You are on page 1of 1

Bi 6: CCH MNG CNG NGHIP (CUI TH K XVIII - GIA TH K XIX)

1. Nhng tin ca cch mng cng nghip - Anh l nc u tin tin hnh cng nghip: + Kinh t t bn ch ngha pht trin mnh nht l cng nghip. + Cch mng n ra sm, chnh quyn thuc v tay giai cp t sn. + C h thng thuc a rng ln. - Cch mng cng nghip Anh khi u vo nhng nm 60 ca th k XVIII hon thnh vo gia th k XIX. 2. Nhm pht minh v s dng my mc - Nhng pht minh v my mc: + Nm 1764, Gim Ha-gri-v sng ch ra my ko si Gien-ni. + Nm 1769, c-crai-t ch to ra my ko si chy bng hi nc. + Nm 1779, Crm-tn ci tin my ko si to ra sn phm p, bn hn. + Nm 1785, Cc-rai ch to my dt chy bng sc nc, nng sut tng 40 ln. + Nm 1784, Gim Ot pht minh ra my hi nc v a vo s dng. - Luyn kim: + Nm 1735 pht minh ra phng php nu than cc luyn gang thp. + Nm 1784 l luyn gang u tin c xy dng. - Giao thng vn ti: + Nm 1814 Xti-phen-xn ch to thnh cng u my xe la. + Nm 1825, khnh thnh on ng st u tin. - Gia th k XIX, Anh tr thnh "cng xng" th gii. 3. Cch mng cng nghip Php, c a. Php: - T nhng nm 30 ca th k XIX, Cch mng cng nghip bt u din ra v pht trin mnh trong nhng nm 1850 - 1870. - Tc ng v kinh t, x hi: + Kinh t Php vn ln mnh m th hai th gii. + B mt Pa-ri v cc thnh ph khc thay i r rt. b. c: - Cch mng cng nghip din ra vo nhng nm 40 ca th k XIX vi tc nhanh t k lc. - Trong nng nghip: My mc cng thm nhp v a vo s dng nhiu: my cy, ba, my git, s dng phn bn. - c im Cch mng cng nghip c: Din ra vi tc pht trin nhanh k lc. 4. H qu ca Cch mng cng nghip - V kinh t: + Nng cao nng sut lao ng lm ra khi lng sn phm ln cho x hi. + Thay i b mt cc nc t bn, nhiu trung tm cng nghip mi v thanhf th ng dn ra i. - V x hi: + Hnh thnh 2 giai cp mi l t sn cng nghip v v sn cng nghip. + T sn cng nghip nm t liu sn xut v quyn thng tr. + V sn cng nghip lm thu, i sng c cc dn n u tranh gia v sn vi t sn.