You are on page 1of 2

Bi 37: Phong tro chng Php ca nhn dn Vit Nam trong nhng nm cui th k XIX

I. Cuc phn cng ca phi ch chin kinh thnh Hu. Phong tro Cn vng bng n v pht trin 1. Tnh hnh Vit Nam sau hai Hip c 1883 v 1884. - Sau hai Hip c Hc-mng nm 1883 v Pa-t-nt 1884, thc dn Php bt u thit lp ch bo h Bc K v Trung K. - Phong tro u tranh chng Php ca nhn dn ta tip tc pht trin. => Da vo phong tro khng chin ca nhn dn, phe ch chin trong triu nh do Tn Tht Thuyt ng u mnh tay trong hnh ng. - Nhng hnh ng ca phe ch chin nhm chun b cho mt cuc ni dy chng Php ginh li ch quyn dn tc. => Thc dn Php m mu tiu dit phe ch chin => Tn Tht Thuyt nh ra tay trc. 2. Cuc phn cng ca phi ch chin ti kinh thnh Hu (7/1885). Phong tro Cn vng bng n. - m 4 rng 5/7/1885, Tn Tht Thuyt h lnh cho qun triu nh tn cng Php ta Khm s v n Mang C. - Sng 6/7/1885, qun Php phn cng kinh thnh Hu. Tn Tht Thuyt a Hm Nghi cng triu nh rt khi kinh thnh ln Sn Phng, Tn S (Qung Tr). - Ngy 13/7/1885, Tn Tht Thuyt ly danh ngha Hm Nghi xung chiu Cn vng, ku gi nhn dn gip vua cu nc. - Chiu Cn vng thi bng ngn la u tranh ca nhn dn ta => Phong tro Cn vng bng n ko di sut 12 nm cui th k XIX. 3. Cc giai on pht trin ca phong tro Cn vng - Phong tro Cn vng bng n v pht trin qua 2 giai on * T nm 1885 n 1888: - Lnh o: Hm Nghi, Tn Tht Thuyt, cc vn thn s phu yu nc. - Lc lng: ng o nhn dn, c c dn tc thiu s. - a bn: rng ln t Bc vo Nam, si ni nht l Trung K (t Hu tr ra) v Bc K. - Din bin: Cc cuc khi ngha v trang bng n tiu biu c khi ngha Ba nh, Hng Kh, Bi Sy. - Kt qu: Cui 1888, Hm Nghi b thc dn Php bt v b lu y sang An-gi-ri. * T nm 1888 - 1896 - Lnh o: S phu, vn thn yu nc tip tc lnh o. - a bn: Thu hp, quy t thnh trung tm ln. Trng tm chuyn ln vng ni v trung du, tiu biu c khi ngha Hng Lnh, Hng Kh. - Kt qu: Nm 1896 phong tro tht bi. * Tnh cht ca phong tro: L phong tro yu nc chng thc dn Php theo khuynh hng, thc h phong kin th hin tnh dn tc su sc. II. Cc cuc khi ngha trong phong tro Cn vng : Bi Sy (1883 - 1892), Ba nh (1886 - 1887), Hng Lnh (1887 1892), Hng Kh (1885 - 1896) (gp 3 mc) - Khi ngha Ba nh t chc ngha qun tp trung lc lng ln ti 300 ngha qun, a bn th him mt ni, cch nh ch yu l nh chin tuyn. Cn ngha qun Bi Sy phin ch thnh nhm nh, c ng, linh hot, hot ng trn mt a bn rng, bn cnh hot ng du kch cn c hot ng binh vn, chng cn, nh ph cc tuyn ng giao thng, nh n. - Cuc khi ngha Hng Kh l cuc khi ngha tiu biu nht trong phong tro Cn vng v: + Ko di hn 10 nm, di nht trong cuc khi ngha Cn vng. + a bn rng khp 4 tnh Bc Trung B. + Cn c rng ln khp vng ni 4 tnh cn c chnh Hng Kh, cn c nhiu cn c khc. + Chun b tng i chu o: C th ch to sng trng, tch tr lng tho, o p cng s lin hon. + nh nhiu trn ni ting. III. Khi ngha nng dn Yn Th v phong tro u tranh ca ng bo min ni 1. Khi ngha Yn Th (1884 - 1913) + im khc nhau cn bn gia phong tro nng dn Yn Th v phong tro Cn vng l: Phong tro Cn vng gm nhng cuc khi ngha hng ng chiu Cn vng vi mc ch gip vua cu nc, hng ng li ku gi ca triu nh. Cn phong tro nng dn Yn Th nhm mc ch chng chnh sch cp bc v bnh nh qun s ca thc dn Php, cc xm lng ca nng dn t cc ni t v nng nh ln nhau sinh sng v chng li cc th lc e do t bn ngoi, h t mnh ng ln bo v cuc sng ca mnh, l phong tro mang tnh t pht (tnh cht t v) ca nng dn. V vy, khng th xp phong tro nng dn Yn Th vo phong tro Cn vng. - Thng 1/1909, thc dn Php tn cng tr li Yn Th, ngha qun kp thi i ph. - Thng 11/1909, thc dn Php dn lc lng bao vy Thm , v Ba Thm (b Ba Cn) b bt cng nhiu ngha qun khc. Thm cn li mt mnh vi hai ngha qun sng n nu trong rng. Ngy 10/2/1913, Thm b tay sai ca Php st hi. Khi ngha nng dn Yn Th chm dt.

ST