You are on page 1of 6

ASPEK PENYELESAIAN MASALAH:

MENGAJAR MENGENAI PENYELESAIAN MASALAH

STRATEGI:
SIMULASI

SUBJEK:
MATEMATIK

Pelajar akan mudah menyelesaikan masalah sekiranya mereka melalui pengalaman tersebut. Dengan menggunakan model konkrit iaitu benda yang boleh mereka lihat, ia akan memudahkan mereka memahami serta menyelesaikan masalah tersebut.

MODEL PENYELESAIAN MASALAH POLYA


Memahami masalah Merancang strategi Melaksanakan strategi Menyemak semula penyelesaian

Puan Aminah mempunyai wang sebanyak RM100. Dia memberikan RM25 kepada anaknya, Ayu. Puan Aminah juga telah membeli sebuah buku berharga RM20. Berapakah baki duit Puan Aminah?

RM100

RM25

RM20

RM55

Jawapan: Dari simulasi tersebut, kita boleh tahu bahawa Puan Aminah mempunyai baki sebanyak RM55.

Strategi Songsang: Baki duit Puan Aminah= RM 55 Duit yang dibelanjakan untuk buku= RM 20 Duit yang diberi kepada anaknya, Ayu= RM 25 RM 55+ RM 20+ RM 25= RM 100

Jawapan adalah betul!!!