‫תנאי רשיון משלימים עבור תוכנת ‪MICROSOFT‬‬

‫‪ MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4‬עבור מערכת ההפעלה ‪MICROSOFT‬‬
‫‪WINDOWS‬‬
‫פרופיל לקוח של ‪MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4‬‬
‫‪MICROSOFT WINDOWS‬‬

‫עבור מערכת ההפעלה‬

‫וערכות שפה משויכות‬
‫‪) Microsoft Corporation‬או אחת מהנציגויות שלה‪ ,‬בהתאם למקום מגוריך( מעניקה לך רשיון להשלמה זו‪.‬‬
‫אם אתה מורשה לשימוש בתוכנת מערכת ההפעלה של ‪) Microsoft Windows‬שעליה חלה השלמה זו(‬
‫)"התוכנה"(‪ ,‬אתה רשאי להשתמש בהשלמה זו‪ .‬אינך רשאי להשתמש בה אם אין לך רשיון עבור התוכנה‪ .‬אתה‬
‫רשאי להשתמש בעותק של השלמה זו עם כל עותק מורשה כדין של התוכנה‪.‬‬
‫תנאי הרשיון להלן מתארים תנאים נוספים לשימוש בהשלמה זו‪ .‬תנאים אלה ותנאי הרשיון של התוכנה חלים על‬
‫שימושך בהשלמה‪ .‬במקרה של התנגשות‪ ,‬יחולו תנאי רשיון משלימים אלה‪.‬‬
‫בכך שאתה משתמש בהשלמה זו ‪ ,‬אתה מסכים לתנאים אלה ‪ .‬אם אינך מסכים לתנאים אלה ‪ ,‬אל תשתמש‬
‫בתוכנה‪.‬‬
‫אם אתה עומד בדרישות של תנאי רשיון אלה ‪ ,‬הזכויות שלך מתוארות להלן ‪.‬‬
‫‪.1‬‬

‫שירותי תמיכה עבור ההשלמה‪ Microsoft .‬מספקת שירותי תמיכה עבור התוכנה‪ ,‬כפי שמתואר בכתובת‬
‫‪.www.support.microsoft.com/common/international.aspx‬‬

‫‪.2‬‬

‫מבחן ביצועים עבור ‪ .MICROSOFT .NET FRAMEWORK‬התוכנה כוללת רכיב אחד או יותר של ‪NET .‬‬
‫‪) Framework‬רכיבי ‪ .(NET .‬אתה רשאי לבצע מבחן ביצועים פנימי של רכיבים אלה‪ .‬אתה רשאי לחשוף‬
‫את התוצאות של מבחן ביצועים כלשהו של רכיב ‪ , NET .‬בתנאי שתמלא את התנאים המפורטים בכתובת‬
‫‪.http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406‬‬
‫על אף האמור בכל הסכם אחר שעשוי להיות לך עם ‪ , Microsoft‬אם תגלה את תוצאות מבחן‬
‫הביצועים ‪ ,‬תהיה ל ‪ Microsoft -‬הזכות לגלות את התוצאות של מבחני ביצועים שהיא מבצעת עבור‬
‫מוצרים שלך אשר מתחרים עם רכיב ‪ . NET‬הרלוונטי שלך ‪ ,‬בתנאי שהיא תמלא את כל התנאים‬
‫המפורטים בכתובת ‪.http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406‬‬