You are on page 1of 18

8/28/12

Bengkel asas membaca : Kaedah fonetik

Disediakan Oleh : Ahmad Lutfi Bin Adnan Mohd Ruzaifi Bin Mohd Rasid Mohd Hizamir Bin Haridan Nafisah Binti Zainal
Click to edit Master subtitle style

PISMP 2.07

8/28/12

Definisi fonetik

Pengenalan

8/28/12

Kaedah fonik berasaskan teori bahawa belajar membaca melibatkan kebolehan mengenal kod (lambang), hubungan antara bunyi dan lambang yang dilihat. Kaedah fonik ini menekankan kepada setiap bunyi-bunyi abjad yang terdapat dalam bahasa. Setiap abjad mempunyai bunyi-bunyi tertentu dan ada juga abjad yang mempunyai lebih daripada satu bunyi terutama dalam bahasa Inggeris. Kanak-kanak didedahkan dengan bunyi-bunyi vokal dan konsonan Kaedah fonetik adalah kaedah yang paling sesuai dengan kanak-kanak kerana kaedah ini telah dibuktikan secara saintifik sebagai kaedah otak manusia membaca. Kajian telah menunjukkan bahawa otak membaca dengan memecahkan perkataan yang dilihat kepada bunyi-bunyi, lalu otak membunyikan huruf-huruf yang dilihat bagi

Kaedah Fonik/Fonetik

8/28/12

8/28/12

Kaedah lain bukan sahaja tidak sesuai untuk kanak-kanak bahkan menyusahkan mereka, lambat, mengelirukan dan membebankan memori. mengikut kaedah fonetik melibatkan proses awal berikut; Memperkenalkan bunyi secara sistematik

Membaca

Murid-murid perlu tahu bunyi huruf iaitu dapat menyebut bunyi dan ingat bunyi huruf yang diajarkan perlu kenal huruf iaitu bentuk, rupa dan cara tulis huruf tersebut dapat mengaitkan huruf yang dilihat dengan bunyi yang berkaitan.

Murid-murid Murid-murid

8/28/12

8/28/12

Definisi asosiasi

Latihan Membunyikan Huruf Dan Asosiasi Benda Dengan Bunyi Huruf


8/28/12

Nama permainan : Cari saya Cara bermain :

Terdapat 6 gambar yang ejaannya bermula dengan huruf vokal. Murid diminta mencari perkataan dalam kotak huruf yang telah disediakan. Setelah murid menemui huruf tersebut, murid diminta memasukkan huruf-huruf perkataan yang dijumpai ke dalam poket huruf yang disediakan. Sesudah itu, murid tersebut diminta untuk menyebut bermula dari huruf vokal kemudian pada perkataan tersebut.

Kekuatan/ kelebihan bahan:

Definisi suku kata

8/28/12

Membatang suku kata dan perkataan pula membawa maksud mengeja sambil membaca sesuatu suku kata yang seterusnya akan

Latihan Membatang Suku Kata Dan Perkataan


Nama Cara

8/28/12

permainan : Dadu ajaib

bermain :

Murid

mengambil 2 buah dadu, kemudian membina perkataan daripada suku kata yang terdapat pada permukaan dadu. diminta membunyikan perkataan yang telah mereka bina dengan menggunakan dadu ajaib.

Murid

Kekuatan/ Kelebihan:
I.

Boleh membatang suku kata dan seterusnya membentuk perkataan dengan betul. Murid boleh belajar sambil bermain.

II.

Nama permainan : Roda sakti Cara bermain :


8/28/12

Secara berdua, murid dipanggil ke hadapan. Murid 1 mencari suku kata contohnya ba dan murid 2 mencari suku kata yang dapat memadankan suku kata yang dicari oleh murid 1 contohnya tu atau ju yang boleh membentuk perkataan baju atau batu. Sesudah itu, murid yang lain pula diajak secara bergilirgilir untuk mencari suku kata tersebut seterusnya membentuk perkataan. Kekuatan/ Kelebihan: i) Murid dapat mengikuti pelajaran sambil bermain. ii) Dapat berinteraksi dengan rakan lain kerana bahan bantu mengajar yang disediakan ini memerlukan dua orang murid untuk mengendalikannya. iii) Dapat mengukuhkan lagi kemahiran dalam aspek suku kata sebagai asas dalam membina perkataan dan ayat ringkas.

Nama

permainan : Ampaian ilmu


dipanggil ke hadapan secara bergilir-gilir.

8/28/12

Murid Guru

memberikan murid tersebut satu perkataan contohnya baju dan meminta murid tersebut menyusun huruf yang dapat membentuk perkataan yang diberi. itu, murid diminta mengeja perkataan tersebut mengikut suku kata dan menyebut perkataan dengan diikuti oleh murid yang lain. Kekuatan/kelebihan: i) Penggunaan bahan yang berwarna-warni mampu menarik minat murid-murid untuk terus mengikuti pembelajaran. ii) Mampu membina keyakinan diri murid terutama apabila diarah untuk tampil ke hadapan. iii) Murid dapat bergerak dan pada masa yang sama mampu menghilangkan rasa bosan mereka dalam pembelajaran.

Setelah

Definisi frasa

8/28/12

8/28/12

Latihan Membaca Frasa Dan Ayat


Latihan membaca frasa dan ayat ialah bertujuan untuk mengenal pasti kelemahan pelajar dalam menyebut serta memahami sesuatu ayat itu. Nama permainan : Buku Serbaguna

Selepas P&P, murid dipanggil seorang demi seorang ke meja guru. Atas tunjuk ajar guru, murid diminta mengisi tempat kosong untuk membina ayat berdasarkan gambar yang disediakan. Murid diminta membaca dan menyebut ayat tersebut. ayat yang disebut itu salah kedudukan perkataannya, maka murid diminta sekali lagi menyusun dan menyebut perkataan yang betul semula.

Sekiranya

Guru menulis ayat mudah untuk murid baca dan salin, contohnya

8/28/12

Ali buka buku. Ali baca buku


Kasim pergi ke sekolah. Dia suka belajar membaca dan menulis. Latihan dibuat.

Guru menujukkan gambar kepada murid. Guru membantu murid membina serta membaca frasa dan ayat berdasarkan gambar yang ditunjukkan.

Contoh : Ini bunga. Ini bunga saya. Bunga ini cantik.

Bahan bantu belajar kaedah fonik

8/28/12

Bahan yang dibina perlu bersesuaian dengan :


objektif pelajaran, taraf penguasaan bahasa pelajar, pengetahuan dan pengalaman pelajar, minat pelajar Contoh-contoh yang mudah difahami Mudah digunakan Boleh digunakan berulang kali.

Ketepatan Maklumat

Ketepatan maklumat juga diambil kira dari segi penggunaan warna dan ukuran saiz. Misalnya warna hijau untuk daun, biru untuk langit dan lain-lain.

Aspek-aspek Teknikal

Kaedah Fonik/Fonetik: Ringkasnya

8/28/12

Kaedah ini mengambil masa 3-4 bulan sebelum murid boleh membaca ayat dan cerita mudah.

8/28/12

Rujukan
Husin

Fateh Din, Mastura Mohamed Berawi. (2011). Siri Pengajian Bahasa Melayu, Literasi Bahasa Melayu. Penerbitan Multimedia, Puchong. Zahid, Mardian Shah Omar. (2006). Fonetik dan Fonologi. PTS Publications, Cheras. Hj. Husin, Siti Hajar Hj. Abdul Aziz. (1997). Pengajian Melayu 2. Kumpulan Budiman, Kuala Lumpur M. Chaiyanara. (2006). Pengenalan Fonetik dan Fonologi. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Indirawati

Kamarudin

Paitoon

http://literasipml09.blogspot.com/