You are on page 1of 6

B ca Simon

B ca Simon Guy de Maupassant (Ta gc Le Papa de Simon) Lp hc va tan, m tr nh a ra nh by ong v t. Song, thay v chy mau v nh, chng li tm nm tm ba tng nhm x x to nh. L do n gin, hm nay l ngy u tin cu b Simon con trai ca nng La Blanchotte i hc. Mi ngi ai cng bit n nng. Chng hiu thin h thng hay ght, nhng chc mt iu, h nhn nng vi cp mt n du lng khinh th. m tr cng nhn ra iu y, mc d chng khng th no hiu ni v l do g. Ring thng b, m tr chng h quen bit n. N c bao gi chi vi ai u. m tr ch n thng b vi mt cht thch th, mt cht t m. Cm u l ch nhc n anh khong mi bn hoc mi lm tui, chng tm vi nhau r r, lp i lp li mt cu duynht, "My bit thng nhc khng... N khng c cha." Thng b khong by hoc tm tui, xanh xao nht nht. iu b ca n vng v ngng nghu n pht ti. Tan trng v nh, tai n nghe y li m tr xm xkhng ngng. Chng ranh mnh theo di tng bc ca n. Bng tr tru gho c c v ti v ca con nt, chng chn trc chn sau, bao vy dn thng b vo gia. N ch bit ng chu trn, va ngc nhin, va hoang mang s hi chng bit chng mun g. N mt ci u xung t. Tn th lnh ht hm. - Tn g... my! Thng b l nh. - Simon. Mt thng vn. - Simon g... h... Thng b bi ri. - Simon. Tn th lnh qut vo mt thng b. - khng phi l tn. Simon g mi c ch! Nc mt chc tro ra, thng b kh s tr li ln th ba. - Em tn Simon. m ranh con ci . Tn th lnh oang oang chin thng. - Ti by bit khng, thng ny khng c cha! t nhin c m im nh t. m tr lng ngi trc s kin khc thng qui d ny. a tr khng cha... Chng nhn thng b nh mt vt k l, bt bnh thng. Chng thy mnh ngu xun v trc n nay c h thng hi ngi m ca n. Phn thng b, n chng ngi vo gc cy cho khi t v ng cht trn nh tri trng. N mun m ming, nhng li khng bit ni g cho

m tr hiu. R rng chng th chi cic iu khng khip y. N tht s khng c cha. Cui cng, n liu lnh qut to. - C! Tao c cha. Mt thng nhi ht mt. - u... Cha my u... Thng b lm thinh. N khng bit cha mnh u. m tr ci ngt ngho v cn t ra v cng th v. L ranhcon reo h nh m th in tit tn nhn mun banh x con mi, cho d l ng loi ca mnh. Thnh lnh, ch b nhn ra trong m tr c thng nhc lng ging m n thng thy lun quanh qun bn b m go. N ch thng nhc. - Cn my, my cng u c cha. - C, tao c cha. - Cha my u... Thng nhc kiu hnh tr li. - Cha tao cht ri. ng trong ngha a kia. m tr xn xao, th nh bng chng c ngi cha cht chn trong ngha a ngi chin hu ca mnh nh bi i th khng cha. Sau l nhi ranh, con ca nhng tn ma u, ru ch, trm cp, v phu, chen nhau ln thng b. Tn th lnhbt ng le li trn mt. - Lu lu khng cha! thng khng cha! Thng b ni gin, va tm tc tn nhc va gi chn . N cn nho n, d tn cn vo m tn nhc mt pht, m mn trn m tay i c lit, gia m gic con ng vng ngoi v tay reo h. Tn cuc, thng b u u st trn, tay chn qun o y t ct. Mt thng li cn qut n. - V mc vi cha my i! Tim thng b au nhi. Chng n ng hn, ch ly tht ngi cng cht, v thng b chng th m mm bin minh c g. Tht s n chng c ngi cha. N nghn ngo, nhng v nim kiu hnh, n cn rng khng khc trc mt l ranh. Thng b c nn ging nc mt ang tro dng, nhng nim tc ti o thnh ting nc khng ngng. L ranh v trn ci tho thch. Chng tay nm tay nhau, reo h nhy ma quanh thng b bng ip khc, "Con khng cha! h con khng cha!" Bt ng thng b ngng ting nc. N gin in cung, ci nht nm di chn, bng ht sc lc ca mnh nm mnh vo l ranh ang hnh h n. Hai ba thng b trng n, b chy. Va m u, va la lng khin c m tht hn kinh va. S hn nht y nh tr h trcthng b. Sau , chng gii tn ng ai ny i. Cn li mt mnh, ch b khng cha o chy ra cnh ng. Hi c au lng va qua tri dy, khch ng tm hn n n mt quyt nh khng ng. N dng li suy ngh, mun nho xung ging sng. Trong khonh khc y, n nh li cch y tm ngy trc ti ngay ch ny y, c mt tn su kh mt vn m u xung v i hn ri n tn cng x hi. N cn nh ngi ta vt hn ln. Ting thoi thp, khun mt ti nht nht, b ru sng nc,

v i mt trn trng ca hn ng lng n khng khip. N cn nh ting xm x ca ngi bu quanh. - Hn cht. - By gi th hn hon ton sung sng. Thng b mun dm mnh xung sng v n khng c cha. N tuyt vng cng ging tn bn cng ba n. N chm chn vo nc, m chiu nhn ging sng lng l tri. Vicon c nhy ln mt nc xanh p rui. N nn khc, thch th nhn cnh ng nghnh ang din trc mt. Tuy nhin, gia lc ging bo trong lng thng b tm lng, nh ngn gi thnh lnh tp mnh vo thn cy ri o i, n li nghe nim au co cu. "Ti mun bung mnh cho cht v lm con khng cha. " Tri tht m. nh hng tri mnh trn c, v ging nc trong nh gng. Thng b tn hng giy pht m . N thn thc mt hi, on mt nhoi bung mnh m mng trn thm c. C con nhi xanh t u nhy di chn thng b. N chm ngi chp ly, nhng con nhi vt mt. N rt theo n ln th t mi bt c. Nhn con nhi c sc ng nguy trn tay n trn thot, thng b btc i. Con nhi dn sc xung i chn sau, c bt mnh ln nh chng lc s ang c t. Trng m to nh mun lt khi vng mt mu vng vin bn ngoi, v hai chn trc chi p nh th hai tay ang qu ra cu cu. Hnh nh y khin thng b nh mn chi ca mnh. Mn chi c ghp bng nhng mnh g nh ng tng on chng ln nhau. Trn y l hng lnh t hon, thao tc ty theo mnh g chuyn ng. Ngh n y, n nh nh, nh m, v ti thn bt khc. Tay chn thng b runry, n bung ngi qu xung v cu nguyn nh hng m trc khi i ng. Song, cha cu nguyn xong, iu au kh li tro dng trong lng khin n o khc ln. Bt ng, c bn tay ai nng trch t ln vai n. Theo l ging ni trm hng. - B con i, vic g khin con bun n th... Thng b quay li. Mt ngi th vi hm ru en v mi tc dn tng si, ang chm ch nhn n. Thng b tc ti. - Ti n nh con v con khng c cha. Ngi th mm ci. - Sao k cc vy... Ai cng c cha m con. Thng b au tht ngi, tr li. - Nhng con khng c. Nghe cu ni, ngi th bi ri. Chng nhn ra thng b l con ca nng. D ch mi n vng ny, nhng chng nghe qua v hon cnh m con nng. Chng bo thng b. - Nn khc i con. Ch s dt con v vi m. M con s ch cho bit cha u. Chng cm tay thng b, dt n i. Chng mm ci ln na khi ngh n nng. Trong lng chng, khng nh mi ngi y thng ngh v nng. H cho rng ngi con gi p nht vng ny mt ln h thn s tip tc chng ra g. Nhng chng th khng, chng c ci nhn khc v m con nng. H v n trc cn nh nh xinh xn. Thng b gi to. - M i m!

Ngi n b tr xut hin, chng vi nghim mt. Va trng thy nng, chng lin t hiu ch nn coi thng ngi con gi xanh xao ang ng ngay khung ca ny. Nng ng nghim trang trong dng iu phng th, nt lnh lng cch bit bt u t mt ln b la di. Cm chic m trn tay, chng ngng ngp p ng. - Tha c, ti gp chu i lc ngoi bn sng... Thng b nho m c m, mu mo. - Khng phi m i, con mun nhy xung sng. Ti ti n nh con... Ti n nh con v con khng c cha. Mt nng ng , m vi con vo lng m nc mt tun trn m. Chng ng yn khng nhc nhch v chng bit lm cch no thi lui. Cht thng b chy n chn chng. - Ch lm cha con c khng... Ngt ngt bao trm, khng ai ni mt li. ing ngi xu h, nng lo o da vo tng, tay m ly ngc. Thng b khng nghe chng tr li, lin tuyn b. - Nu ch khng chu lm cha ca con, con s nhy xung sng. Chng lin chp cu nh li a. - c ch sao khng, nhc con. Thng b lm quen. - Ch tn g c ai hi th con ni. - Philip. Thng b im lng vi giy nh ghi nh vo lng. N gi tay u ym. - N, Philip. By gi ch l cha ca con. Chng nhc bng n ln, hn mnh i m th ngy, on b i tht mau. Hm sau i hc, thng b li b m tr chc gho. n gi tan trng, khi tn th lnh khi s th thng b tun mt trng sp xp sn trong u. - Cha tao tn Philip. C bn c dp ci nh v ch. - Philip... Philip no... My kim u ra h... Thng b ng yn khng p, thch thc nhn bn tr nh sn sng chu n. Nhng thy gio n can thip cho n v nh vi m. Trong ba thng lin, ngi th thng i ngang nh nng. Khi gp nng ngi may bn ca s, chng liu lnh bc n gi chuyn. Chng hi, nng tr li l , nhng trm tnh nghim trang. Nng cha h mming ci a, cng khng h mi chng vo nh. D vy, lng t tin ca ngi n ng cho chng cm gic nng hng i m khi tip chuyn chng. Cho d nng kn on u cng khng qua c mt d lun, v li n bt u to nh.

Ring thng b, n yu mn ngi cha mnh va c qu i. Gn nh ngy no n cng th bvi chng khi chng xong vic. n trng, n hnh din vi bn. Ri mt ngy, tn th lnh tn cng ln trc, bo n. - My ni dc. ng u phi l cha my. Thng b kh chu. - Mc m g my. Tn nhc xoa tay. - Nu ng l cha my th ng phi l chng ca m my ch... Thng b h nghi ln ln, tuy vy n vn gn c. - Khng bit!!! ng l cha tao . Tn nhc ch nho. - Khng phi u cng. Thng b ci u, cm c i thng n l rn ni chng lm vic. L rn nm khut di bng cy. Bn trong t m, nh la trong l ri sng khun mt nm ngi th ang p m xung ci e. H qun qut cnh ngn la bc chy, v cp mt trn ming thp nng rc di tay nn. Thng b m thm bc vo khng ai . N a tay ko o chng. Khi chng quay li th bn th cng ngng tay, theo di. Sau mt pht yn lng, thng b mt, rt r. - Ch, cho con bit ti sao n ni ch khng phi l cha ca con. - N bo sao... - N ni ch khng phi l chng ca m. Chng ai dm m ming ci. Chng ng chu trn, mt tay m u. Chng ch bit ngm cm. Bn ngi bn c nhn trng chng nh ngi khng l ang theo di con chut t hon. Thng b st rut. Bt ng, mt ngi th ln ting bng ging thng cm. - Phi cng nhn, m thng b l ngi con gi ngoan v thnh tht. D lm l mt ln, nhng sau nng rt kin quyt v y ngh lc. Nng s l ngi v xng ng. Ba ngi bn gt u ng lng. - ng vy. Ngi th ni tip. - Ngi con gi vp ng u phi li ch mnh nng. Ngi ta tng ha ci nng. Ti cn bit h l ngi c trng vng, v bit li mnh lm. Ba ngi bn nht tr ng thanh. - Tht vy m.

Ngi th tip tc. - Mt mnh nui dy a con, nng phi chu ng bao nhiu ng cay ti cc. Nc mt khc m thm ai hay... T, khng giao du, khng qua li vi ai. Ch c tri mi hiu lng nng. Ba ngi bn bo nhau. - Khng sai! Mi ngi im lng, ch cn ting cnh qut thi ph ph. Chng vi v ci xung bo thng b. - Con v cho m hay, ch s n ni chuyn. Ni xong, chng y vai thng b. Sau tr li cng m bn vi u tip tc xung ci e. H lm vic vui v hng say n khi tri sp ti. Khi chung nh th ngn tng hi rn r, ting ba ca chng tng giy tng pht rn vang hn. N n o nh chin thng v vang. Mt vo chic l rc sng, chng say sa vi nim mnh lit to la. Tri ging y sao trn li v nh nng. Ti y chng trnh trng mt chic o i l ngy Cha Nht, ru tc ta gn. Va nghe ting g ngp ngng, nng xut hin st sau cnh ca. Ging nng man mc. - Tri ti, anh khng nn n y. Chng mun tr li, nhng ch ng ngm cm bi ri. Nng kh s thn thc. - Anh cng bit... mnh ng nh th. Ti khng khamni. - ng em! Lm v anh nh. Khng c ting tr li, ch c bng ngi r xng v ting thn ngi nho. Chng gi tay ra, nhy vi n. Thng b nm trn ging, nhng n cha ng. N nghe c ting ngi hn nhau. N cn nghe ging m n mm nhn. Bt ng, c bn tay lc s nhc n ln v ging tru mn rt vo tai n. - N con, ngy mai i hc nh bo ti n cha con l Philip Remy lm th rn. a no lng chng ng th rn s ko t tai. Hm sau n trng, khi c lp chun b c bi th n ng ln. Mt ti xanh v mi run run, nhng n ni r rng tng ch. - Cha tao... cha tao l Philip Remy, lm th rn. a no lng chng, cha tao s ko t tai. Khng mt ai trong m tr dm m ming ci. Ngi th rn Philip Remy ni ting chng u bit, v a no cng u hnh din c ngi cha oai phong nh chng.