You are on page 1of 1

Bi 20: KHU VC M LA TINH I.

Ch thc dn khu vc M La-tinh - M La-tinh bao gm ton b vng Trung v Nam chu M v qun o ca cng Ca-ri-b. - Trc khi b xm lc, M La-tinh l khu vc c lch s vn ha lu i, giu ti nguyn. - u th k XIX, a s cc nc M La-tinh u l thuc a ca Ty Ban Nha, B o Nha. - Ch ngha thc dn thit lp ch thng tr phn ng, d man, tn khc. + Tn st dn ui c dn bn a, chim t ai lp n in. + a ngi chu Phi sang khai thc ti nguyn. => Cuc u tranh gii phng dn tc din ra quyt lit. II. Phong tro u tranh ginh c lp dn tc du th k XIX

III. Cc nc M La-tinh sau khi ginh c lp v chnh sch bnh trng ca M - Sau khi ginh c lp cc nc M La-tinh c bc tin b v kinh t, x hi. - M m mu bin M La-tinh thnh "sn sau" ca M, thit lp nn thng tr c quyn p M La-tinh. - Th on thc hin. + a ra hc thuyt "Chu M ca ngi chu M" thnh lp t chc Lin minh dn tc cc nc cng ha chu M. + Gy chin vi Ty Ban Nha ht cng Ty Ban Nha khi M La-tinh. + Thc hin chnh sch ci gy ln v ngoi giao la khng ch M La-tinh. => M La-tinh tr thnh thuc a M.

Su tm