You are on page 1of 10

1.

3 Unit Kawalan Utama Bekalan Elektrik Domestik

Komponen dalam Unit Kawalan Utama


1. 2.

3.
4. 5.

6.
7.

Fius perkhidmatan Meter kilowatt-jam (KWJ) Suis utama Pemutus litar bocor bumi (ELCB) Pemutus litar arus baki (RCCB) Kotak agihan berfius Pemutus litar miniatur (MCB)

Fius Perkhidmatan

Dihubungkan kepada wayar hidup Fungsi - untuk mengawal bekalan jika berlaku arus berlebihan

Meter kilowatt-jam (KWJ)


Digunakan untuk menyukat dan merekod jumlah tenaga elektrik yang telah digunakan Alat ini adalah milik Tenaga Nasional Berhad (TNB)

Suis Utama

Menyambung dan memutuskan bekalan elektrik ke seluruh litar bekalan elektrik di rumah Mengawal arus elektrik yang berlebihan Suis ini adalah suis jenis dua kutub satu arah yang mengandungi fius jenis kartrij

Pemutus litar bocor bumi (ELCB) Pemutus litar arus baki (RCCB) Pemutus litar miniatur (MCB)

Alat-alat keselamatan yang digunakan untuk memberi perlindungan kepada perkakas elektrik dan pengguna Memutuskan bekalan elektrik secara automatik apabila berlaku litar pintas

ELCB

RCCB

MCB

Kotak agihan berfius


Berfungsi sebagai pengagih litar dan mengawal bekalan jika berlaku arus yang berlebihan Kotak agihan mengandungi fius tamatan bumi yang disambungkan kepada litar-litar kecil di rumah Fius ini berfungsi memutuskan litar elektrik jika berlaku arus yang berlebihan

1.4 Kuasa Elektrik

Maksud Kuasa Elektrik

Kadar kerja yang dihasilkan oleh arus elektrik Unit ukuran kuasa elektrik ialah watt (W)

Formula Mencari Kuasa Elektrik


Kuasa = voltan x arus ( P = V x I )

Contoh pengiraan: Berapa kuasa elektrik yang dihasilkan oleh mentol litar ini?
X 240 V 0.3A A

P=VxI =240 x 0.3 =72 W