You are on page 1of 2

___________________ B1D1E1 B2D1E1 B5D5E1 B1D2E1 B2D2E1 B3D1E1 B5D2E1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan

bukan hidup Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Mengenal pasti bahagian tubuh manusia Mencerita tentang fungsi bahagian tubuh manusia Mencerita tentang kepentingan bahagian tubuh manusia Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan B6D1E1 B1D4E1 B2D4E1 B3D3E1 B4D3E1 B5D4E1 Mengitlak bahawa tumbuhan mempunyai ciri yang sama dan berbeza Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan B6D1E4 B6D1E3 B1D5E1 Mereka bentuk produk menggunakan bahagian tumbuhan Menghargai pelbagai tumbuhan dan berkeupayaan menerangkan kesannya di muka bumi. Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan, bau, rasa, sentuh dan pendengaran Kenal pasti warna, bentuk, saiz Menaakul kepentingan warna dan saiz Memahami ciri objek berdasarkan warna, saiz, bentuk B4D4E1 Mengkelaskan objek mengikut warna, yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza B5D5E1 B2D5E2 B3D4E2 Memperihalkan tentang kepentingan warna, pelbagai bentuk, saiz, bau, rasa, ciri bahan dan bunyi dalam kehidupan Menjelaskan benda-benda berbau dan tidak berbau Menggunakan deria bau untuk menaakul kepentingan bau Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang Mengenal pasti tumbuhan di sekeliling Mengenal pasti bahagian tumbuhan Membanding dan membeza bahagian antara tumbuhan _____________________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

B2D5E1 B3D4E1

dalam kehidupan Mengelaskan benda-benda yang berbau dan tidak berbau

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

B4D4E2

B2D5E3

Menggunakan deria rasa untuk mengenal pasti rasa bahan makanan Menggunakan deria rasa untuk menaakul kepentingan rasa bahan makanan Mengelaskan pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa

B3D4E3

B4D4E3

B2D5E4

Menggunakan deria sentuh untuk mengenal pasti ciri dan keadaan bahan Menggunakan deria sentuh untuk menaakul kepentingan ciri dan keadaan bahan dalam kehidupan Mengelaskan bahan berdasarkan ciri fizikal bahan

B3D4E4

B4D4E4

B2D5E5

Menggunakan deria pendengaran untuk mengenal pasti pelbagai bunyi Menggunakan deria pendengaran untuk menaakul kepentingan bunyi dalam kehidupan Mengelaskan bunyi berdasarkan ciri tertentu

B3D4E5

B4D4E5

B6D1E5

Menghargai organ deria dan memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam

B4D5E1

B5D6E1 B5D1E6

Memperihalkan mengenai pengubahsuaian objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam Memperihalkan mengenai pengubahsuaian objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam

B3D5E1

Mengenalpasti bentuk asas bongkah Memperihalkan mengenai kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas dan bentuk asas bongkah secara inovatif dan menerangkan objek atau struktur yang dibina

B5D7E1 B6D1E6