You are on page 1of 105

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Norma de aplicacin

REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, polo que se aproba a Norma Bsica de Autoproteccin dos centros, establecementos e dependencias dedicados a actividades que poidan dar orixe a situacins de urxencia

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Cuestins Previas

ioo e esquzoo Vxoo e recrdoo Fgoo e entndoo


Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Concepto

Entndese como autoproteccin ao sistema de accins e medidas encamiadas a: Previr e controlar os riscos sobre as persoas e os bens, a dar resposta adecuada s posibles situacins de urxencia e, a garantir a integracin destas actuacins co sistema pblico de proteccin civil

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contidos

O Plan de Autoproteccin aborda : A identificacin e avaliacin dos riscos, as accins e medidas necesarias para a prevencin e control de riscos, as como as medidas de proteccin e outras actuacins a adoptar en caso de urxencia

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Metodoloxa

Obrigacins do titular

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

DOCUMENTOS / DESENVOLVEMENTO OBXECTIVO CAPTULO N2

DESCRIPCIN

Anlise e Relacin de factores de riscoAnalizar e coecer Enuncia e valora as evaluacin do e anlise a probabilidade, condicions de risco risco mgnitude dos en funcin dos Evaluacin por rea e riscos xerais e medios disponibles condicions de evacuacin especficos Planos de situacin y emprazamiento

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

DOCUMENTOS / CAPTULO

DESENVOLVEMENTO

OBXECTIVO

DESCRIPCIN

N4

Medios de proteccin

Inventario de medios tcnicos

Garantizar a prevencin de risCos e o control Inventario / listado medios inicial das humans emerxencias Planos de ubicacin dos medios por plantas

Determinar os medios materiais e humans, definiendo as suas funcions

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Medios de proteccin -1 Pulsador Bie Ext Co2 Ext Polvo Detec Baja 1

Planta 2 3 Terraza

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

DOCUMENTOS / CAPTULO N6

DESENVOLVEMENTO

OBXECTIVO DESCRIPCIN Optimizacin dos recursos materiais e humans Contempla as hiptesis de emerxencia, plans de actuacin ante cada unha delas

Plan de Qu, cando, como, onde, quen actuacin ante y como o far? emerXencia Factores de riesco e clasificacin das emerxencias Accions especficas segn os casos Composicin e denominacin dos equipos de emerxencia Esquemas operacionais e desenvolvemento do plan

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II
CONATO de urxencia EPI e EAE Ao momento de urxencia

EPI Confirma urxencia Inicia acciones control

EAE Prepara evacuacin Axuda EPI Situacin dominada

Urxencia parcial

Si

Non

Fin intervencin JI Punto urxencia

Fin de urxencia
Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


URXENCIA PARCIAL JE a Centro control

Contido mnimo. Anexo II

JI-EPI-ESI-EPA Confirma urxencia Inicia acciones control

EAE Prepara evacuacin Espera axudas E. Control ascensores Control escaleiras E rampas mecnicas Verifica portas e corredores Urxencia Informar do control de todos os puntos

Aviso Axudas externas 080-061-091 -092-062-112

Situacin dominada

Si
Fin intervencin JI Punto urxencia

Non

Mensaxe evacuacin

Urxencia Xeral Evacuacin do edificio Reconto do persoal Novidades ao JE

Fin de urxencia
Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II
D sc brim nto de e u ie la em ergen cia P rd o etecc auto tica in m P ulsad r o P rp n o erso a D alarm ar a P r telfo o no D dato ar s S d co tro ala e n l C tralita en Jefe de Se urid g ad JI

F jo d in lu e stru n en ccio es C d E ergen aso e m cia

E alu n de em v aci ergenc ia

C a d em on to e ergen E ipop ta qu lan A ue / In taq terve in nc E erg ia co lad m enc ntro a

cia EI P

E erg cia p rcial m en a D irecci n J E

E erg cia m en

G eral en

D irecc in JE C ntrode m o y e and C m icacio o un nes E isin m nsaje c e m e lav

C entro de m d y an o co un acio m ic nes

S i Jefe de Se rid gu ad

N o

S iciom ico erv d E A P

Jefe plan ta

E uipo e erge ias q s m nc ES I E AyE E P A EI S A u / in rve taq e te nci n A e / interve taqu ncin E erge m ncia co tro a n lad S i Jefe de Se uridad g E acu v acin In eccin sp A ue final / insp taq ecci n F E ergenci in m a R po e sicin m dio y e s alarm as

A rdo zo co nar na F d em nc in e erge ia A rta resto p nal p ta le erso lan R po e sicin alarm a Jefe planta

L ad ay das lam a u ex as tern 0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N o

N o

E erge m ncia co tro n lada S i

E nlace e espe n ra

E laboracin ytransm n info e isi rm

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II AXUDAS EXTERIORES
112 AMBULANCIAS)
(BOMBEIROS, POLICIA LOCAL, EDIFICIOS COLINDANTES

AVISA A:

DETECCIN AUTOMTICA

DETECCIN POR CALQUERA PERSOA

URXENCIA
AVISA: RESPONSABLE DE PLANTA AVISA: EQUIPO ALARMA E EVACUACIN (E.A.E.) AVISA: EQUIPO PRIMEIROS AUXILIOS (E.P.A.)

AVISA: PULSADORES TELEFONOS

AVISA: ALERTA A UN responsable

CENTRO DE CONTROL CENTRO DE COMUNICACION


TRANSMISIN ALARMA COMUNICACIN TELEFNICA EMISIN MEGAFONA

XEFE DE URXENCIA
ACODE Ao CENTRO DE CONTROL

(DIRECTOR DO CENTRO)

ORDENA EVACUACIN, CONTROLA E REVISA ZONAS EVACUADAS

ACTUACIN E.A.NEE

CONATO

AVISA: RESPONSABLE DE PLANTA

AVISA: EQUIPO PRIMEIRA INTERVENCIN DA ZONA (E.P.I.)

INTENTA EXTINGUIR SI NORMALIZACIN DA SITUACIN

NON

NOVIDADES Ao XEFE DE URXENCIA PARA CONFIRMACIN DE EVACUACIN

PUNTO DE ENCONTRO
REDCTASE INFORME NORMALIZACIN DA SITUACIN REDCTASE INFORME

36

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

PROTOCOLO DE ACTUACIN TIPO: ACCIDENTE Norma Bsica de Autoproteccin


P.A.S. PROTEXER AVISAR SOCORRER

Contido mnimo. Anexo II


DETECCIN DUN ACCIDENTE POR CALQUERA PERSOA AVISO A UN RESPONSABLE INFRMASE A:

AVISO A FAMILIARES

GRAVE

XEFE DE URXENCIA
(DIRECTOR DO CENTRO)

LEVE

EQUIPO PRIMEIROS AUXILIOS

E.P.A.

112
ESPERA CHEGADA AXUDAS EXTERIORES, Ou NO SEU CASO, ORDENA TRASLADO A CENTRO SADE

AVISA A: AXUDAS EXTERIORES

EQUIPO PRIMEIROS AUXILIOS

E.P.A.

(SERVIZOS MEDICOS..) REDCTASE INFORME

ATENCIN PERSOAL SANITARIO

TRASLADO CENTRO

TRASLADO A DOMICILIO

37

REDCTASE INFORME

ENTNDESE POR PRIMEIROS AUXILIOS O CONXUNTO DE ACTUACINS E TCNICAS QUE PERMITEN A ATENCIN INMEDIATA DUN ACCIDENTADO ATA QUE CHEGA A ASISTENCIA MDICA PROFESIONAL, AFN DE QUE As LESINS QUE SE SUFRIRON NON EMPEOREN.

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

XE
Xefe de Emerxencia (Luns a Venres en horas de oficina) En su ausencia (Lunes a domingo) En ausencia de los anteriores

Cargo
Director Xeral (poderes)

Nome

Tfn

Ext

X
Xefe de Intervencin (Luns a Venres en horas de oficina)

Cargo
PRL Recurso Preventivo Director de Seguriodad..

Nome

Tfn

Ext

En su ausencia (Lunes a domingo) En ausencia de los anteriores

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

EPI (planta / zoa)


Equipo de Primera Intervencin (Luns a Venres en horas de oficina) En su ausencia (Lunes a domingo) En ausencia de los anteriores

Cargo

Nome

Tfn

Ext

ESI (planta / zoa)


Equipo de Segunda Intervencin (Luns a Venres en horas de oficina) En su ausencia (Lunes a domingo) En ausencia de los anteriores

Cargo

Nome

Tfn

Ext

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

EAE (planta / zoa)


Equipo de Alarma e Evacuacin (Luns a Venres en horas de oficina) En su ausencia (Lunes a domingo) En ausencia de los anteriores

Cargo

Nome

Tfn

Ext

EPA (planta / zoa)


Equipo de Primeros Auxilios (Luns a Venres en horas de oficina) En su ausencia (Lunes a domingo) En ausencia de los anteriores

Cargo

Nome

Tfn

Ext

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

INFORMACIN DE SEGURIDADE PARA VISITANTES (Anverso) Nesta Planta existe un Plan de Urxencia Interior que se activa en caso de urxencia. Ademais de dispoer de instalacins de deteccin, alarma e proteccin deseadas para actuar segundo o previsto no Plan, o persoal da Planta est formado para as urxencias e parte da sa misin axudarlle a Vd. en tal eventualidade. Agradecmoslle que colabore connosco seguindo estas indicacins: Non esqueza identificarse ao entrar ou sar da Planta. Si prodcese unha urxencia, oir polo sistema de megafona a mensaxe: "Por favor, evacuen a Planta". Sen precipitarse salga da Planta seguindo as instrucins da persoa da nosa empresa que lle est atendendo. Si descobre un lume ou presencia un accidente: SOLICITE AXUDA DO PERSOAL DA EMPRESA. NON SE ARRISQUE ACTUANDO EN SOLITARIO. En caso de urxencia NON USE os ascensores nin os telfonos.

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

DOCUMENTOS / DESARROLLO CAPTULO N9 Plan de Organizacin y implantacin simulacros Programa de mantenimiento Investigacin siniestros

OBJETIVO Actualizacin y revisin del plan

DESCRIPCIN Divulgacin general del plan, programas de formacin especfica, simulacros y revisin.

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Simulacros

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Simulacros

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Comunicacin de simulacros

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Comunicacin de simulacros

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Comunicacin de simulacros

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Comunicacin de simulacros

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Simulacros

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Norma Bsica de Autoproteccin


Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Plans de autoproteccin
Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Pola vosa amable atencin,

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Plans de autoproteccin
Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo GAWENDA GUERREIRO mlgawenda@salvacon.com seggawenda@gmail.com

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com

PLAN DE AUTOPROTECCIN Implantacin

Plans de autoproteccin
Contido mnimo. Anexo II

Miguel Lorenzo GAWENDA GUERRERO mlgawenda@salvacon.com seggawenda@gmail.com

Miguel Lorenzo Gawenda Director e Consultor de Seguridade smlgawenda@salvacon.com - seggawenda@gmail.com