You are on page 1of 21

KOORDINATIONSSCHULUNG

1.EIGENBEWEGUNGEN 1.1. Tek po vseh tirih naprej

1.2. Tek po vseh tirih nazaj

1.3.

Tek naprej na opora zadaj na rokah in nogah (visoki boki)

1.4.

Tek nazaj na opora zadaj na rokah in nogah (visoki boki)

1.5.

Tek naprej in nazaj v opori zadaj na rokah in nogah (visoki boki)

1.6.

Kombinacija teka (6m-9m) naprej v opori zadaj (slika 1) ter teka na vseh tirih spredaj(9m-6m) (slika 2).

Slika 1

Slika 2

1.7. Premet v stran

1.8.

Premet vstran na eni roki

1.9.

Kombinacija poskokov in simetrinih zamahov v gibanju naprej (slika 1) in nazaj (slika 2)

Slika 1

Slika 2

1.20. Kombinacija poskokov in asimetrinih zamahov v gibanju naprej (slika 1) in nazaj (slika 2)

Razliice: Vratarji izvajajo omenjene razliice v smeri naprej in nazaj ter na vig spreminjajo izvedbe.

Slika 1

Slika 2

1.21. Poskoki po eni nogi kroenje z roko in nogo v isto smer (L in D stran)

2.

SEILCHENSPUNGE (Poskoki s kolebnico) 2.1. klasini 2.2. levo/desno 2.3. naprej/nazaj 2.4. 1,2,3,4 2.5. S krianjem rok 2.6. Tek s kolebnico naprej/nazaj 2.7. 2 krat preskoi kolebnico 2.8. Spreminjanje naina skakanja na znak (1,2 + preskok na vsako; 1,2,3,4 + preskok na vsako) 2.9. Vrtenje lasa pod zadnjico (poskoki z zadnjico)

3.EINZELUBUNGEN MIT 2 BALLEN 3.1. Izmenino kroenje okrog kolen z dvema ogama

3.2. Izmenino vrtenje dveh og okrog glave, okrog bokov, okrog obeh kolen

3.3.

Met prve oge v zrak; druga oga okrog vratu, bokov ali obeh kolen (met L in D roko)

4.UBUNGEN IN DER KLEINGRUPPE MIT BALLEN 4.1. Raznononi poskoki na mestu (naprejnazaj) v parih. Igralec najprej poda ogo nato 2 x PLOSK za koleni

4.2.

Poskoki skupaj/narazen. Igralec vre ogo, sledi 2 x plosk med nogama.

4.3.

Podaje med igralcema. Igralec poda ogo, sledi 2 x PLOSK med nogama.

4.4. Podaja, skok za 360 (slika 3) , parada(slika 4)

Slika 3: skok za 360

Slika 4: parada

4.5.

Igralec hitro izvede naslednje: 4.5.1. ogo vre visoko, 4.5.2. Hitro se usede na tla in ulovi vreno ogo, 4.5.3. Ponovno vre ogo v zrak in jo z glavo odbije v partnerja, 4.5.4. Se zaziba na hrbtu nazaj in naprej, 4.5.5. Ponovno zaetni poloaj

Slika 4.5.1

Slika 4.5.2.

Slika 4.5.3. 4.6. Rolanje in lovljenje oge (delo v trojkah)

Slika 4.5.4.

4.6.1. 4.6.2. 4.6.3.

Zaetni poloaj lea na trebuhu Igralec se zarola Igralec ujame ogo preden drugi pade na tla

Slika 4.6.1

Slika 4.6.2.

Slika 4.6.3.

REAKTION/ WAHRNEHMUNG (odziv reakcije/ kognitivne naloge/ zaznavanje)


1. Lovljenje spuene oge

1.1.

Razliica 1: Roke so ob telesu (glej sliko spodaj)

1.2.

Razliica 2: Ena roka ob telesu, druga odroeno

1.3.

Razliica 3: Roki sta vzroeni

2. Obrat; nizke in visoke oge

2.1. Zaetni poloaj; pomonika imata v vsaki roki eno ogo; naloga pomonikov je da drita eno ogo visoko drugo pa nekoliko nije

2.2. Na 1x VIG ali 2x VIG se igralec obrne. 1x VIG pomeni, da se vratar po obratu najprej dotakne obeh nizkih og zatem pa visokih og. 2x VIG pa pomeni, da se vratar najprej dotakne obeh visokih nato pa e nizkih og.

RAZLIICA: Na 1x VIG se vratar dotika og od najnije do najvije. Na 2x VIG pa obratno. 3. TAP po DESNEM RAMENU= spodaj, zgoraj; TAP po LEVEM RAMENU= zgoraj, spodaj; 1x TAP po glavi= spodaj, zgoraj, spodaj; 2x TAP po glavi= zgoraj, spodaj, zgoraj POMONIK: vsak pomonik ima eno ogo. En pomonik z dlanjo pokrije vratarjeve oi in ga udarja po ramenih ali glavi.

4. NALOGE (vratar se dotika oge glede na znak): 4.1.1. 1x VIG= spodaj, zgoraj; 4.1.2. 2x VIG= zgoraj, spodaj; 4.1.3. 1x PLOSK= zgoraj, spodaj, zgoraj; 4.1.4. 2x PLOSK= spodaj, zgoraj, spodaj 4.1. Zaetni poloaj (tek v poloaju sklece) in aka na znak (vig ali plosk)

5. 2 si podajala (in s tem motita vratarja), 1 mee vratarju na gol

6. Ena visoka oga; 2 nizki ogi NAVODILA: Matalec iz 6m vrre visoko ogo. Takoj po metu iz 6m dva vratar potoita ogi, ki ju vratar mora hitro ubraniti. Metalec lahko vara izmet. Vratar mora nazaj potoiti ogo podajalcema.

KRAFTIGUNG (krepilo, okrepitev)


1.VAJE V MANJIH SKUPINAH 1.1.

2.VAJE V MANJIH SKUPINAH Z OGAMI 3.VAJE NA MAJHNIH ZABOJIH