You are on page 1of 1

Bi 2: CUC CCH MNG T SN ANH GIA TH K XVII

I. Nhng tin ca cch mng 1. S pht trin kinh t - Gia th k XVI, quan h kinh t tin t thm nhp vo nng thn Anh lm thay i c cu kinh t v phng thc kinh doanh. - Cng trng th cng dn ln t phng hi. Sn phm tng nhanh v s lng v cht lng. - Cc ngnh cng nghip khc ca Anh cng pht trin: khai thc than, luyn st, thic, ch bin thy tinh, x phng, ng tu cng pht trin nhanh. - Nhiu ngn hng ra i, vic bun bn pht t. - n u th k XVII, Anh l nc c nn kinh t pht trin nht chu u. 2. Nhng bin i ca x hi. - X hi: T sn, qu tc mi hnh thnh v giu ln nhanh chng. - B mt nc Anh c s thay i: cc thnh ph mc ln. Lun n tr thnh mt trung tm ti chnh cng nghip v thng mi bc nht chu u. - Chnh tr: + Ch phong kin km hm lc lng sn xut TBCN. + Xut hin nhiu mu thun: Nng dn vi qu tc, a ch, tng li qu tc mi, giai cp t sn vi ch qun ch. II. Tin trnh ca cch mng 1. Giai on 1642 - 1648 - Thng 10/1640, vua Sc-l I triu tp Quc hi. Quc hi khng ph duyt cc khon thu mi v ra mt s yu sch c nhn dn ng h. Nh vua buc phi nhng b mt s yu sch ca Quc hi. - Thng 1/1642, Sc-l I chy ln min Bc, da vo qu tc phong kin y chng li Quc hi. - Ngy 22/8/1642, vua Sc-l I tuyn chuyn vi Quc hi. Cuc ni chin bt u. - Lc u, qun i Quc hi b nh bi v lc lng ca nh vua c trang b v thin chin. - Ngy 14/6/1645, qun i nh vua thua trn v vua b bt, sau trn thot. - Ma xun 1648, Sc-l I ln na tin hnh cuc chin tranh chng Quc hi nhng b tht bi. Ni chin kt thc. 2. Giai on 1649 - 1688 - Nm 1649: X t vua Sc-L I, nc cng ha ra i, cch mng t ti nh cao. - Nm 1653: Nn c ti c thit lp (mt bc tt li) - Thng 9/1658, . Crm-oen cht, nc Anh ri vo tnh hnh chnh tr khng n nh. - Nm 1660, con Sc-l I ln ngi vua, triu i Xtiu-ut c phc hi. - Thng12/1688: Quc hi tin hnh chnh bin. - u nm 1689 Vin-hem -ran-gi ln ngi vua, sau ch qun ch lp hin c xc lp. III. Tnh cht, ngha lch s ca Cch mng Anh - Tnh cht: y l cuc cch mng t sn. - Hnh thc: Din ra vi hnh thc ni chin. - ngha: + Lt ch phong kin, m ng cho CNTB Anh pht trin. + M ra thi k qu t ch phong kin sang ch t bn.