You are on page 1of 1

Bi 34: Vit Nam trc nguy c b Php xm lc

1. Tnh hnh Vit Nam gia th k XIX + Chnh tr: Gia th k XIX, Vit Nam l mt quc gia c lp c ch quyn, song ch phong kin lm vo khng hong, suy yu trm trng. * Kinh t + Nng nghip sa st mt ma, i km thng xuyn. + Cng thng nghip nh n, lc hu do chnh sch "b mn ta cng". + Qun s lc hu, i ngoi sai lm: "cm o", ui gio s. + X hi: Cc cuc khi ngha chng li triu nh bng n khp ni. 2. Vit Nam trong bi cnh cc nc phng ng b xm lc (gia th k XIX) - T bn phng Ty v Php nhm ng xm nhp vo Vit Nam t rt sm, bng con ng bun bn v truyn o. - Thc dn Php li dng vic truyn b Thin Cha gio xm nhp vo Vit Nam. 3. Thc dn Php tm c can thip vo Vit Nam - Nm 1787, B a Lc gip t bn Php can thip vo Vit Nam bng Hip c Vc-xai. - Nm 1857 Napolng III lp Hi ng Nam K bn cch can thip vo Vit Nam, ng thi tch cc chun b nh Vit Nam => Vit Nam ng trc nguy c b thc dn Php xm lc. ST