ΗΛΕΚΡΙΚΕ΢ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΙ΢

ΦΑΝΗ
ΚΑΙΤΗ
ΠΑΡΑΒΑΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΥ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ…

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι
εγκαταστάσεις που αφορούν τις οικίες. Ειδική
κρατική νομοθεσία καθορίζει ρητά τις
προδιαγραφές ασφαλείας που θα πρέπει να
πληρούν οι ηλεκτρολογικές εσωτερικές
εγκαταστάσεις στα σπίτια. Είναι , λοιπόν,
αναγκαίο για να έχουμε ωφέλεια από τον
ηλεκτρισμό να γίνει η εκτέλεση της
εγκατάστασης με σωστό τρόπο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ΢Η σωστή εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να
πληροί τις εξής προδιαγραφές:
Να παρέχεται ασφάλεια σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς, όπως π.χ. από κάποιο βραχυκύκλωμα.
Να έχει το μικρότερο δυνατό κόστος αλλά να έχει γίνει με
τον καλύτερο τρόπο
Να διαθέτει καλαισθησία.
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, θα πρέπει ο εκτελών
τις εγκαταστάσεις να κάνει λεπτομερείς υπολογισμούς και
να εφαρμόσει σχολαστικά τα μέτρα που απαιτούν οι
εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Αλλιώς

οι συνέπειες
μπορεί να είναι
μοιραίες…..

Οι ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις
διακρίνονται σε δύο είδη,
στις εξωτερικές και στις
εσωτερικές.

Ε΢ΩΣΕΡΙΚΈς ΗΛΕΚΣΡΙΚΈς ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΆ΢ΕΙς
 Οι

εγκαταστάσεις αυτές αφορούν
εσωτερικούς χώρους και κυρίως οικίες.
Επιμέρους αυτές διακρίνονται σε:
 οικιακές εγκαταστάσεις ή φωτισμού
(συνήθως η τροφοδοσία τους γίνεται με
μονοφασική παροχή)

΢Τ΢ΚΕΤΕ΢ ΠΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤΝ ΜΕ ΜΟΝΟΥΑ΢ΙΚΟ
ΡΕΤΜΑ

Ε΢ΩΣΕΡΙΚΕ΢ ΗΛΕΚΡΙΚΕ΢ ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΙ΢

βιομηχανικές

εγκαταστάσεις ή
εγκαταστάσεις κίνησης, οι οποίες
τροφοδοτούνται με τριφασικη
παροχή. Τέτοιες είναι οι
εγκαταστάσεις σε εργοστάσια και
μεγάλες βιομηχανίες.

΢Τ΢ΚΕΤΕ΢ ΠΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤΝ ΜΕ ΣΡΙΥΑ΢ΙΚΟ ΡΕΤΜΑ
1η εικ. επαγγελματική φριτέζα…
2η εικ. Τόρνος μεγάλου
μεγέθους…
3η εικ. Κομπρεσέρ αέρα…

Εγκαταστάσεις υπαίθρου
 Αυτές οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούν ασκεπείς
χώρους των οποίων οι αγωγοί και τα άλλα
εξαρτήματα είναι εκτεθειμένα στη θερμοκρασία
του περιβάλλοντος και στις καιρικές συνθήκες.
Τέτοιου είδους είναι οι εγκαταστάσεις
εξωτερικών φωτισμών που χρησιμοποιούν οι
δήμοι, τα εργοστάσια και λοιποί εξωτερικοί
(ανοικτοί) χώροι.

ΕΓΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΙ΢ ΤΠΑΙΘΡΟΤ

ΤΛΙΚΑ…
 Τέλος

για να εκτελεστούν οι εσωτερικές
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να
γίνει σωστή χρήση σύγχρονων
ηλεκτρολογικών υλικών, όπως:
 μονωτικοί σωλήνες σπιράλ
 αγωγοί και άλλα εξαρτήματα όπως
 κουτιά διανομής, κουτιά διακλαδώσεως

ΣΕΛΟ΢

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful