You are on page 1of 1

Bi 10: Lin X xy dng Ch ngha x hi 1921-1924

I. CHNH SCH KINH T MI V CNG CUC KHI PHC KINH T (1921 1925). 1. Chnh sch kinh t mi. * Hon cnh lch s: -Sau 7 nm chin tranh lin min, nn kinh t quc dn b tn ph nghim trng. - Tnh hnh chnh tr khng n nh. Cc lc lng phn cch mng in cung chng ph gy bo lon nhiu ni. - Chnh sch cng sn thi chin lc hu km hm nn kinh t, khin nhn dn bt bnh. Nc Nga X vit lm vo khng hong. - Thng 3.1921 ng Bnsvch thng qua Chnh sch kinh t mi (NEP). -* Ni dung + Nng nghip: Thay ch trng thu lng thc bng thu lng thc. + Cng nghip:T nhn ha nhng x nghip di 20 cng nhn., khuyn khch nc ngoi u t, nh nc nm cc ngnh kinh t chnh. + Thng nghip, tin t: T nhn c t do bun bn, y mnh trao i gia thnh th v nng thn. Nm 1924 pht hnh ng Rp. Thc cht l chuyn nn kinh t do nh nc c quyn sang nn kinh t hng ha nhiu thnh phn do nh nc kim sot. -T ngha. + Chnh sch kinh t mi chuyn nn kinh t LX t bao cp sang => c ch th trng. Thc y kinh t quc dn chuyn bin r rt, gip nhn dn X vit vt qua kh khn, hon thnh khi phc kinh t. + Chnh sch kinh t mi li nhiu kinh nghim cho cc nc x hi ch ngha v cc nc khc trn th gii. 2. S thnh lp Lin bang Cng ha x hi ch ngha X vit. - Nhm lin minh cc dn tc trn lnh th thnh mt khi thng nht. - Thng 12.1922 i hi x vit Lin bang tuyn b thnh lp Lin bang Cng ha x hi ch ngha X vit. Gm 4 nc cng ha,

n nm 1940 c thm 11 nc.


II. CNG CUC XY DNG CH NGHA X HI LIN X (1925 1941). 1. Nhng k hoch 5 nm u tin. - xy dng t nc nhim v trng tm ca LX l Cng nghip ha t nc. - Nhim v l u tin pht trin cc ngnh cng nghip ch to my, nng lng, quc phng. - K hoach 5 nm ln th nht(1928-1932) v ln th 2 (1933 1937) t c nhng thnh tu: + Cng nghip chim 77.4% tng sn phm QD + Nng nghip: 93% nng h vi trn 90% din tch c tp th ha. + Vn ha GD: Thanh ton xong nn m ch + X hi: Xa b bc lt, XH ch c 3 giai cp cng, nng, tr thc. - Trong cng cuc xy dng CNXH tuy cn mt s hn ch song vn t c nhiu thnh tu to ln. - T nm 1937 Lin X tip tc thc hin k hoch 5 nm ln ba, sang thng 6/1941 c tn cng Lin X, cng cuc xy dng ch ngha x hi b gin on. 2. Quan h ngoi giao ca lin x. - Sau cch mng thng Mi Lin X thit lp quan h ngoi giao vi nhiu nc Chu u, Chu . - Trong th b bao vy, Lin X kin tr u tranh tng bc ph v chnh sch bao vy v kinh t, ngoi giao ca cc nc quc. - T 1922 n 1933 cc nc quc ln lt t quan h ngoi giao vi Lin X.