You are on page 1of 1

SINH HC LP 10 BI 3: CC NGUYN T HA HC V NC

* Ni dung c bn I. Cc nguyn t ha hc: - Cc nguyn t cu to nn c th sng: C H O N S P K Mg Ca Fe Cl. - C l nguyn t quan trng to nn s a dng ca cc i phn t hu c. - Nguyn t i lng: > 0,01 % khi lng kh ca c th. - Nguyn t vi lng: < 0,01. II. Nc v vai tr ca nc i vi s sng 1.1. Cu trc v c tnh l ha ca nc: - 2 nguyn t H lin kt cng ha tr vi 1 nguyn t O. - Nc c tnh phn cc -> cc phn t nc c th lin kt vi nhau bng lin kt H to nn ct nc hoc mng phim b mt. 2. 2.Vai tr ca nc i vi s sng: - L dung mi ha tan nhiu cht cn thit cho s sng. - L thnh phn chnh cu to nn TB v l mi trng cho cc phn ng sinh ha xy ra. - Lm n nh nhit ca c th sinh vt cng nh nhit ca mi trng * Mt s cu hi: 1. Ti sao C l nguyn t quan trng to nn s a dng ca i phn t hu c? 2. Lm th no bit c nguyn t l cn thit cho cy trng? 3. Nhu cu khong ca cy thay i nh th no? (ph thuc vo yu t g?) 4. Tnh cht no ca nc lm cho nc c vai tr nh vy? Gi tr li: 1. T c im cu to nguyn t C. 2. Hy suy ngh mt cht thi. Cu ny d m :-) 3. Mt s yu t: - Loi cy - Tui cy (giai on pht trin) - iu kin mi trng... V cn nhng yu t khc, bn c th b sung khng? 4. Do: - tnh phn cc - kh nng to lin kt H vi cc cht khc. - tnh dn nhit. - kh nng ta nhit v bay hi cao.