fm % tInm ec e, AtXt?Xn foe NocotInm ]l.
hod_hoXm Alobo, IncWw ]Toooo, ]TooXm uNnZoHao
Io ]l.
AunknWm fncZ Iblo eXm.
Fnbo fncuZ !* !* Dnoubn? Io Xanf neo uNnZo.
CXm F ]cpbnWm ? fncZ c1 u]ucnanbo uNnZo.
CXnWm AYen ]cp