You are on page 1of 1

VAI TR CA LIN X TRONG VIC TIU DIT CH NGHA PHT XT Lin X c vai tr nh th no, trong vic tiu dit

CN pht xt?
* Trc chin tranh: Chnh sch ca Lin X trc sau nh mt: Chng pht xt v chng chin tranh. Lin X ngh hp tc vi phe ng minh, thnh lp Mt trn nhn dn chng pht xt, chng chin tranh nhng b c tuyt. Anh, Phap, M dung dng, tha hip vi pht xt. * Trong chin tranh: + Mt trn X-c: - Chin thng Matxcva - Chin thng Xtalingrat - Chin thng vng cung Cucx - Gii phng ton b lnh th X Vit - Tin qua ng u, phi hp gii phng cc nc ng u - Cng ph Beclin(t 14/4/1945), gp qun ng minh Tocgu( bn b sng Enb) - m 8/5/1945, chnh ph mi c k vn kin u hng khng iu kin + nh qun phit Nht Bn: 8/8/1945 Lin X tuyn chin vi Nht Bn v tn cng o qun Quan ng, l o qun ch lc ca pht xt Nht. 15/8 Nht tuyn b u hng. T chc cc hi ngh quc t: I-an-ta, Pt-xam bn vic kt thc chin tranh. Nh vy, Lin X gi vai tr l lc lng i u v lc lng ch cht gp phn quytnh thng li, nh bi ch ngha pht xt, bo v nn ha bnh, vn minh nhn loi.

Su tm