You are on page 1of 2

Bi 6 CHIN TRANH TH GII TH NHT (1914 1918)

I . Quan h quc t cui th k XIX u th k XX. Nguyn nhn dn n chin tranh.


Cui XIX u XX s pht trin khng u v kinh t chnh tr ca CNTD lm thay i su sc so snh lc lng gia cc nc quc -S phn chia thuc a gia cc quc cng khng u. quc gi (Anh, Php) nhiu thuc a. quc tr (c, M) t thuc a. [mu thun gia cc nc quc v vn thuc a ngy cng gay gt -Cc cuc chin tranh ginh thuc a n ra nhiu ni. +Chin tranh Trung - Nht (1894 - 1895). +Chin tranh M - Ty Ban Nha 1898 +Chin tranh Anh-B (1899 1902). +Chin tranh Nga Nht(1904 1905) -Trong cuc chy ua ginh git thuc a, c l k hiu chin nht.L u mi ca mi mu thun tranh chp v cng thng gia cc nc quc => Hnh thnh hai khi qun s >< su sc. + Khi lin minh1882: c + o - Hung +Italia: ch trng chia li th gii. + Khi hip c1907: Anh + Php + Nga: Gi nguyn hin trng th gii. => Nguy c dn n chin tranh. * Nguyn nhn dn n chin tranh Su xa: +Mu thun gia cc nc quc v vn thuc a + S pht trin khng u ca cc nc quc Trc tip: S hnh thnh hai khi qun s i lp knh ch nhau - Duyn c + Ngy 28.6.1914 thi t o Hung b m st => phe c + o Hung chp thi c gy chin tranh. II. Din bin ca chin tranh. 1. Giai on th nht (1914-1916) - Ngy 28.7.1914 o Hung tuyn vi Xc bi - Ngy 1.8 v 3.8.1914 c tuyn chin vi Nga, Php. - Ngy 4.8.1914 Anh tuyn chin vi c => Chin tranh quc lan rng thnh c/t TG. - mt trn pha Ty: m 3.8.1914 c trn vo B, nh sang Php.PaRi b uy hip, qun Php c nguy c b tiu dit - mt trn pha ng: Nga tn cng vo ng Ph, cu nguy cho RaRi"qun ca hai bn rt xung chin ho cm c c hai mt trn ng v Ty - Nm 1915 c-o-Hung tn cng nhm tiu dit Nga => n cui nm hai bn th cm c. - Nm 1916 c chuyn hng tn cng Php(Vecoong)=> Cui 1916 khng tiu dit c Php, c phi rt lui. => Cui 1916 c-o-Hung t th phn cng => phng ng. 2. Giai on th hai (1917-1918). - Thng 2.1917 nhn dn Nga lm cch mng lt Nga Hong => Giai cp TS nm quyn vn theo ui chin tranh. - 2.4.1917 M tuyn chin vi c, tham chin vi phe hip c - Thng 11.1917 nhn dn Nga lm cuc cch mng XHCN thnh cng => nc Nga rt khi chin tranh th gii. - Thng 7.1918 qun M b vo chu u => Qun Anh, Php phn cng qun c trn cc mt trn. - Cui 9.1918 qun c lin tip tht bi => ng minh ca c ln lt u hng.Bungari(19.9) Th Nh K((30.10) o- Hung(2.11) -3.10 chnh ph mi c thnh lp - 9.11.1918 CM c bng n vua VinHem II phi chy sang H Lan - 11.11.1918 c k hip nh u hng => chin tranh kt thc s tht bi hon ton phe c, oHung III. Kt cc ca chin tranh th gii th nht. -CTTG I kt thc(1914-1918) gy nn thit hi nng n v ngi v ca : 1,5 t ngi li cun vo vng khi la hn 10 tr ngi cht, 20 tr ngi b thng, nhiu lng mc, ph x, nh my, x nghip

b ph hy, chi ph chin tranh 8,5 t la. - Nn kinh t cc nc chu u b tn ph nng n => tr thnh con n ca M. - M giu ln sau chin tranh nh bun bn v kh. - Thng li ca Cch mng thng Mi Nga trong chin tranh lm thay i tnh hnh th gii. * Tnh cht: Chin tranh th gii th nht l cuc chin tranh quc phi ngha.