MIXTURI ASFALTICE – VERIFICARE DOZAJ

Determinarea compoziţiei mixturii asfaltice constă în determinarea conţinutului de bitum şi de agregat natural. Metoda aparat Soxhlet Proba, încălzită la 130…1400 C, în cantitatea minimă prevăzută de STAS 1338 / 1 – 84 pct. 3.2.2 se introduce într-un cartuş de filtru (adus în prealabil la masă constantă şi tarat). Cartuşul plin cu mixtură se cântăreşte din nou, (cu o precizie de ± 0,1 g), şi se introduce în extractorul aparatului cu un jug din sârmă inoxidabilă, astfel încât marginea sa superioară să fie cu cel puţin 10 mm deasupra nivelului sifonului . Se introduce în balon solvent ( benzen sau cloroform ) cu puţin peste jumătate din capacitatea sa, după care se procedează la montarea aparatelor, având grijă ca balonul să fie montat pe o baie de nisip iar şlefuirile celor trei piese ale aparatului să fie unse cu vaselină. Se începe încălzirea folosind o sursă cu circuit închis cu baie de nisip şi încălzire cu plită electrică. Când solventul din extractor devine incolor se aşteaptă ultima sifonare , se demontează extractorul (cu cartuşul de extracţie care conţine agregatele naturale) şi balonul (cu extractul alcătuit din solvent, bitum şi particule minerale foarte fine) . Cartuşul cu agregatele naturale se usucă, iniţial în aer şi apoi în etuvă, la temperatura de 1100…1200C până la masă constantă. Se scot agregatele naturale din cartuş, având grijă ca hârtia de filtru să fie bine periată pentru recuperarea particulelor minerale lipite de pereţii hârtiei şi se cântăreşte (mm). Cantitatea de agregate naturale extrasă din cartuş se supune operaţiei de cernere în scopul determinării compoziţiei granulometrice a agregatelor naturale conţinute în proba din mixtură asfaltică analizată. Pentru determinarea particulelor minerale foarte fine reţinute în porii cartuşului de extracţie (fc ) se cântăreşte cartuşul îmbibat cu aceste particule şi se scade masa cartuşului gol. Întrucât extractul ( amestecul de solvent şi bitum ), colectat în balon conţine şi particule minerale foarte fine se procedează la îndepărtarea lor prin sedimentare. Astfel se menţine extractul în balon minimum 24 ore, timp în care particulele minerale foarte fine sedimentează pe fundul balonului. După sedimentare, extractul se scurge, cu atenţie, dintr-un balon în altul, iar sedimentul rămas în balonul iniţial se usucă cu un suflător cu aer sau într-o etuvă la o temperatură de 110…1200C şi se lasă la răcire la temperatura ambiantă în exsicator. După răcire, balonul se cântăreşte, se spală cu benzen sau cloroform şi se răstoarnă, iar balonul gol se usucă în condiţiile menţionate mai înainte şi se cântăreşte.

cantitatea de 700 ml solvent (benzen sau cloroform). Extractul concentrat se trece cantitativ într-o capsulă de porţelan. g . iniţial pe o baie de aer sau nisip sub o agitare continuă timp de câteva minute până la temperatura de 1600C şi apoi într-o etuvă la 1100…1200C. Se montează capacul iar prin orificiul de la partea superioară a capacului se introduce în centrifugă. peste care se montează placa de etanşare. Conţinutul de bitum (B).09 mm. (%) mp unde : masa capsulei cu bagheta şi bitumul . în mod gradat. g . exprimat în %. fc = masa particulelor minerale foarte fine reţinute în balon. turaţia motorului. Capsula se încălzeşte pe o baie de apă. care în prealabil a fost uscată şi tarată ( mc ) împreună cu o baghetă din sticlă. capsula de bitum se cântăreşte (mb) cu o precizie de 0. Operaţia de extracţie se continuă până când soluţia de solvent devine incoloră. Metoda cu centrifuga tip IAUC Se cântăreşte capsula de porţelan goală (m). agregat mineral (A). se calculează cu A= mm  fc  fb x100 . se opreşte motorul centrifugii şi se introduce o nouă cantitate de solvent. g. Operaţia se consideră terminată odată cu dispariţia mirosului de solvent şi formarea unei suprafeţe cu luciu de oglindă . proba din mixtură asfaltică de maximum 1000 g. g . . g . După răcire la temperatura ambiantă în exsicator. se porneşte şi se măreşte. Se trece apoi la îndepărtarea solventului din extractul transvazat în balonul al doilea prin procedeul distilării până când se ajunge la o concentraţie avansată a extractului. mp (%) unde : mm = masa scheletului mineral recuperat din cartuşul de extracţie. se calculează cu relaţia: B= mb = mc = mp = Conţinutul de formula : mb  mc x100 . încălzită la 1300…1400C. Când în balonul din sticlă colector amestecul de solvent + liant începe să se decoloreze şi cantitativ să curgă mai puţin. g. Se aşează apoi 2…3 coli de hârtie de filtru aplicate pe cartonul marginii superioare a cuvei de extracţie. exprimat în %. După 5…10 minute. cu ajutorul unei pâlnii. mp = masa probei de mixtură. masa probei de mixtură. fixată prin strângere.Diferenţa dintre balonul cu sediment şi balonul gol reprezintă cantitatea de particule foarte fine ce au trecut prin porii cartuşului ( fb ). masa capsulei goale cu bagheta.1 g. se introduce în capsula de porţelan şi se cântăresc împreună (m1). cantitate ce se va introduce împreună cu fc în compoziţia granulometrică la fracţiunile sub 0. se cuplează centrifuga la reţeaua electrică. Îndepărtarea ultimelor resturi de solvent se realizează aşezând capsula. agitându-se extractul cu bagheta până la evaporarea aproape totală a solventului. După cântărire proba din mixtură din capsulă se introduce în cuva metalică de extracţie.

m2 = masa capsulei din porţelan cu agregat natural ( după m. Conţinutul de bitum – B (%) se calculează cu relaţia : B = 10(m b  m c ) x100 . Se extrage cu ajutorul unei pipete 25 cm3 de soluţie de la suprafaţa lichidului şi se pune într-o capsulă din porţelan tarată. Capsula din porţelan se introduce în etuvă. . se agită timp de 40…50 minute şi se lasă în repaus minimum 6 ore. se calculează cu relaţia : B = (m1  m)  (m 2  m) x100 m1  m . mp = masa probei din mortar asfaltic. m1 şi m2 au semnificaţiile de mai înainte. ( %) unde : extracţie ) . se pliază. m1 = masa capsulei din porţelan cu mixtură. g . se ia o cantitate de 50 g ce se introduce în cilindrul gradat împreună cu 250 cm3de benzen. Agregatul natural recuperat prin extracţie se supune determinării granulozităţii prin cernere conform STAS 4606 – 80 . se introduce în capsula de porţelan şi se arde. g .După 2…3 minute de la oprirea motorului se scoate capacul şi placa metalică de etanşare. spre interiorul acesteia. agregatul natural spălat de liant. goală . Se începe încălzirea treptată a capsulei iniţial pe baie de apă apoi pe o baie de nisip încălzită cu plită electrică pentru evaporarea solventului. încălzită la 130…1400C. mc = masa capsulei goale. Interpretare rezultate Rezultatul se consideră media aritmetică a două determinări. mp mb = masa capsulei cu bitum. Se scoate cuva de extracţie de pe axul ei şi cu un cuţit se adună de pe pereţii cuvei. ( % ) unde : m1  m m = masa capsulei din porţelan. Hârtia de filtru se scoate cu atenţie. ( %) unde .1 g. Se introduce apoi capsula într-o etuvă şi se menţine la 1100…1200C până la dispariţia mirosului de solvent şi formarea unei suprafeţe cu luciu de oglindă. g . Conţinutul de bitum (B % ). 10 = raportul dintre volumul iniţial al soluţiei şi cota parte luată în lucru. capsula cu bitum se cântăreşte cu o precizie de 0. Metoda rapidă (se aplică numai la mortar asfaltic) Din proba de mortar asfaltic. la temperatura ambiantă. se usucă până la masă constantă. Conţinutul de agregat natural ( A % ) se calculează cu relaţia : A = m 2  m x100 . g . După răcire . Se astupă cilindrul cu dopul de sticlă. g . Materialul rezultat se introduce în capsula de porţelan peste reziduul rămas de la arderea hârtiei de filtru. se lasă să se răcească şi se cântăreşte (m2) . g .

MIXTURI ASFALTICE VERIFICARE DOZAJ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful