You are on page 1of 1

Bi 25: Lin X xy dng Ch ngha x hi (1921-1941)

I. Chnh sch kinh t mi v cng cuc khi phc kinh t (1921 - 1925) 1. Nc Nga X vit sau chin tranh * Hon cnh lch s: - Sau 7 nm chin tranh lin min, nn kinh t quc dn b tn ph nghim trng. - Tnh hnh chnh tr khng n nh. Cc lc lng phn cch mng in cung chng ph gy bo lon nhiu ni. - Chnh sch Cng sn thi chin lc hu, km hm nn kinh t khin nhn dn bt bnh. - Nc Nga X vit lm vo khng hong. 2. Chnh sch Kinh t mi - Thng 3/1921 ng Bn-s-vch quyt nh thc hin chnh sch mi do L-nin xng. * Ni dung: - Trong nng nghip, ban hnh thu nng nghip - Trong cng nghip: Nh nc khi phc cng nghip nng, t nhn ha nhng x nghip di 20 cng nhn, khuyn khch nc ngoi u t vo nc Nga. => Thc cht l chuyn nn kinh t do nh nc c quyn sang nn kinh t nhiu thnh phn do nh nc kim sot. * Tc dng - ngha: - Thc y kinh t quc dn chuyn bin r rt, gip nhn dn X vit vt qua kh khn, hon thnh khi phc kinh t. - L bi hc i vi cng cuc xy dng ca mt s nc v x hi ch ngha. 3. S thnh lp Lin bang Cng ha X hi Ch ngha X vit - Thng 12/1922, i hi X vit tan Nga tuyn b thnh lp Lin bang Cng ha X hi Ch ngha X vit (Lin X). - Gm 4 nc cng ha. Nm 1940 c thm 11 nc. II. Cng cuc xy dng ch ngha x hi Lin X (1925 - 1941) 1. Nhng k hoch 5 nm u tin * Trong cng nghip: thc hin cng nghip ha x hi ch ngha. - Sau cng cuc khi phc kinh t Lin X cng l mt nc nng nghip lc hu. Kinh t, qun s bao vy, k thut, thit b l thuc nc ngoi => ng Cng sn ra nhim v cng nghip ha x hi ch ngha. - Mc ch: a Lin X tr thnh mt nc cng nghip c nhng ngnh cng nghip ch cht. - Bin php: + u tin pht trin cng nghip nng. + C mc tiu c th cho tng k hoch di hn (1928 - 1932) v (1933 - 1937). - Kt qu: nm 1937 sn lng cng nghip chim 77,4% tng sn phm quc dn. 2. Thnh tu ca cng cuc xy dng ch ngha x hi - Trong nng nghip: u tin tp th ha nng nghip, a 91 nng h vi 90% din tch t canh tc vo nn cng nghip tp th ha. - Vn ha - gio dc: Thanh ton nn m ch, pht trin mng li gio dc ph thng, ph cp tiu hc trong c nc, ph cp trung hc c s thnh ph. - X hi: c cu giai cp thay i, x hi ch cn 2 giai cp lao ng l cng nhn, nng dn v tr thc x hi. - T nm 1937, Lin X tip tc thc hin k hoch 5 nm ln ba. Sang thng 6/1941, c tn cng Lin X, cng cuc xy dng ch ngha x hi b gin on. 3. Quan h ngoi giao ca Lin X - Lin X tng bc xc lp quan h ngoi giao vi mt s nc lng ging chu , chu u. - Tng bc ph v chnh sch bao vy cm vn, c lp kinh t ngoi giao ca cc nc quc. + Nm 1925: Lin X thit lp quan h ngoi giao vi 20 nc. + Nm 1933 t quan h ngoi giao vi M. ST