You are on page 1of 1

Bai 15 PHONG TRO CCH MNG TRUNG QUC V N (1918 1939)

I. PHONG TRO CCH MNG TRUNG QUC (1919 1939). 1. Phong tro Ng T v s thnh lp ng Cng sn Trung Quc. - Nguyn nhn bng n. + Cc nc quc xu x Trung Quc trong vn Sn ng + nh hng ca cch mng thng Mi Nga n Trung Quc. - Din bin + Ngy 4.5.1919, 3000 hc sinh sinh vin Bc Kinh biu tnh i trng tr nhng phn t bn nc trong chnh ph + Phong tro lan rng khp 22 tnh v 150 thnh ph li ko ng o cc tng lp x hi tham gia. - ngha. + M u cho cao tro chng quc v phong kin Trung Quc. + Giai cp cng nhn bc ln v i chnh tr nh mt lc lng cch mng c lp. + nh du bc pht trin ca c/m TQ t cch mng dn ch t sn kiu c sang cch mng dn ch t sn kiu mi. Sau phong tro Ng T ch ngha Mc-Lnin c truyn b su rng vo Trung Quc. - Thng 7.1927 ng Cng sn Trung Quc thnh lp nh du bc ngot quan trng ca cch mng Trung Quc 2. Chin tranh Bc pht (1926-1927) v ni chin Quc Cng (1927-1937) - Chin tranh Bc Pht. + Nm 1926-1927 Quc Cng hp tc tin hnh chin tranh lt tp on qun phit Bc Dng (Bc pht) + 12.4.1927 Tng Gii Thch lm chnh bin Thng Hi, thnh lp chnh ph Nam Kinh. + Thng 7.1927 chnh quyn hon ton ri vo tay Tng Gii Thch, cuc chin tranh Bc pht kt thc. - Ni chin Quc - Cng. + T 1927 n 1934 TGT 4 ln t chc truy qut CS, trong ln th 5 1933-1934 CS b thit hi nng. + Thng 10.1934 CS tin hnh cuc Vn l trng chinh, ti hi ngh Tun Ngha, 1.1935 Mao Trch ng tr thnh ngi lnh o ng Cng sn Trung Quc. + Thng 7.1937 Nht pht ng chin tranh xm lc Trung Quc, Quc Cng hp tc ln th hai thnh lp mt trn nhn dn thng nht chng Nht. II. PHONG TRO C LP DN TC N (1918 1939). 1. Phong tro c lp dn tc trong nhng nm 1918 1929. - Nguyn nhn. + Thc dn Anh trt gnh nng chin tranh ln vai nhn dn n . + Vic ban hnh cc o lut phn ng cng c a v thng tr ca TD Anh lm mu thun x hi su sc - Din bin. + Phong tro din ra mnh m di nhiu hnh thc, c ng o qun chng tham gia. + Lnh o phong tro l ng Quc i, ng u l M.Gan-i. + Hnh thc u tranh ch yu bng hnh thc chnh tr, ha bnh, ch trng bt bo ng bt hp tc. + S pht trin ca phong tro dn n ng Cng sn n thnh lp 12.1925. 2. Phong tro c lp dn tc trong nhng nm 1929-1939. - Nguyn nhn: Tc ng ca cuc khng hong kinh t th gii 1929 1933. - Din bin. + u 1930 chin dch bt hp tc do ng Quc i pht ng phn i chnh sch c quyn mui ca TD Anh + TD Anh va n p, va mua chuc, chia r c/m