You are on page 1of 1

Bi 26: Khi qut v cc nc T bn ch ngha gia hai cuc chin tranh th gii (1918-1939)

I. Cc nc t bn ch ngha trong nhng nm 1918 - 1929 1. Nhng nt chung - Chin tranh th gii th nht kt thc, cc nc t bn t chc hi ngh ha bnh Vc-xai (1919 - 1920) v Oa-sinh-tn (1921 - 1922) phn chia quyn li. Mt trt t th gii mi c thit lp mang tn h thng ha c Vc-xai - Oa-sinh-tn. - H thng ny mang li nhiu li lc cho nc thng trn, xc lp s n dch, p t vi cc nc bi trn, gy nn mu thun su sc gia cc nc quc. 2. Phong tro cch mng 1918 - 1923 cc nc t bn - Trong nhng nm 1918 - 1923, cc nc t bn lm vo khng hong kinh t (do hu qu ca chin tranh). Cao tro cch mng bng n. 3. Quc t Cng sn - H qu: Nhiu ng Cng sn ra i cc nc i hi phi c mt t chc quc t lnh o. Vi vai tr tch cc ca L-nin, ngy 2/3/1919 Quc t Cng sn c thnh lp. - T 1919 - 1943, Quc t Cng sn tin hnh 7 ln i hi, vch ra ng li ng n kp thi cho tng thi k pht trin ca cch mng th gii. - Vai tr ca Quc t Cng sn: c cng lao to ln trong vic thng nht v pht trin phong tro cch mng th gii. II. Cc nc t bn ch ngha trong nhng nm 1929 - 1933 1. Cuc khng hong kinh t 1929 - 1933 v hu qu ca n - Nguyn nhn: Trong nhng nm 1924 - 1929, cc nc t bn n nh chnh tr v t c mc tng trng cao v kinh t, nhng do sn xut t, chy ua theo li nhun dn n tnh trng hng ha tha, cung vt qu xa cu. Thng 10/1929, khng hong kinh t bng n M ri lan ra ton b th gii t bn. - Hu qu: + V kinh t: Tn ph nng n nn kinh t cc nc t bn, y hng trm triu ngi (cng nhn, nng dn v gia nh h) vo tnh trng i kh. + V chnh tr - x hi: bt n nh. Nhng cuc u tranh, biu tnh din ra lin tc khp c nc, li ko hng triu ngi tham gia. + V quan h quc t: Lm hnh thnh 2 khi quc i lp. Mt bn l M, Anh, Php v mt bn l c, I-ta-li-a, Nht Bn ro rit chy ua v trang, bo hiu mt nguy c ca mt cuc chin tranh th gii mi. 2. Phong tro Mt trn nhn dn chng pht xt v nguy c chin tranh - Nguyn nhn: Trc thm ha ch ngha pht xt v nguy c chin tranh th gii, di s ch o ca Quc t Cng sn, phong tro u tranh thnh lp Mt trn nhn dn chng pht xt v chin tranh lan rng nhiu nc t bn nh Php, Ita-li-a, Tip Khc, Hy Lp, Ty Ban Nha - Kt qu: Phong tro ginh c thng li in hnh Php, nhng nhiu ni tht bi nh Ty Ban Nha. ST