You are on page 1of 2

Bi 24: Cch mng thng Mi Nga 1917 v cuc u tranh bo v cch mng (1917-1921)

I. Cch mng thng Mi Nga nm 1917 1. Tnh hnh nc Nga trc cch mng - V chnh tr: u th k XX, Nga vn l mt nc qun ch chuyn ch, ng u l Nga hong. + Nga hong y nhn dn Nga vo cuc chin tranh quc, gy nn hu qu kinh t x hi nghim trng. - V kinh t: lc hu, kit qu v chin tranh, nn i xy ra nhiu ni, cng nghip, nng nghip nh n. - V x hi: + i sng ca nng dn, cng nhn, cc dn tc trong quc Nga v cng cc kh. + Phong tro phn i chin tranh i lt Nga hong din ra khp ni. 2. Cch mng dn ch t sn thng Hai - Ngy 23/2/1917, cch mng bng n vi cuc biu tnh ca 9 vn n cng nhn P-t-r-g-rt. - Phong tro nhanh chng chuyn t tng bi cng chnh tr sang khi ngha v trang. - Lnh o l ng Bn-s-vch. - Lc lng tham gia l cng nhn, binh lnh, nng dn. - Kt qu: + Ch qun ch chuyn ch Nga hong b lt . + X vit i biu cng nhn v binh lnh c thnh lp (thng 3/1917, ton nc Nga c 555 X vit) + Cng thi gian, giai cp t sn cng thnh lp Chnh ph lm thi. - Tnh cht: Cch mng thng Hai nm 1917 Nga l cuc cch mng dn ch t sn kiu mi. 3.Cch mng thng Mi Nga 1917 - Sau Cch mng thng Hai tn ti hai chnh quyn song song: + Chnh ph lm thi (t sn). + X vit i biu (v sn). => Cc din ny khng th ko di. - Trc tnh hnh L-nin v ng Bn-s-vch xc nh ng li tip theo ca cch mng Nga l chuyn t cch mng dn ch t sn sang cch mng x hi ch ngha (lt chnh quyn t sn lm thi). - Trc ht, ch trng u tranh ha bnh tp hp lc lng => qun chng tin theo L-nin v ng Bn-s-vch. - u thng 10/1917, khng kh cch mng bao trm c nc. L-nin v nc trc tip lnh o khi ngha v trang ginh chnh quyn. - Din bin khi ngha + m 24/10/1917 bt u khi ngha. + m 25/10, tn cng Cung in Ma ng, bt gi cc b trng ca Chnh ph t sn. => Khi ngha P-t-r-grt ginh thng li. + Thng 3/1918, chnh quyn X vit ginh thng li trn khp nc Nga rng ln. - Tnh cht: Cch mng thng Mi mang tnh cht ca cuc cch mng x hi ch ngha. II. Cuc u tranh xy dng v bo v chnh quyn X vit 1. Xy dng chnh quyn X vit - m 25/10/1917, chnh quyn X vit c thnh lp do L-nin ng u. - Chnh sch ca chnh quyn: + Thng qua Sc lnh ha bnh v Sc lnh rung t. + Th tiu b my Nh nc c, xy dng b my Nh nc mi. + Th tiu nhng tn tch ca ch phong kin em li cc quyn t do, dn ch cho nhn dn. + Thnh lp Hng qun bo v chnh quyn cch mng. + Quc hu ha cc nh my x nghip cu giai cp t sn, xy dng nn kinh t x hi ch ngha. 2. Cuc u tranh bo v chnh quyn X vit - Cui nm 1918, qun i 14 nc quc cu kt vi bn phn trong nc tn cng tiu dit nc Nga. - u nm 1919, chnh quyn X vit thc hin Chnh sch Cng sn thi chin. - Ni dung ca chnh sch: + Nh nc kim sot ton b nn cng nghip. + Trng thu lng thc tha ca nng dn. + Thi hnh ch cng bc lao ng. - Chnh sch ng vin ti a ngun ca ci nhn lc ca t nc, to nn sc mnh tng hp, n cui nm 1920, Nga y li s can thip ca cc nc quc, bo v chnh quyn non tr. 3. ngha ca Cch mng thng Mi Nga - Vi nc Nga: + p tan ch p bc, bc lt ca phong kin, t sn, gii phng cng nhn v nhn dn lao ng.

+ a cng nhn v nng dn ln nm chnh quyn, xy dng ch ngha x hi. - Vi th gii: + Lm thay i cc din th gii (ch ngha t bn khng cn l h thng duy nht na). + C v v li nhiu bi hc kinh nghim cho cch mng th gii. ST