You are on page 1of 2

IBpcot IY

IY: A/ cN\: DBo%


u5ataXm H eoIncanWm. apf j% IndwtXnm Fun ueWtaow Dnubn= HXcw 5uXyI BIgWw. HXnw BnInc tInuXnanm Hw S{g\o ]To% anubn uXnobHw AH XtbntWm Aet "In Aet\ eof|hoo. uXnan \p !ltnt tt[cyw InWotSn. "Inc foe!o u5nenioo. BWntWo \p Cm Cncyw Ae;tS Am ]l Ato Rn ]lw. un tNcXntbn _pgWoto. tInuXnantS Do teoSoteo. \p Fn Ae;tS Am ]lI? DuZ|KuntS tInuXnan uNnZo. F\oetj CwantWm.XoIw dnLeuntS un ac]So tInK. AH uIm tInuXnanw foe!ow AcnYo tRounbo. \p Xanf ]lbntX unn. Hc+w tt[cyw hwcom tInuXnan ]l. Rn Xanf ]lRX, Ato Cm Rn Ae;tS Am ]ltn Itn." un\m H "hao. CH uIun uXnan\m hwXo A^ ]obtm uXno. Xtn IconWm unt\ow Ae BtjncynhobnWm. Ae\m c1ttIweom ttho Son\lobnw. S{g Ikom Xoco u]n!un hId t]Wm]ouw Aet ttho bImw InWn en t]njom \oXm Xnt\w InXnWm. X\ontWo ttho u]nao. ]ohnlot S{g \nlnWuno 5hoanWm. hnlm ]nwBnhow, HXnwBnhow an^ta Cun S{g F%>. cneotd ]nw Bnhow, tteIpm HXnwBnhow. m Fknw BnX S{g Dnbo. Iko egw inm Anm euXntS BtI Dnbo fncZ Sp ec= \oo. Ctn hnlm an^ua>. tInuXnanw, foe!ow, unw \nlnWunSm ttijotd eoZynYoIjnWm , an dooZe uKhotdw. Fnew ;eon ]o hnlot S{g\m FKw. unw foe!o%w ttho Dm , tInuXnan foe!otS ]olIo Iblo ew. atdnew ecn Xnaho%w. ]o hnlot S{g Bnho C u\nobn uKm ISm eetc InWnw. an eHw Inm tInuXnan uKoudm u\nobo. hocw _m u]n!Xm Ae I1. C\o A[oI habao. Ae a\o K. 1

AXn a e, foe!o tInuXnantb uXno ]l. BZyw F?uXm un\nWm. AH Iun tInuXnan ]cohcw al. Ae F?um antS Aum So. tInuXnantS w Iun un ]ot u]n u]nbo. tInuXnan tNm antS ]o \o. F]o? an uNnZo. F\otn Incyw ]lbnm. uXnan J=cbo. FIncyw? anm IHIanbo. F\o% \ot CwanWm uXnan H f|nho ]l. an !l u\cw aontX \o. Ae;tS a\ho ]ktbn 5XoIncot I\ \plo. Ctn \o\tn FuntSn uiw. Rn tectan uInkoeSnct aI, \ot ngbo ]ln uInko. Rn \o\% uNco, C\o CHw ]lm Ft ]oltI ecXm. CH uIun tInuXnan eojlounbo, \ocnftSw \wu_n[otw Cm Aet ICIjo eyn]o. Xt o \om an \Su]nbXm Ae Aloo. an Bnho Fobun un uNnZo Ae \ountSn ]lXm ?. Hao, H \onc Incyw. Hw hweon ao an ac]So tInK. Aunuk%w tInuXnan Bnho e Iblo. Aet ICI tNcXnbo \\o. AH Iun foe!o unZo F ]p uXnan? Hao. tInuXnan Jw Uou\n uNK em Icbn HSo.