You are on page 1of 2

Bi 35: Cuc khng chin chng thc dn Php xm lc (1858-1884)

I. Khng chin Nng v cc tnh Nam K 1. Trn Mt trn Nng 1858; chin s Gia nh t nm 1859 n nm 1862 (gp mc 1, 2) 2. Cuc khng chin tip tc sau Hip c 1862. Khng chin min Ty Nam K II. Khng chin Bc k ln th nht (1873) 1. Tnh hnh Vit Nam trc khi Php nh Bc K ln th nht. - Sau khi Php chim 6 tnh Nam K (1867 tnh hnh nc ta cng khng hong nghim trng). + V chnh tr: Nh Nguyn tip tc chnh sch bo th "b quan ta cng". Ni b quan li phn ha bc u thnh 2 b phn ch chin, ch ha + Kinh t: Ngy cng kit qu. + X hi: nhn dn bt bnh ng ln u tranh chng triu nh ngy cng nhiu. + Nh Nguyn c tuyt nhng ch trng ci cch. 2. Cuc khng chin H Ni v cc tnh ng bng sng Hng. - Sau khi thit lp b my cai tr Nam K, Php m mu xm lc Bc K. - Php cho gin ip do thm tnh hnh min Bc. - T chc cc i qun ni ng. - Ly c gii quyt v uy-puy ang gy ri H Ni, thc dn Php em qun ra Bc. - Ngy 5/11/1873 i qun Tu chin ca qun Php do Gc-ni-e ch huy n H Ni, gi tr khiu khch qun ta. - Ngy 19/11/1873 Php gi ti hu th cho Tng c thnh H Ni. - Khng i tr li 20/11/1873 Php tn cng thnh H Ni => chim c thnh, sau m rng nh chim cc tnh ng bng sng Hng. - Triu nh : Khi Php nh thnh H Ni, 100 binh lnh chin u v hi sinh anh dng ti Quan Chng. - Trung thnh, Tng c Nguyn Tri Phng ch huy qun s chin u dng cm => Nguyn Tri Phng hi sinh, thnh H Ni tht th, qun triu nh nhanh chng tan r. - Phong tro khng chin ca nhn dn: + Khi Php n H Ni, nhn dn ch ng khng chin, khng hp tc vi gic. - Khi thnh H Ni tht th, nhn dn H Ni v nhn dn cc tnh ng bng Bc B vn tip tc chin u => buc Php phi rt v cc tnh l c th. + Ngy 21/12/1873, qun ta phc kch Cu Giy, Gc-ni- t trn => Thc dn Php hoang mang ch ng thng lng vi triu nh. - Nm 1874,triu nh k vi thc dn Php Hip c Gip Tut, dng ton b 6 tnh Nam K cho Php. 3. Tnh hnh nc ta sau Hip c 1874 - Hip c gy nn ln sng bt bnh trong nhn dn => Phong tro khng chin kt hp gia chng thc dn vi chng phong kin u hng. - Nhiu cuc khi ngha n ra Bc K, tiu biu nht l cuc khi ngha ca Trn Tn, ng Nh Mai Ngh - Tnh. - Ni dung chng phong kin ngy cng r nt trong phong tro u tranh ca nhn dn. III. Nhn dn Bc K v Trung K tip tc khng chin 1. Thc dn Php nh chim Bc K ln th hai (1882 - 1883) - Nm 1882, Php vu co triu nh Hu vi phm Hip c 1874 ly c ko qun ra Bc. - Ngy 3/4/1882, Php bt ng b ln H Ni. - Ngy 25/4/1882, Php n sng chim thnh H Ni. - Thng 3/1883, Php chim m than Hng Gai, Qung Yn, Nam nh. 2. Nhn dn Bc K chng Php chim ng ln th hai - Qun qun triu nh v Hong Diu ch huy qun s chin u anh dng bo v thnh H Ni => thnh mot, Hong Diu hi sinh. Triu nh hoang mang cu cu nh Thanh. - Nhn dn dng cm chin u chng Php bng nhiu hnh thc: + Cc s phu khng thi hnh mnh lnh ca triu nh tip tc t chc khng chin. + Nhn dn H Ni v cc tnh tch cc khng chin bng nhiu hnh thc sng to. + Tiu biu c trn phc kch Cu Giy ln hai 19/5/1883 => Ri-vi-e b mng, c v tinh thn chin u ca nhn dn. 3. Qun Php tn cng vo ca bin Thun An, Hip c Hc-mng (1883) v Hip c Pa-t-nt (1884) a. Qun Php tn cng ca bin Thun An. + Li dng T c mt, triu nh lc c => Php quyt nh nh Hu. - Ngy 18/8/1883, Php tn cng Thun An. - Chiu ngy 20/8/1883, Php b ln b. - Ti 20/8/1883, chng lm ch Thun An. b, Nh nc phong kin Nguyn sp , Hip c Hc-mng (1883) v Hip c Pa-t-nt (1884). * Hon cnh lch s: - Nghe tin Php tn cng Thun An,triu nh Hu vi xin nh chin.

- Li dng s hn yu ca triu nh Cao y Php Hc-mng tranh th i ngay ln Hu t iu kin cho mt hip c mi. - Ngy 25/8/1883, bn hip c mi c a ra buc i din triu Nguyn phi k kt: * Ni dung Hip c Hc-mng: + Tha nhn s "bo h" ca Php trn ton ci Vit Nam. * Nam K l thuc a. * Bc K l t bo h. * Trung K l triu nh qun l. + i din ca Php Hu trc tip iu khin cc cng vic Trung K. + Ngoi giao ca Vit Nam do Php nm gi. + Qun s: Php c t do ng qun Bc K v ton quyn x l qun C en, triu nh phi nhn cc hun luyn vin v s quan ch huy ca Php, phi trit hi binh lnh t Bc K v Kinh (Hu) + V kinh t: Php nm v kim sot ton b cc ngun li trong nc. => Vit Nam tr thnh mt nc thuc a na phong kin. - Ngy 6/6/1884, Php k vi triu nh Hu bn Hip c Pa-t-nt, nhm xoa du d lun v mua chuc bn phong kin. ST