You are on page 1of 1

Bi 39: Phong tro yu nc v cch mng Vit Nam u th k XX

1. Hot ng cu nc ca Phan Bi Chu - Nguyn nhn: Nht Bn cng mu da, cng vn ha Hn Hc (ng chng, ng vn), li i theo con ng t bn chu u, giu mnh ln v nh thng quc Nga (1905). - Lnh o:Phan Bi Chu - Nt chnh hot ng ca phong tro ng du: + T nm 1905 n 1908, a HS Vit Nam sang Nht hc,c thi im ln ti 200 ngi. + T thng 9/1908, thc dn Php cu kt v yu cu Nht trc xut nhng ngi Vit Nam yu nc khi t Nht. + Thng 3/1909, Phan Bi Chu cng phi ri t Nht. Phong tro ng du tan r. Hi Duy tn ngng hot ng. - Nguyn nhn tht bi: Do cc th lc quc (Nht - Php) cu kt vi nhau trc xut thanh nin yu nc Vit Nam Nht. 2. Hot ng cu nc ca Phan Chu Trinh + Lnh o:Phan Chu Trnh, Hunh Thc Khng ... + Hnh thc hot ng: m trng din thuyt v cc vn x hi, c v theo ci mi: ct tc ngn, mc o ngn, c ng m mang cng thng nghip... - Nguyn nhn phong tro : + Do chnh sch cai tr tn bo ca thc dn Php, nng dn v cng khn kh v cc th thu. + nh hng ca cuc vn ng Duy tn... 3. ng Kinh ngha thc - Lnh o:Lng Vn Can, Nguyn Quyn, L i. - Phm vi hot ng: H Ni, H ng, Sn Ty, Bc Ninh, Hng Yn, Hi Dng, Thi Bnh ... - Cc hot ng chnh: m trng hc cc mn hc a l, Lch s, Khoa hc thng thc; t chc cc bui bnh vn, xut bn sch bo ... - V hot ng: phm vi rng bao gm nhiu tnh; hot ng trn nhiu lnh vc: dy hc, bnh vn, xut bn sch bo ... - Ni dung dy v hc:C mt s mn hc mi: khoa hc thng thc, th dc th thao, vn ngh ... - Thc cht ca cc hot ng ny l s chun b chng Php, tuyn truyn t tng dn ch t sn, ph nn gio dc li thi, c v ci mi. 4. V u c binh lnh Php ti H Ni. - Nguyn nhn: + H b phn bit i x. Khi ra trn lm bia n. + Phi n p b con, lng xm mnh. + c cc tng lp s phu yu nc vn ng binh lnh. - Din bin:Ngy 27/6/1908 v u c tin hnh, hn 200 s quan, binh lnh trng c. - Tc ng: gy tm l hoang mang, lo s trong s quan binh lnh Php. - ngha: Th hin tinh thn yu nc v thc dn tc v kh nng tham gia phong tro u tranh ca binh lnh Vit Nam trong qun i Php. 5. Nhng nm cui cng ca khi ngha Yn Th - Thng 11/1909, thc dn Php dn lc lng tn cng Phn Xng. - Ngy 10/2/1913, thm b tay sai Php bt st hi. Khi ngha nng dn Yn Th chm dt.

ST