You are on page 1of 30

systemid

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

systemalias
Open Plot Sanghvi
Shirwal_LL HSD
Hadapsar
Vikas Nagar
Vita_LL HSD
BANER ROAD 3
Saswad_LL HSD
Wadgaon Sheri 2
Mohammadwadi
Pawar Building
Pimpri Church
Roseland Residancy
Open Plot Hinjewadi II
Mhada Colony
Bhosari MIDC
Bhosari_Dyaneshwar Park
Dighi
Moshi_Pune
Walhekarwadi
Samarth Nagar_Jay Apartment
Manjardekar Building
Thathwade
Ganeshpeth
Guruwaarpeth
Maharshi Nagar
Wadgaon BK
Paud Road_Kothrud
Model Colony
Wakadewadi
Vasundhra
Meetha Nagar
Dapodi
kudalwadi-chikali
Metro Pole
EPUN Patil Building_IDU
Shinde Complex_IDU
Hinjewadi_IDU
Krushna Shop
PunshantNagar_ODU
Pimpri MIDC
EPUN Rupi Nagar
SHALIMAR
Ahire Building_IDU
EPUN Yogesh Complex_IDU
Laukik
Talwade software park
Yerwada New
Mundawa Road
Wagoli 2
Khadki Bazar
Yeawale Wadi
Magarpatta City-MSC
DSK Gandhav
Kasarwadi

SSTL ID
MH_PUN_PIMP_004
MH_SAT_SHIR_001
MH_PUN_PUNE_025
MH_PUN_PIMP_023
MH_SAN_VITA_001
MH_PUN_PUNE_164
MH_PUN_SASW_001
MH_PUN_PUNE_044
MH_PUN_PUNE_048
MH_PUN_PIMP_001
MH_PUN_PIMP_002
MH_PUN_PIMP_006
MH_PUN_PIMP_008
MH_PUN_PIMP_010
MH_PUN_PIMP_011
MH_PUN_PIMP_012
MH_PUN_PIMP_014
MH_PUN_PIMP_015
MH_PUN_PIMP_017
MH_PUN_PIMP_019
MH_PUN_PIMP_020
MH_PUN_PIMP_024
MH_PUN_PUNE_004
MH_PUN_PUNE_006
MH_PUN_PUNE_007
MH_PUN_PUNE_089
MH_PUN_PUNE_013
MH_PUN_PUNE_014
MH_PUN_PUNE_016
MH_PUN_PUNE_020
MH_PUN_PUNE_021
MH_PUN_PIMP_026
MH_PUN_PIMP_027
MH_PUN_PUNE_043
MH_PUN_PUNE_045
MH_PUN_PUNE_031
MH_PUN_PIMP_007
MH_PUN_PIMP_009
MH_PUN_PIMP_013
MH_PUN_PIMP_016
MH_PUN_PIMP_021
MH_PUN_PUNE_103
MH_PUN_PUNE_008
MH_PUN_PUNE_012
MH_PUN_PUNE_015
MH_PUN_PIMP_028
MH_PUN_PUNE_097
MH_PUN_PUNE_037
MH_PUN_PUNE_038
MH_PUN_PUNE_041
MH_PUN_PUNE_047
MH_PUN_PUNE_023
MH_PUN_PUNE_086
MH_PUN_PIMP_005

boardname
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
110

Akurdi
MH_PUN_PIMP_018
More Wasti
MH_PUN_PIMP_022
R.K Developers
MH_PUN_PUNE_100
Bhavani Peth
MH_PUN_PUNE_046
KasabaPeth
MH_PUN_PUNE_005
Sadashivpeth
MH_PUN_PUNE_001
Shanivar Peth
MH_PUN_PUNE_002
Rameshwar Market
MH_PUN_PUNE_003
Ajmera SOC
MH_PUN_PIMP_035
Walvenkatesh
MH_PUN_PUNE_011
Yerwada4
MH_PUN_PUNE_018
Wanwadi
MH_PUN_PUNE_019
Dhankawadi
MH_PUN_PUNE_022
Sasane
MH_PUN_PUNE_024
Ghorpadi
MH_PUN_PUNE_027
Kalyani Nagar
MH_PUN_PUNE_030
Sai Vihar -Anand Residency ODU MH_PUN_PUNE_032
Popular Nagar
MH_PUN_PUNE_033
Balewadi Stadium
MH_PUN_PUNE_042
Tingare Nagar_Dhanori
MH_PUN_PUNE_101
Sakal Nagar
MH_PUN_PUNE_102
test
Viman Nagar IT Park
MH_PUN_PUNE_029
VithalWadi
MH_PUN_PUNE_034
Parihar Chowk
MH_PUN_PUNE_039
Bavdhan
MH_PUN_PUNE_040
Baner_balewadi
MH_PUN_PUNE_108
Kharadi Gaon IT Park
MH_PUN_PUNE_104
Salunke Vihar
MH_PUN_PUNE_105
Nal Stop
MH_PUN_PUNE_109
Pune Railtel
MH_PUN_PUNE_085
Senapati Bapat Road
MH_PUN_PUNE_107
Hotel Kamat
MH_PUN_PUNE_141
MCN BHOSARI
MH_PUN_PIMP_049
Suncity
MH_PUN_PUNE_010
OMKAR ENGG_DAPODI
MH_PUN_PIMP_003
S B ROAD
MH_PUN_PUNE_144
Sai Nagar
MH_PUN_PUNE_151
MIT College-Paud Road
MH_PUN_PUNE_143
Warje Anand Nagar
MH_PUN_PUNE_130
Nishant Colony
MH_SAN_SANG_020
Siddhi Towers
MH_PUN_PUNE_149
Miraj_2
MH_SAN_SANG_018
KOREGAON STERLING SOCIETYMH_PUN_PUNE_125
Bhusari Colony Kothrud
MH_PUN_PUNE_134
Rakshaknagar
MH_PUN_PUNE_147
Ratnapa kumharkar nagar
MH_KOL_KOLH_023
Kadamwadi
MH_KOL_KOLH_027
Ganga Village
MH_PUN_PUNE_138
THERGAON-2
MH_PUN_PIMP_083
BODKEWADI
MH_PUN_PIMP_045
Thermax Chowk
MH_PUN_PIMP_060
Old sanghvi
MH_PUN_PIMP_084
Panchagnya Residancy
MH_PUN_PIMP_072
Parinay Mangal Karyalaya
MH_PUN_PUNE_152

UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1

111
113
114
115
116
117
118
122
123
125
126
127
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
156
157
159
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
176
177

GOLIBAR MAIDAN
MH_PUN_PUNE_153
Guruwar Peth Karad
MH_SAT_KARA_002
Pimple Sudagar
MH_PUN_PIMP_077
Wagoli
MH_PUN_PUNE_158
Tadiwada Road
MH_PUN_PUNE_159
Shyadri Bhavan
MH_SAT_KARA_003
GOLD ADD LABS
MH_PUN_PUNE_154
Vidyanagar
MH_SAT_KARA_001
koyna road
MH_SAT_KARA_004
Ganesh Nagar
MH_PUN_PUNE_112
Croma
MH_PUN_PUNE_150
Mangal Gate
MH_AHM_AHMA_021
Karve Naka
MH_SAT_KARA_005
Katraj Gaon
MH_PUN_PUNE_087
Bhosle Hieghts
MH_PUN_PUNE_106
Sant Tukaram Nagar
MH_PUN_PIMP_033
Sahakar nagar
MH_PUN_PUNE_111
Indrayani Nagar
MH_PUN_PIMP_032
Wadgaon Dhayri
MH_PUN_PUNE_110
Ambegaon
MH_PUN_PUNE_090
Pashan
MH_PUN_PUNE_091
Anurag Society
MH_PUN_PUNE_092
NDA Khadakwasla
MH_PUN_PUNE_093
Dnyaneshwar Park
MH_PUN_PUNE_094
Karve Nagar
MH_PUN_PUNE_088
Mega Center
MH_PUN_PUNE_096
Viman Nagar
MH_PUN_PUNE_095
Gujrat Colony
MH_PUN_PUNE_098
Bhosale Nagar_pune
MH_PUN_PIMP_044
Wadgaon Sheri_New
MH_PUN_PUNE_028
SHIVANE
MH_PUN_PUNE_139
Gadital Hadapsar_Fursungi
MH_PUN_PUNE_009
Pimpari-DY Patil
MH_PUN_PIMP_052
Viman Nagar 1
MH_PUN_PUNE_131
Karan Nursery
MH_KOL_KOLH_008
KARVEER - SHIVAJIPETH SHALAMH_KOL_KOLH_010
Sinhagad College
MH_PUN_PUNE_118
Begampeth_Solapur
MH_SOL_SOLA_018
Tarabai Park_Kholapur
MH_KOL_KOLH_019
Ubharani Heights Gandhi Nagar MH_KOL_KOLH_005
PCMC link Road_Pune
MH_PUN_PIMP_041
Nigdi_Pune
MH_PUN_PIMP_040
Tanaji Nagar_Pune
MH_PUN_PIMP_043
Rambag colony_Pune
MH_PUN_PUNE_124
RK Nagar_Kolhapur
MH_KOL_KOLH_017
Bolhegaon Phata
MH_AHM_AHMA_017
Triveni vihar
MH_KOL_KOLH_021
Chintamani Nagar
MH_SAN_SANG_021
Telco Road
MH_PUN_PIMP_039
Koregaon Park
MH_PUN_PUNE_026
SLPBHAVANIPT_IDU
MH_SOL_SOLA_014
Near Solapur muncipal corporation MH_SOL_SOLA_015
VISHRANT WADI
MH_PUN_PUNE_128
Kaspate Basti
MH_PUN_PIMP_038
Kasba Bawada
MH_KOL_KOLH_020

UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1

187
188
189
191
192
193
194
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
219
220
221
222
223
227
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

WAKAD-HWY
MH_PUN_PIMP_057
VSNL DIGHI
MH_PUN_PIMP_054
YAMUNANAGAR NEW
MH_PUN_PIMP_070
FC ROAD
MH_PUN_PUNE_142
SHIVAJI DEKAN ROAD
MH_KOL_ICHA_002
Ashray lodge_solapur
MH_SOL_SOLA_020
Wanwadi new_Pune
MH_PUN_PUNE_137
Pashan Sus Road
MH_PUN_PIMP_047
Sangalwadi
MH_SAN_SANG_001
Chamber of Commerce Sangli
MH_SAN_SANG_005
Shinde Mala
MH_SAN_SANG_006
Vishrambaug
MH_SAN_SANG_007
Niwara construction Solapur
MH_SOL_SOLA_002
Shreekrishna Leela Appt
MH_SOL_SOLA_006
Hadapsar-UNDARI
MH_PUN_PUNE_121
Jyotibha Nagar
MH_PUN_PIMP_037
Siddheshwar sugar factory
MH_SOL_SOLA_001
Market Yard Kolhapur
MH_KOL_KOLH_009
Bindu Chowk
MH_KOL_KOLH_011
Shukarwarpeth
MH_KOL_KOLH_013
Hadapsar Industrial Area
MH_PUN_PUNE_122
Kharadi Chandan nagar
MH_PUN_PUNE_127
Ujalewadi_Kolhapur
MH_KOL_KOLH_016
WALMIKI NAGAR
MH_LAT_LATU_009
Bopkhel
MH_PUN_PIMP_053
Bhingar_Ahmednagar
MH_AHM_AHMA_015
Dhankawdi 2_Pune
MH_PUN_PUNE_117
EAHMRASRA_IDU_Ahamadnagar MH_AHM_AHMA_014
TELCO2
MH_PUN_PIMP_059
Kiwale
MH_PUN_PIMP_071
Dapodi New
MH_PUN_PIMP_055
VIJAY NAGAR
MH_SAN_SANG_003
Daji-peth
MH_SOL_SOLA_008
Manik Chowk
MH_SOL_SOLA_009
Kumtha Naka
MH_SOL_SOLA_013
Premlok
MH_PUN_PIMP_058
Station Road
MH_AHM_AHMA_020
Waranali_sangali
MH_SAN_SANG_019
Shiv Nagar
MH_LAT_LATU_010
Hotgi Rd {Asara Chowk}
MH_SOL_SOLA_003
Market Yard
MH_SOL_SOLA_012
Sambhaji Nagar_latur
MH_LAT_LATU_008
Shivaji chowk_latur
MH_LAT_LATU_003
Ganga Pipe_latur
MH_LAT_LATU_002
Shahapuri_latur
MH_LAT_LATU_004
Gandhi Chowk
MH_SAN_SANG_002
Madhav Nagar
MH_LAT_LATU_006
CIRCUIT HOUSE CORNER
MH_KOL_KOLH_007
Patrakarnagar
MH_KOL_KOLH_002
OMEGA Towers
MH_KOL_KOLH_006
JARAG NAGAR
MH_KOL_KOLH_001
Karochi
MH_KOL_ICHA_008
sai Nath Nagar_Pune
MH_PUN_PIMP_048
Erandwa_Pune
MH_PUN_PUNE_135
Yamuna Nagar_Pune
MH_PUN_PIMP_051

UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1

256
257
258
259
260
261
262
263
264
267
270
271
272
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
287
288
289
291
294
295
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
308
310
311
312
313
315
317
322
323
324
325
328
329
336

Model colony 2_Pune


MH_PUN_PUNE_145
Hadapsar,fursingi_Pune
MH_PUN_PUNE_132
Vivekanand Chowk
MH_LAT_LATU_007
PIMPRI WAGHARE
MH_PUN_PIMP_056
Bus stand Sangli
MH_SAN_SANG_004
DARUSHI LANE
MH_SOL_SOLA_007
UCHGAON
MH_KOL_KOLH_003
GOKUL- SHIRGAON
MH_KOL_KOLH_004
BHAKTI POOJA NAGAR
MH_KOL_KOLH_012
Near Govindpura
MH_AHM_AHMA_011
Old Vegitable Market
MH_LAT_LATU_001
ASHWINI HOSPITAL
MH_SOL_SOLA_005
BHAVANI PETH_solapur
MH_SOL_SOLA_011
Sadi Yamada
MH_KOL_ICHA_003
Abhay Doodh
MH_KOL_ICHA_005
Thorat Chowk
MH_KOL_ICHA_006
Shapur Chowk
MH_KOL_ICHA_007
Saras Plastic
MH_AHM_AHMA_001
Nagar BSNL_Oriental BLDG
MH_AHM_AHMA_002
Sahkar Sabha grah road
MH_AHM_AHMA_003
Kedgaon
MH_AHM_AHMA_004
Savedi
MH_AHM_AHMA_005
Open Plot Bhingar
MH_AHM_AHMA_006
Delhi Gate
MH_AHM_AHMA_007
Uttam Talkies
MH_KOL_ICHA_009
Manmohan Building
MH_KOL_ICHA_001
AUNDH-DP ROAD-SANEWADI MH_PUN_PUNE_146
Station Road
MH_KOL_ICHA_011
NAGALA PARK
MH_KOL_KOLH_025
Upper Kondhava
MH_PUN_PUNE_116
Hatkanangale
MH_KOL_ICHA_004
Modi Nagar
MH_LAT_LATU_005
Jagtap Dhairy
MH_PUN_PIMP_036
Mahesh Theatre_Ahamadnagar MH_AHM_AHMA_019
SWAR GATE
MH_PUN_PUNE_133
Miraj MIDC
MH_SAN_SANG_012
Manik Nagar
MH_SAN_SANG_017
MIDC
MH_AHM_AHMA_012
MUDSINGI
MH_KOL_KOLH_022
Madhav Nagar
MH_SAN_SANG_013
Market Yard-Sangli
MH_SAN_SANG_011
Solapur_Airport
MH_SOL_SOLA_022
ADITYA BIRLA HOSPITAL
MH_PUN_PIMP_050
Gulmohar
MH_AHM_AHMA_013
VIKRAM NAGAR
MH_KOL_KOLH_026
HOTEL INDIRASAGAR
MH_KOL_KOLH_024
SANGLI RAILWAY STATION
MH_SAN_SANG_022
AUNDH ROAD -SPICER COLLEGEMH_PUN_PUNE_114
ROAD
MAHALAXMI TEMPLE
MH_KOL_KOLH_028
Pipeline Road
MH_AHM_AHMA_018
BANER-PASHAN LINK ROAD
MH_PUN_PIMP_046
VM SOLGI-SOLAPUR
MH_SOL_SOLA_021
PIMPLEGURAV
MH_PUN_PIMP_031
MG ROAD
MH_PUN_PUNE_099
MIDC_Akalkote
MH_SOL_SOLA_016

UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1

338
339
340
341
342
343
344
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361

Miraj Town
Kupwad MIDC
Sainik Nagar
Gulmohar Complex
Shramik Nagar_IDU
Pathak Hospital-Miraj
Somnath Nagar
Ice Cream
Thergaon
Magarpatta Main Gate
AUNDH GAON
NARHEGAON
Gavade Nagar PCMC
Premlok park 2
kharalwadi
BIB WADE
PANCHVATI PASHAN
DHANORI
LANDEWADI

MH_SAN_SANG_014
MH_SAN_SANG_010
MH_SOL_SOLA_017
MH_SOL_SOLA_019
MH_PUN_PUNE_129
MH_SAN_SANG_016
MH_PUN_PUNE_148
MH_KOL_ICHA_010
MH_PUN_PIMP_075
MH_PUN_PUNE_156
MH_PUN_PIMP_080
MH_PUN_PUNE_155
MH_PUN_PIMP_079
MH_PUN_PIMP_078
MH_PUN_PIMP_076
MH_PUN_PUNE_136
MH_PUN_PIMP_073
MH_PUN_PUNE_157
MH_PUN_PIMP_074

UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1

CHIP NO.
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850

CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6850

CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850

CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850

CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850

CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850

bssid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

systemidsystemaliasbtsname
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
84
85
86
87
88
89
90
94
95
96
97
98
99
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
117

rackid rackname shelfid shelfname slotid boardname

SHIVAJI NAGAR
DSDRAURANGABAD
1
(MH_AUR_AURA_001)
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
NawabpuraDSDR
(MH_AUR_AURA_027)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
CHIKALTHANA
DSDR
MIDC-1(MH_AUR_AURA_021)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
7
Cideco MIDC
DSDR
N5_Nashik(MH_AUR_AURA_020)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Nirala BazarDSDR
(MH_AUR_AURA_002)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Silk mill colony(MH_AUR_AURA_003)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Open Plot University(MH_AUR_AURA_004)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Peer Bazar(MH_AUR_AURA_005)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
SHRAM SAFALLYA
DSDR APPT(MH_NAS_NASK_039)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Basaiya Nagar
DSDR
(MH_AUR_AURA_007)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Balaji NagarDSDR
A(MH_AUR_AURA_008)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Harsool(MH_AUR_AURA_011)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
N1 Cidco (MH_AUR_AURA_012)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Baba PetrolDSDR
Pump(MH_AUR_AURA_026)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Renuka mata
DSDR
mandir(MH_AUR_AURA_006)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Sunny Center
DSDR
Jalgaon Rd(MH_AUR_AURA_010)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
7
Usmanpura(MH_AUR_AURA_013)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Sidewadi(MH_AUR_AURA_014)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Ganesh lodge_aurangabad(MH_AUR_AURA_023)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
7
Hotel Nilam_aurangabad(MH_AUR_AURA_028)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Garkheda(MH_AUR_AURA_025)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
RAMNAGAR-CHIKALTHANE(MH_AUR_AURA_009)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
DYANE ROAD(MH_NAN_MALE_004)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Malegaon Camp(MH_NAN_MALE_005)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Panch Kandil(MH_NAN_MALE_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
SOYAGAON(MH_NAN_MALE_003)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
HARSOOL DSDR
ROAD(MH_AUR_AURA_030)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
7
Abdul nagar(MH_NAN_MALE_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
CHIKALTHANE
DSDR
MIDC_2(MH_AUR_AURA_022)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
BST Chowk_Jalgaon(MH_JAL_JALG_011)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Shivajinagar_Jalgaon
DSDR
(MH_JAL_JALG_001)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
PAGARIYADSDR
CHEMBERS(MH_JAL_JALG_005)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Unity Chambers(MH_JAL_JALG_007)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Inderprastha
DSDR
Nagar(MH_JAL_JALG_014)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Mandore Plaza(MH_JAL_JALG_015)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Patil wadi(MH_JAL_JALG_006)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Vitthal Peth(MH_JAL_JALG_008)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Manraj Park(MH_JAL_JALG_003)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Nayantara Shifting(MH_JAL_JALG_004)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
SUBHASH DSDR
CHOWK_JALGAON(MH_JAL_JALG_009)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
7
Jalgaon MIDC_Aurangabad
DSDR
1
Road(MH_JAL_JALG_010)
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Mahabal(MH_JAL_JALG_012)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
VAZIRABAD
DSDR
ROAD(MH_NAN_NAND_008)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
SARAFA BAZAR(MH_NAN_NAND_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
VIP ROAD(MH_NAN_NAND_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
INCOME TAX
DSDR
COLONY(MH_NAN_NAND_003)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
BHAVITYA DSDR
NAGAR(MH_NAN_NAND_012)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
SONWANEDSDR
MARKET NANDED(MH_NAN_NAND_005)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
DEGLOOR DSDR
NAKA(MH_NAN_NAND_007)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
VASARNI(MH_NAN_NAND_011)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
MIDC NANDED(MH_NAN_NAND_009)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
VISHNUPURI(MH_NAN_NAND_010)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
GANESH NAGAR
DSDR NANDED(MH_NAN_NAND_004)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
YCSCHOOL_ODU(MH_AUR_AURA_019)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8

UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
151
152
153
154
158
159
160
169
170
171
172
173
174
175
176
177
182
183
184
185
186
187
189
190
191
192
193
194
195

Panchjyoti (MH_NAS_NASK_033)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
7
COLLEGE_ROAD_NASIK(MH_NAS_NASK_041)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Deolali(MH_NAS_NASK_032)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Satpura MIDC(MH_NAS_NASK_036)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
5
Shankar Nagar(MH_NAS_NASK_031)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
7
Himalaya(MH_NAS_NASK_023)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Pumping Station
DSDRRoad(MH_NAS_NASK_030)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
AMBAD(MH_NAS_NASK_022)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Dindori RD(MH_NAS_NASK_005)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Rasbhiari English
DSDR Medium
1 School(MH_NAS_NASK_006)
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Suresh Plaza(MH_NAS_NASK_010)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Mahatma Nagar
DSDR- Shifting
1 Apollo(MH_NAS_NASK_011)
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Cidco_2(MH_NAS_NASK_013)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Rajiv Nagar(MH_NAS_NASK_014)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Kripal Ashram(MH_NAS_NASK_019)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Virat Nagar(MH_NAS_NASK_018)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Brij Nagar(MH_NAS_NASK_020)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Indira Nagar(MH_NAS_NASK_046)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
R. S. NagarDSDR
Takli(MH_NAS_NASK_015)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Saklas Mall(MH_NAS_NASK_008)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
MATHURA DSDR
TOWER(MH_NAS_NASK_002)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Nasernd Bridge(MH_NAS_NASK_003)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
College Road(MH_NAS_NASK_009)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Link road(MH_NAS_NASK_021)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Panchavati DSDR
Karanja(MH_NAS_NASK_001)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Narayanbapu
DSDR
Nagar(MH_NAS_NASK_017)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Suchita Nagar(MH_NAS_NASK_007)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Ambad Nasik(MH_NAS_NASK_035)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Adgaon(MH_NAS_NASK_004)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Tidke Nagar(MH_NAS_NASK_040)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
NAVKAR HEIGHT-CANADA
DSDR
1
CORNER(MH_NAS_NASK_027)
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Mohadi(MH_DHU_DHUL_008)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Vadjai Road(MH_DHU_DHUL_009)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Nagar Patti(MH_DHU_DHUL_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Bharat Nagar(MH_DHU_DHUL_003)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Dhule MIDC(MH_DHU_DHUL_004)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
GTB Stop(MH_DHU_DHUL_005)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
MohammadDSDR
Wadi Nagar(MH_DHU_DHUL_006)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Swami Narayan
DSDR
mandir(MH_DHU_DHUL_007)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
MAHATMAJI(MH_DHU_DHUL_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
B J MARKET(MH_JAL_JALG_013)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
ARTILARY DSDR
CENTER (MH_NAS_NASK_038)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Pathadi phata(MH_NAS_NASK_028)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Agrawal Nagar(MH_DHU_DHUL_010)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Kutkut GateDSDR
(MH_AUR_AURA_017)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
7
NASHIK AIRPORT_AIRPORT(MH_NAS_OZAR_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
PAPDI NAKKA(MH_THA_VIRA_004)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Laxmi Foods
DSDR
Bella Vista(MH_THA_BOIS_006)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
VASAI MCN(MH_THA_VASA_027)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Santosh bhavan
DSDR2(MH_THA_VASA_026)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
NASHIK ROAD
DSDR
RAILWAY
1 STATION(MH_NAS_NASK_044)
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
BADHARKALI(MH_NAS_NASK_029)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
CIDCO_TIRUMALA(MH_AUR_AURA_029)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
JUHU CHANDRA(MH_THA_VIRA_006)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Naam Smruti
DSDR
Complex(MBKLNKNLE0349)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
5

UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250

GARDEN PLAZA(MH_THA_BHIW_017)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Open Air Natyagraha(MH_THA_VASA_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Sandhu Mahal_Tanya(MH_THA_VASA_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Patunkar Road(MH_THA_VASA_003)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
OM Kaveri(MH_THA_VASA_004)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Shree RamDSDR
Sankul CHSL(MH_THA_VASA_005)
1
RT_3G_IP_B8200
1
Jai Shivam(MH_THA_VASA_006)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
WALIV-Shetty
DSDR
shoping 1centre(MH_THA_VASA_007)
RT_3G_IP_B8200
1
Nalavillage(MH_THA_VASA_008)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Babhula(MH_THA_VASA_009)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
NAGAON(MH_THA_BHIW_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Tahera Apartment(MH_THA_BHIW_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Asbibi(MH_THA_BHIW_003)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Mandai(MH_THA_BHIW_004)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Sainath Hospital(MH_THA_BHIW_005)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
GANESH NAGAR(MH_THA_BHIW_006)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Laxmi Niwas(MH_THA_BHIW_007)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
NMTRKARIVALI_ODM(MH_THA_BHIW_008)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Hari Dhara DSDR
Complex(MH_THA_BHIW_009)
1
RT_3G_IP_B8200
1
Krishna Mhatre(MH_THA_BHIW_010)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Kalher-arihat
DSDR
compound(MH_THA_BHIW_011)
1
RT_3G_IP_B8200
1
Saravali(MH_THA_BHIW_012)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
TARAPUR_IDU(MH_THA_BOIS_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
TARAPURMIDC(MH_THA_BOIS_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
shahjan shopping
DSDR Complex(MH_THA_BOIS_003)
1
RT_3G_IP_B8200
1
Boisar Railway
DSDR
Tower(MH_THA_BOIS_004)
1
RT_3G_IP_B8200
1
UlhasNagar_1(MH_THA_ULHA_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Guru Palace(MH_THA_ULHA_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Maharaja CHS(MH_THA_ULHA_003)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Parvati Plaza(MH_THA_ULHA_004)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
DhamankarDSDR
Naka(MH_THA_BHIW_016)
1
RT_3G_IP_B8200
1
Venus Chowk(MH_THA_ULHA_006)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Swami Sarvanand
DSDR Hospital(MH_THA_ULHA_007)
1
RT_3G_IP_B8200
1
Kansai(MH_THA_ULHA_008)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Kulgaon_Badlapur(MH_THA_BADL_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Krishna RasDSDR
leela(MH_THA_BOLI_001)
1
RT_3G_IP_B8200
1
Manu Smrti(MH_THA_VIRA_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
G.M.Nagar DSDR
A Wing(MH_THA_VIRA_002)
1
RT_3G_IP_B8200
1
Wafekar Compound(MH_THA_BHIW_013)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Aman Manzil(MH_THA_BHIW_014)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Santosh Bhavan(MH_THA_VIRA_007)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
MIDC Badlapur(MH_THA_BADL_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Agashi_Virar(MH_THA_AGAS_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Vasant Nagari(MH_THA_VASA_011)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Sativali(MH_THA_VASA_012)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Tirupati Nagar(MH_THA_VASA_013)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Arnala(MH_THA_VASA_015)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
GAYATRI MANDIR(MH_THA_VASA_019)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Vasai__020(MH_THA_VASA_020)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Manvel Pada(MH_THA_VASA_014)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Anand Nagar(MH_THA_ULHA_013)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Nikku Plaza(MH_THA_ULHA_005)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Anjurdrive(MH_THA_BHIW_022)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Katai-1(MH_THA_BHIW_018)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Chinchpada(MH_THA_ULHA_010)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1

ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
7
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
5
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6

UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

251
252
253
254
255
256
257
259
260
261
262
263
265
266
267
268
271
272
273
274
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
292
293
295
296
297
298
299
300
302
303
304
305
307
308
309
310
311
312
313
314

AGRAWALDSDR
HOUSE-LAXMI
1
NIWAS
RT_3G_IP_B8200
1(MH_THA_BHIW_023)
1
ST_3G_B8200_2U
6
Ulhasnagar-4(MH_THA_ULHA_012)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Pelhar(MH_THA_VASA_018)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Shahad(MBKLNKLNW0501)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Sandor village
DSDR
(MH_THA_VIRA_003)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Nirmal NakaDSDR
(MH_THA_VASA_010)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
PRAKASH Nagar(MH_NAS_NASK_037)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
AMBAD_SATPUR
DSDR (MH_NAS_NASK_042)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Naigaon Koliwada
DSDR (MH_THA_VIRA_005)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Main Plaza DSDR
(MH_THA_VASA_023)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Katrap Nagar_Badlapur(MH_THA_BADL_003)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Kamala Nehru
DSDR
nagar(MH_THA_ULHA_009)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
AMBADI ROAD(MH_THA_VASA_017)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
7
Badlapur Railway
DSDR Station(MH_THA_BADL_004)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Shanti Nagar(MH_THA_ULHA_014)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Pen_LL HSD(MH_RAI_PEN_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Shiv Mangal(MH_THA_ULHA_011)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
mukti beta(MH_THA_ULHA_015)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
NARPOLI INDUSTRIAL
DSDR
1 ESTATE(MH_THA_BHIW_026)
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Krishna Building(MH_THA_BHIW_024)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
BHUSHANSTEEL(MH_RAI_KHAP_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Israil Compound(MH_THA_BHIW_025)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
ARIHANT HILLS(MH_RAI_KHAP_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
LONAVALADSDR
MARKET(MH_PUN_LONA_004)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
SINGHGADDSDR
INSTITUTE(MH_PUN_LONA_007)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
KANHE(MH_PUN_LONA_009)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
GRAMSEVAK
DSDR
COLONY(MH_BEE_BEED_001)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
MONDHA ROAD(MH_BEE_BEED_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
BASHIRGANJ(MH_BEE_BEED_004)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
MAHAD(MH_RAI_MAHA_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
MAHAD-MIDC(MH_RAI_MAHA_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
TRP ROAD(MH_RAT_RATN_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
KHAPOLI MAIN
DSDR
MKT(MH_RAI_KHAP_003)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
CONGRESS
DSDR
BHAVAN(MH_RAT_RATN_006)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
GAYALWADI(MH_RAT_RATN_007)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
INDRALOKDSDR
COMPLEX(MH_PUN_LONA_003)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
TEST BTS DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Baramati MIDC(MH_PUN_BARA_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Bhavani Nagar(MH_PUN_BARA_003)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Baramati_Vidya
DSDR
Prathistan(MH_PUN_BARA_004)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
KHANDOBANGR(MH_PUN_BARA_005)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
ERATSHREE(MH_RAT_RATN_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Ratnagiri mkt(MH_RAT_RATN_003)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Ratnagiri MIDC(MH_RAT_RATN_005)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
CHIKALTHANE
DSDR
(MH_AUR_AURA_015)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Central Hotel(MH_PUN_BARA_006)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
KAPAD BAZAR(MH_NAS_NASK_045)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
ShreeRam DSDR
Pur_LL HSD(MH_AHM_SHRI_001)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
MAHARAJADSDR
HOTEL(MH_SAT_SATA_004)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
SIDDHIVINAYAK
DSDR RESIDENCY
1
(MH_SAT_SATA_001)
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Shahupuri DSDR
(MH_SAT_SATA_002)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Godoli (MH_SAT_SATA_005)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Sangam Nagar
DSDR
(MH_SAT_SATA_007)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Krishna Nagar(MH_SAT_SATA_006)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Pratap ganj(MH_SAT_SATA_003)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8

UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0

0
0
0

315
316
317

VEDANT NAGAR(MH_AUR_AURA_024)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
CHIKALTHANE
DSDR
GAON1(MH_AUR_AURA_031)
RT_3G_IP_B8200
1
RAILWAY STATION_IDU(MH_AUR_AURA_018)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1

ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
6

UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1

version CHIP NO.


V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0

CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850

V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0

CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800

V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0

CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6800

V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0

CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800

V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0

CSM6850
CSM6850
CSM6850

bssid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

systemidsystemaliasbtsname
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

rackid rackname shelfid shelfname slotid boardname

test
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Jatpura gate(MH_CHA_CHAN_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
ChandrapurDSDR
5(MH_CHA_CHAN_005)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Civil Lines(MH_CHA_CHAN_007)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Durgapur(MH_CHA_CHAN_004)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Shriram Chembers(MH_CHA_CHAN_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
ChandrapurDSDR
6(MH_CHA_CHAN_006)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Nagar Parisad(MH_CHA_CHAN_003)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Ayachit Mandir(MH_NAG_NAGP_035)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Betn Kalmana
DSDR
And Shantinagar(MH_NAG_NAGP_042)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Kapshi(MH_NAG_NAGP_044)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
navate Plot(MH_AMR_AMRA_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Open Plot,WadaliNAka(MH_AMR_AMRA_004)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Ganga Appt(MH_AMR_AMRA_008)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Farshi Stop(MH_AMR_AMRA_003)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
RajKamal Chowk(MH_AMR_AMRA_005)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Near Old Cotton
DSDRMarket,
1 Amrvti Fl(MH_AMR_AMRA_006)
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
BADNERA DSDR
MIDC(MH_AMR_AMRA_001)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
WALGAONDSDR
ROAD(MH_AMR_AMRA_007)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Rajapeth(MH_AMR_AMRA_014)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Sai Nagar_Amravati(MH_AMR_AMRA_010)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Kalyani Nagar_Moti
DSDR Nagar(MH_AMR_AMRA_011)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Vilas Nagar(MH_AMR_AMRA_018)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
7
Ambagate(MH_AMR_AMRA_013)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Akoli road (MH_AMR_AMRA_016)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Navsari_Amravati(MH_AMR_AMRA_019)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
AMRAVATIDSDR
CAMP(MH_AMR_AMRA_017)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Ravi Nagar DSDR
(MH_AMR_AMRA_012)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
RAMDAS PETH(MH_NAG_NAGH_050)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Sakkardara-Zade
DSDR Bldg(MH_NAG_NAGP_015)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Wanjari Nagar(MH_NAG_NAGP_018)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Mane Wada(MH_NAG_NAGP_016)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Laxmi Nagar(MH_NAG_NAGP_020)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Khambala(MH_NAG_NAGP_021)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Golden palace(MH_NAG_NAGP_023)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Trimurti Nagar(MH_NAG_NAGP_025)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Wadi_Chintamani_AirtelSharing(MH_NAG_NAGP_027)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Dingri KhurdDSDR
- ring rd(MH_NAG_NAGP_037)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Sai Nagar(MH_NAG_NAGP_038)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Narendra Nagar
DSDRBridge(MH_NAG_NAGP_039)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Ravi Nagar(MH_NAG_NAGP_045)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Hudkeshwar(MH_NAG_NAGP_047)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Shree Complex(MH_NAG_NAGP_026)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Medical Chowk(MH_NAG_NAGH_062)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Gandhi Sagar(MH_NAG_NAGP_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Near GodniDSDR
& Mankapur(MH_NAG_NAGP_010)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Panchpavli(MH_NAG_NAGP_022)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Phule Market(MH_NAG_NAGP_032)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Hingna MIDC(MH_NAG_NAGH_048)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8
Nagpur mahalaxmi
DSDR Nagar(MH_NAG_NAGP_036)
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Omkar Nagar(MH_NAG_NAGP_040)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Maskasath(MH_NAG_NAGP_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Airport Road(MH_NAG_NAGP_041)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
6
Manewada-2(MH_NAG_NAGH_060)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
ST_3G_B8200_2U
8

UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Chitnis Nagar(MH_NAG_NAGP_017)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Uppalwadi-2(MH_NAG_NAGP_046)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
BhokaraNagpur(MH_NAG_NAGP_031)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Kalmana Market(MH_NAG_NAGP_006)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Gedam Nagar(MH_NAG_NAGP_028)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
VIKAS COMPLEX(MH_NAG_NAGP_011)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
RANI DURGAWATI
DSDR CHOWK(MH_NAG_NAGP_014)
1
RT_3G_IP_B8200
1
Santra Market(MH_NAG_NAGP_003)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Friends Colony(MH_NAG_NAGP_012)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Mohan Nagar(MH_NAG_NAGP_043)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
RAJ NAGAR(MH_NAG_NAGP_009)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
AZAD CHOWK(MH_NAG_NAGP_033)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Rawal Plaza(MH_NAG_NAGH_053)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Ambazari(MH_NAG_NAGH_052)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Sadar bazar(MH_NAG_NAGH_059)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Sawarkar Nagar(MH_NAG_NAGH_057)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
PWS COLLEGE(MH_NAG_NAGP_007)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
BHIM CHOWK(MH_NAG_NAGP_008)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
JHANSI RANI
DSDR
SQ(MH_NAG_NAGP_019)
1
RT_3G_IP_B8200
1
NR BORIAPURA(MH_NAG_NAGP_029)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
BHOSALE NAGAR(MH_NAG_NAGP_034)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Satranji Pura(MH_NAG_NAGP_004)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Wardhman DSDR
Nagar(MH_NAG_NAGP_005)
1
RT_3G_IP_B8200
1
WARDHAMAN
DSDR
NAGAR_new(MH_NAG_NAGH_054)
1
RT_3G_IP_B8200
1
Rahate Colony(MH_NAG_NAGH_056)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
MANKAPUR(MH_NAG_NAGH_058)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Narendra Nagar(MH_NAG_NAGH_064)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Hingna(MH_NAG_NAGH_065)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Panjari(MH_NAG_NAGH_055)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
vinoba bhave
DSDR
nagar(MH_NAG_NAGH_063)
1
RT_3G_IP_B8200
1
PARSODI (MH_NAG_NAGH_066)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
NAGPUR_AIRPORT
DSDR
(MH_NAG_NAGH_067)
1
RT_3G_IP_B8200
1
Futala Hill Tower(MH_NAG_NAGH_061)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
NAGPUR RAILWAY
DSDR STATION
1
(MH_NAG_NAGH_068)
RT_3G_IP_B8200
1
Gopal nagarDSDR
(MH_NAG_NAGH_069)
1
RT_3G_IP_B8200
1
VAYUSENADSDR
NAGAR(MH_NAG_NAGH_075)
1
RT_3G_IP_B8200
1
OLD JARIPATKA(MH_NAG_NAGH_074)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Hiwri Nagar(MH_NAG_NAGH_077)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Loksewa Nagar(MH_NAG_NAGH_071)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
RLT CollegeDSDR
(MH_AKO_AKOL_004)
1
RT_3G_IP_B8200
1
Godbole Plot
DSDR
(MH_AKO_AKOL_003)
1
RT_3G_IP_B8200
1
shrawagi Tower(MH_AKO_AKOL_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Shilpa Tower(MH_AKO_AKOL_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Jatharpeth chowk(MH_AKO_AKOL_005)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Haji Nagar(MH_AKO_AKOL_006)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Fatthepur Wadi(MH_AKO_AKOL_007)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Khadki, Akola(MH_AKO_AKOL_008)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Shivni(MH_AKO_AKOL_009)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Mangesh Mangal
DSDRKaryalaya(MH_AKO_AKOL_011)
1
RT_3G_IP_B8200
1
Dwarka Nagari
DSDR
(MH_AKO_AKOL_010)
1
RT_3G_IP_B8200
1

ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
7
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
7

UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1

version CHIP NO.


V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0

CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850

V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0

CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850

bssid
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

systemidsystemaliasbtsname
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

rackid rackname shelfid shelfname slotid boardname

DEMPO BSC
DSDR
Site (MH_NGO_PANA_001)
1
RT_3G_IP_B8200
1
Medical College
DSDR
IDR(MH_NGO_PANA_007)
1
RT_3G_IP_B8200
1
Vasco City Centre(MH_NGO_PANA_009)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Jhon Plot(MH_NGO_PANA_010)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
KAMATS plot(MH_SGO_MARG_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Hotel Sincro(MH_SGO_MARG_003)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
CUNCOLIMHW(MH_SGO_CUNC_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Bal Bharti Vidyamandir(MH_NGO_PANA_008)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
SHIV SMARAT
DSDR
MOTOR(MH_NGO_PANA_014)
1
RT_3G_IP_B8200
1
JOSE OPEN
DSDR
PLOT(MH_NGO_PANA_005)
1
RT_3G_IP_B8200
1
Arambol_IDU(MH_NGO_CORG_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Sanquelim(MH_NGO_SANQ_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Dhonds Plot(MH_NGO_PANA_013)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Hotel Trimurti(MH_NGO_MAPU_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
FELIX PLOT(MH_NGO_ANJU_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Valpoi(MH_NGO_SATA_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Pilerne(MH_NGO_PANA_017)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Anoop Holiday
DSDR
Homes(MH_NGO_PANA_016)
1
RT_3G_IP_B8200
1
SANGEM(MH_SGO_SANG_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Pereira Plot(MH_NGO_TIVI_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
OPEN PLOT
DSDR
BORIM(MH_NGO_BORI_001)
1
RT_3G_IP_B8200
1
Open plot Colvale(MH_NGO_COLV_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Royal Tower
DSDR
Ponda(MH_NGO_POND_001)
1
RT_3G_IP_B8200
1
Naiks Plot(MH_NGO_ARAM_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Mandremrd(MH_NGO_SIOL_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Asolda{Quppem}(MH_SGO_QUEP_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Sao Jose De
DSDR
Areal(MH_SGO_MARG_004)
1
RT_3G_IP_B8200
1
Thivim(MH_NGO_MAPU_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
PRIOL(MH_NGO_PRIO_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Verna_odu(MH_NGO_PANA_012)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
USGAONSAIMAGRO(MH_NGO_USGA_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Bethorda-Curti(MH_NGO_POND_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
TAMBAS PLOT(MH_SGO_CANA_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Donapaula(MH_NGO_PANA_003)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Raia(MH_SGO_CURT_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Siquerium(MH_NGO_PANA_015)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Sangolda(MH_NGO_PANA_004)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Aqueem(MH_SGO_MARG_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Atamaram(MH_NGO_PANA_018)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Bicholim(MH_NGO_BICH_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
St.Inez-Altino(MH_NOR_PANA_023)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Nuvem(MH_SGO_NUVE_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Chinchinim(MH_SGO_CHIN_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Zuari Nagar(MH_NGO_PANA_011)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Madkai IDC(MH_NGO_MADK_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Lolim(MH_SGO_LOLI_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Poinguinim(MH_SGO_POIN_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Curchorem(MH_SGO_CURC_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Radha Enclave(MH_SGO_MARG_005)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Marcella(MH_NGO_MARC_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Morzim(MH_NGO_CARA_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Teligaon(MH_NGO_PANA_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Vivanta Taj(MH_SGO_HTAJ_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Canacona IDC(MH_SGO_CANA_003)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1

ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
5
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
7
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
7
ST_3G_B8200_2U
7
ST_3G_B8200_2U
7
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
7
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
6
ST_3G_B8200_2U
7

UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD0
UT_CHD1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
73
74

Mandrem Villege(MH_NGO_SHIO_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
QUEPEMO02(MH_SGO_QUEP_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Varca(MH_SGO_CHIN_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Cotigao(MH_SGO_CANA_002)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
test
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Davali(MH_NGO_DAVA_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Shiolim(MH_NGO_SHIO_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Bagmalo(MH_SGO_BAGM_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Mollem(MH_SGO_MOLL_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Arossim Beach,Majorda(MH_SGO_AROS_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Farmagudi(MH_NGO_FARM_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Baga(MH_NGO_BAGA_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Colva(MH_SGO_COLV_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Panaji 20(MH_NGO_PANA_020)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Mobor(MH_NGO_MOBO_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Cuncollim IDC(MH_SGO_CAVE_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Aldona,Mapusa(MH_NGO_ALDO_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Pernem(MH_NGO_PERN_001)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1
Midas Touch(MH_SGO_MARG_006)
DSDR
1
RT_3G_IP_B8200
1

ST_3G_B8200_2U
7
ST_3G_B8200_2U
7
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
7
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
7
ST_3G_B8200_2U
7
ST_3G_B8200_2U
7
ST_3G_B8200_2U
7
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
7
ST_3G_B8200_2U
8
ST_3G_B8200_2U
7
ST_3G_B8200_2U
7
ST_3G_B8200_2U
7
ST_3G_B8200_2U
7
ST_3G_B8200_2U
7
ST_3G_B8200_2U
7

UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1
UT_CHD1

version CHIP NO.


V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0

CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6850
CSM6800
CSM6800
CSM6800
CSM6850

V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0
V8.0.3.0

CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850
CSM6850