You are on page 1of 1

Bi 38: S chuyn bin v Kinh t, x hi v t tng Vit Nam u th k XX

1. S chuyn bin v kinh t - x hi Vit Nam trong cuc khai thc ln th nht ca thc dn Php (1897 - 1914) - Mc ch: V vt sc ngi, sc ca nhn dn ng Dng n ti a. - Cc chnh sch: + Nng nghip: y mnh vic cp ot rung t. + Tp trung khai thc than v kim loi, ngoi ra cn tp trung vo mt s ngnh khc nh ximng, in, nc ... + Thng nghip: c chim th trng, nguyn liu v thu thu. + Giao thng vn ti: xy h thng giao thng vn ti tng cng bc lt. - Tc ng: + Tch cc: Nhng yu t ca nn sn xut TBCN c du nhp vo Vit Nam, so vi nn kinh t phong kin, c nhiu tin b, ca ci vt cht sn xut c nhiu hn, phong ph hn. + Tiu cc: Ti nguyn thin nhin ca Vit Nam b bc lt cng kit. Nng nghip dm chn ti ch, nng dn b bc lt tn nhn, b mt rung t. Cng nghip pht trin nh git, thiu hn cng nghip nng. - Giai cp a ch phong kin: T lu u hng, lm tay sai cho thc dn Php. Tuy nhin, c mt b phn nh c tinh thn yu nc. - Giai cp nng dn: s lng ng o nht, b p bc bc lt nng n nn cuc sng ca h kh cc. Nng dn sn sng hng ng, tham gia cuc u tranh ginh c c lp v m no. - Cui th k XIX - u th k XX xut hin nhiu th mi: H Ni, Hi Phng, Si Gn - Ch Ln... - Tng lp t sn: L cc nh thu khon, ch x nghip, xng th cng, ch hng bun bn ... b chnh quyn thc dn km hm, t bn Php chn p. - Tiu t sn thnh th: L ch cc xng th cng nh, c s bun bn nh, vin chc cp thp v nhng ngi lm ngh t do. - Cng nhn: Xut thn t nng dn, lm vic n in, hm m, nh my, x nghip, lng thp nn i sng kh cc, c tinh thn u tranh mnh m chng bn ch ci thin iu kin lm vic v i sng. 2. nh hng ca tro lu t tng dn ch t sn t bn ngoi vo Vit Nam. 3. S ra i ca phong tro gii phng dn tc mang tnh cht cch mng theo khuynh hng dn ch t sn Vit Nam. - u th k XX s phu nhn thc gii phng dn tc gn lin vi duy tn v thay i ch . - Xu hng bo ng ca Phan Bi Chu v ci cch ca Phan Chu Trinh.