You are on page 1of 2

SINH HC LP 10 BI 11: VN CHUYN CC CHT QUA MNG SINH CHT

* Ni dung c bn: I. Mt s khi nim 1, Khuch tn: L s chuyn dch ca cc phn t cht tan t ni c nng cht tan cao n ni c nng cht tan thp 2, Thm thu: - L s chuyn dch ca cc phn t H2O t do qua mng bn thm t ni c nng nc t do cao n ni c nng nc t do thp. Hoc: t ni c nng cht tan thp n ni c nng cht tan cao. 3, Cc loi mi trng ngoi bo: - Mi trng u trng: L mi trng bn ngoi TB c nng cht tan ln hn nng cht tan bn trong TB - Mi trng nhc trng: .. nh hn .. - Mi trng ng trng: . bng nhau .. II. Vn chuyn th ng v vn chuyn ch ng 1, Vn chuyn th ng: - L phng thc vn chuyn cc cht qua mng sinh cht khng tiu tn nng lng. - c im: + theo nguyn l khuch tn: t ni c nng cao nng thp. + khng tiu hao nng lng. + qua 2 con ng: - qua lp photpholipit kp - qua knh protein. 2, Vn chuyn ch ng: - L phng thc vn chuyn cc cht qua mng sinh cht cn tiu tn nng lng. - c im: + t ni c nng thp nng cao + tiu hao nng lng (c ATP) + qua bm proton (knh protein) III. Nhp bo v xut bo - L phng thc t bo a cc cht ra hoc vo TB bng cch bin dng mng sinh cht. - 2 hnh thc: + Nhp bo + Xut bo

* Mt s cu hi: 1. Ngm rau sng trong nc mui c c tt khng? V sao? 2. Tc khuch tn ca cc cht ra hoc vo t bo ph thuc vo nhng yu t no? 3. Vic hp th cht dinh dng t trong rut non vo mch mu l vn chuyn th ng hay ch ng? Gii thch. 4. Ti sao khi ta t, cng rau mung, cho t hoc rau mung vo nc li lm t cong ln?