You are on page 1of 2

VERA PAVLADOLJSKA Lukavica je htela da me nadlukavi Punio se mesec u avgustu kao lokva Ispaljivane pune duge preko jezera

i glava Na radilitima u rudnicima boksita Ubeivao sam nepoznate ljude U tvoje ime Vera Pavladoljska Greile su pijane ptice u prostoru Prepelica je kljunom gore okretala Svest je mrala meu liticama Gonjen toilima krima i gubom Do grla u ivom blatu mislio sam Koliko si me volela Vera Pavladoljska Mrak je u mraku sjao kao ivotinja Grom u lancima amio za brdima Molio sam za sluh fizikih radnika Divio se njihovom surovom apetitu Zaklinjao jednog gluvonemog mladia Da izgovori tvoje ime Vera Pavladoljska Ceo dan u nebu izgoreo mesec Pod lanim imenom lei svoj pepeo U mravi meu dvojnicima Dok muzika sneg u ui ubacuje Kleo sam se u obe ruke naroito desnu Da te nisam voleo Vera Pavladoljska Udvarao se nepoznatoj devojci U kanjonu Tare kod Kolaina Govorio istine na svim jezicima ario i palio da ih poveruje Dok je utala seao sam se Da si mi najkrupnije lai verovala Vera Pavladoljska Pevao je slavuj sa grlom grlice Sve na svetu me na te podsealo Hvalio sam se da si luda za mnom Cela plaa da ti se uzalud udvara Kako te teram da ide iz glave I kako nee Vera Pavladoljska Kulo crnog ara pod slepim oima Zarazna zvezda sve i svata sadi Dok mi se padobran nije otvarao I kad sam u zaviajne bezdane padao Priali su da te zovem iz sveg glasa Al nisam priznavao Vera Pavladoljska Ronio u najdublje beao u gore Da te glasno zovem da niko ne uje

Bio sujeveran pitao prolaznike Kako tvoje lice zamiljaju eznuo da ceo dan prolazi kraj mene Pa da se ne okrenem Vera Pavladoljska Na ljubavnoj promaji izmeu dve zvezde Nevidljivi uhoda ima neto protiv e za rakijom je slina fantaziji U teretnom kamionu koji juri snegu usred leta Bile su sve usne nepismenih ena Po ugledu na tvoje Vera Pavladoljska Po nevremenu sam lovio na ruke Med zlatnih meridijana u vodi Opisivao oi jedne ene mesec dana U vozovima bez reda mnoge saputnice u prolazu Ubedio da su mi sve to imam u ivotu Mislei na tebe Vera Pavladoljska Pita za mene metak lutalica Sada me pogreno trai oko zemlje Vuen tajnim magnetom mog ela Napija mesec da prokae gde sam Zlostavlja mora, kua vazduh i podmiuje Ti e me izdati Vera Pavladoljska Traje monotona biografija sunca Sve sijalice gore usred dana Slovoslagai su sreni dok ovu pesmu slau Vazduh ne shvata da sam sebe bombarduje Jedan od vlaia sklon je porocima I jedni i drugi vetrovi te ogovaraju Nekoliko drava tvrdi da si njina Ti si na svoje ime ljubomorna Kablogrami se u dubokoj vodi kvare Niko ne zna gde su slova tvog imena U mrtvim i lanim jezicima u pogrenim naglascima U rukopisu zvezda po nekoj samoj vodi Ko e uhvatiti sjaj samoglasnika Koje ptica kuka Vera Pavladoljska