You are on page 1of 80

Mc lc

Mc lc..........................................................................................................................1

Ti liu hng dn cu hnh thit b MAN-E Huawei


A. Cc s u ni IP DSLAM, MSAN, Switch lp 2 vo mng MAN-E:
Mng MAN-E ca VNPT bao gm cc thit b: BRAS (kt cui dch v Internet), PE-AGG (thit b MAN Core), UPE (thit b MAN Access). Thit b mng truy nhp (IP DSLAM, MSAN, Switch lp 2, thit b mng truy nhp quang) s u ni vo UPE ca mng MAN-E theo s hnh sao, chui, vng (ring). Nhng m bo cht lng dch v v n gin cho vic cu hnh, qun l thit b, s u ni thit b mng truy nhp theo kiu vng s khng c s dng. Trong trng hp cp quang thng xuyn b t, nhm mc ch d phng, cc IP DSLAM (MSAN, Switch lp 2,) c th u ni theo kiu vng d phng ngui. Ngha l vng IP DSLAM (MSAN, Switch lp 2,) s c cu hnh lu lng cc dch v chy v 1 hng ca vng (hng chnh), hng cn li (hng d phng) ca vng ch c ni cp quang m cha c cu hnh chy dch v. Ch khi hng chnh ca vng IP DSLAM (MSAN, Switch lp 2,) b t th mi bt u cu hnh trn IP DSLAM (MSAN, Switch lp 2,) v UPE ca mng MAN-E lu lng dch v chy theo hng d phng. Nh vy, trong mng MAN-E ti cc tnh, s u ni IP DSLAM (MSAN, Switch lp 2,) l s hnh sao v chui, nhng trong mt chui khng qu 3 IP DSLAM (MSAN, Switch lp 2,).

1. IP DSLAM u ni theo hnh sao vo UPE:

2. IP DSLAM u ni chui vo UPE:

B. Cu hnh thit b trong mng MAN-E cung cp dch v


Khi cung cp dch v, cc thit b trong mng MAN-E v mng truy nhp s phn bit dch v qua ch s S-VLAN trn gi d liu. Vic phn b di a ch SVLAN v cp pht S-VLAN c thc hin trn thit b mng MAN-E hay thit b mng truy nhp s ty thuc vo dch v. C th nh sau:
STT 1 2 3 Dch v D phng Multicast Dch v truy nhp Internet S dng S-VLAN T n Tng s 1 98 98 99 99 1 100 599 500

1 SVLAN + Cho MSAN, DSLAM, OLT: 1 SVLAN cho cc thit b truy nhp cng 1 loi t ti 1 nh trm. + Cho L2 switch, MxU (FTTx): 2 SVLAN cho 1 UPE (1 cho PPPoE, 1 cho IPoE). + Cho MSAN, DSLAM, OLT: 1 SVLAN cho cc thit b truy nhp cng 1 loi t ti 1 nh trm.

1100 600

1299 1099

200 500

Dch v VPN lp 3

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dch v VPN lp 2 loi E-LINE Dch v VPN lp 2 loi E-LAN, E-TREE Dch v VoD Voice D phng Kt ni ISIS D phng Qun l MAN-E Qun l L2 switch Qun l thit b GPON Qun l MSAN Qun l DSLAM D phng Tng cng

+ Cho L2 switch, MxU (FTTx): 1 SVLAN cho 1 UPE. 1 SVLAN/UPE 1 SVLAN/ 1 khch hng 1 SVLAN/UPE + 2 SVLAN/1 UPE: 1 SVLAN cho voice H248, 1 SVLAN cho voice SIP. Gia mng MAN-E (PE-AGG) v IP core (PE)

3600 1300 1400 2400 2500 2700 3700 3701 3995 3996 3997 3998 3999 4000

3699 1399 2399 2499 2699 3599 3700 3994 3995 3996 3997 3998 3999 4096

100 100 1000 100 200 900 1 294 1 1 1 1 1 97 4096

Phng n s dng S-VLAN cho cc thit b HSI VoIP BTV VoD L2 VPN E-LINE L2 VPN E-LAN L3 VPN DSLAM MSAN L2 Switch S-VLAN per S-VLAN per S-VLAN per DSLAM MSAN UPE 2 S-VLAN per UPE (cho SIP voice, H248 voice) S-VLAN per province (99) S-VLAN per UPE S-VLAN per UPE S-VLAN per customer S-VLAN per S-VLAN per S-VLAN per DSLAM MSAN UPE

Ghi ch: - Trong trng hp DSLAM hoc MSAN cng 1 nh trm th dng chung SVLAN cho mi dch v. - Trng hp dch v thoi trn MSAN: UPE cp 1 S-VLAN cho thoi POTS (H.248), 1 S-VLAN cho thoi IP Phone (SIP).

Bn cnh vic quy hoch di a ch S-VLAN cho dch v v phng n cp pht S-VLAN trn thit b, ng kt ni o gia cc thit b trn mng MAN-E tham gia cung cp dch v cng cn quy tc nh danh. nh danh ca kt ni o gia cc thit b c gi l VC-ID (Virtual Circuit -IDentification ).

Quy tc nh danh VC-ID nh sau: XX VC-ID Dch v YYY a ch loopback gn Z WWW A S lng ti a (1 Ghi ch UPE)

S th t S th t ca Chnh/d ca PE- VLL/VPLS phng AGG trn UPE (0/1) (1/2/3) 1000/UPE/tnh 0 0 1000/UPE/tnh S dng VLL VoD s dng VPLS nn khng c khi nim d phng v Z=0 VoIP s dng VPLS nn khng c khi nim d phng v Z=0 - S dng VLL.

HSI VoD

11 12

VoIP

13

1000/UPE/tnh

L3 VPN E-LINE tnh L2 E-LAN

14 lin 15 16 0

1000/UPE/tnh

1000/UPE/tnh

- E-LAN s dng VPLS.

- YYY l a ch loopback nt gc. - Z = 0. L2 E-TREE 17 0 0 1000/UPE/tnh - S dng VPLS. - YYY l a ch loopback nt gc. - Z = 0. VC-ID X Dch v E-LINE ni tnh 4 YYY ZZZ WWW S th t khch hng tham gia E-LINE ni tnh gia 2 UPE 1000 gia 2 UPE S lng ti a Loopback 1 c gi tr nh hn loopback 2.

Loopback Loopback 1 2

3. Dch v HSI (High Speed Internet):


1.1. Tng quan: i vi dch v High Speed Internet (HSI), mng MAN-E ca VNPT ng vai tr l mng truyn ti v BRAS l thit b kt cui dch v. Cc thit b tham gia vo cung cp dch v HSI t pha nh cung cp dch v (VNPT) n thu bao bao gm: - BRAS - PE-AGG ( Router Core ca mng MAN-E) - UPE (Router Access ca mng MAN-E) - DSLAM/MSAN/FTTx (cc thit b thuc mng truy nhp) - Thit b truy nhp pha khch hng (modem xDSL, router,)

Hnh 1: C ch hot ng ca dch v HSI Vic cu hnh thit b ca nh cung cp dch v c th tm tt nh sau: Thit b mng truy nhp l DSLAM: Trn thit b pha khch hng, i ng k thut ca nh cung cp dch v cn cu hnh tham s vpi/vci ng vi vpi/vci c quy hoch cho dch v HSI. - Nu DSLAM h tr QinQ: Trn DSLAM, ti giao din DSLAM kt ni n khch hng, cn cu hnh nh x vpi/vci khch hng vo C-VLAN cho khch hng . Sau , C-VLAN ny s tip tc c kt hp vi S-VLAN ca dch v HSI trn DSLAM . D liu trao i gia DSLAM v UPE c ng gi QinQ (S-VLAN+CVLAN).

- Nu DSLAM h tr smart VLAN: Thng s vpi/vci khch hng khng c nh x vo C-VLAN. Thay vo , vpi/vci c nh x vo smart VLAN (S-VLAN kt hp vi ACI). D liu trao i gia DSLAM v UPE c ng gi smart VLAN. Khi gi tin t DSLAM ln n UPE, UPE s thc hin tip ng gi 1 VLAN tag ngu nhin vo trc gi tin gi tin i qua mng MAN-E l gi tin nh dng QinQ. - Nu DSLAM ch h tr dot1q: DSLAM ch thm c C-VLAN vo gi tin phn bit khch hng. Ti giao din trn UPE kt ni vi DSLAM, UPE s thc hin ng gi tip S-VLAN vo gi tin. Gi tin i qua mng MAN-E l gi tin QinQ. Thit b truy nhp l L2 Switch: - L2 Switch ch h tr dot1Q: S dng C-VLAN khc nhau phn bit khch hng truy nhp bng L2 Switch trn UPE. L2 Switch gi gi tin dot1Q ln UPE. Giao din trn UPE kt ni vi L2 Switch thc hin ng gi S-VLAN vo gi tin. - L2 Switch h tr QinQ: S dng C-VLAN khc nhau phn bit khch hng truy nhp bng L2 Switch trn UPE. L2 Switch thc hin selective QinQ ng gi thm S-VLAN dch v HSI vo gi tin. Gi tin trao i gia L2 Switch v UPE l gi tin QinQ. Trn UPE, cu hnh nh x cc sub-interface ni vi DSLAM/Switch vo cc VLL kt ni ln PE-AGG. PE-AGG kt cui cc VLL. D liu trao i gia PE-AGG v BRAS l d liu ng gi QinQ c bc tch khi cc VLL. BRAS kt cui cc phin PPPoE cung cp dch v HSI cho khch hng ti tnh/thnh ph.

1.2. Cc kch bn cu hnh thit b mng MAN-E cung cp dch v HSI: Cu hnh UPE v PE-AGG i vi trng hp DSLAM (L2 Switch) u ni hnh sao hoc chui vo UPE l ging nhau. Cu hnh c bn nh: a ch IP, giao thc nh tuyn IS-IS, truyn ti MPLS, cc tunnel policy c Huawei cu hnh trc. 1.2.1. Cu hnh cho DSLAM: 1.2.1.1. DSLAM s dng QinQ u ni hnh sao hoc chui vo UPE:

100 21-50
PE-AGG-2 PE-AGG-1

100 21-50

VLL1
UPE Selective QINQ

100 21-50
DSLAM

21-50

PVC 8/35 PVC 8/35 PVC 8/35

Hnh 2: Dch v HSI s dng DSLAM QinQ Bng s liu mu cu hnh: Tn thit b Thng s cn cu Gi tr hnh S-VLAN 100 Ghi ch - Mi DSLAM 1 S-VLAN cho

HSI. - Nu nhiu DSLAM chung 1 nh trm th dng chung 1 SVLAN HSI cho cc DSLAM . C-VLAN UPE a ch loopback 21 n 50 123.29.30.27 - Trn UPE, c nhiu VLL dnh cho dch v HSI ca DSLAM (VD: UPE c VLL HSI ca DSLAM 1 v c VLL HSI ca DSLAM 2) nn ta nh s th t cc VLL . - Gi tr t 000 n 999. VC-ID ca VLL 1102710000 chnh Tunnel policy ln to_pe-agg1 PE-AGG 1 VC-ID ca VLL 1102710001 d phng Tunnel policy ln to_pe-agg2 PE-AGG 2 Interface vt l ni xung DSLAM Sub-interface GigabitEthernet 1/0/4 GigabitEthernet Khng nht thit sub-interface ID 1/0/4.100 phi trng vi S-VLAN, nhng nn t trng d qun l. 123.29.30.1 VLL chnh hng n PE-AGG 1. Tn tunnel thng. policy vit ch Thc hin trn DSLAM.

S th t ca VLL 000 HSI(chnh) trn UPE

VLL d phng hng n PEAGG 2.

PE-AGG 1

a ch loopback

Interface vt l kt GigabitEthernet ni ln BRAS 2/0/8 Sub-interface GigabitEthernet

2/0/8.100 Tunnel policy ni to_upe xung UPE PE-AGG 2 a ch loopback 123.29.30.2

Interface vt l kt GigabitEthernet ni ln BRAS 2/0/8 Sub-Interface GigabitEthernet 2/0/8.100

Tunnel policy ni to_upe xung UPE

Cu lnh cu hnh: UPE: # interface GigabitEthernet1/0/4 description ** Connect to DSLAM** undo shutdown mode user-termination // cu hnh trn interface vt l ni n DSLAM h tr QinQ # interface GigabitEthernet1/0/4.100 description ** Connect to DSLAM-HSI ** control-vid 100 qinq-termination // Control-vid c th l 1 s ngu nhin, t gi tr 100 trng vi sub-interface d qun l qinq termination l2 symmetry // X l bn tin QinQ

qinq termination pe-vid 100 ce-vid 21 to 50 //100 l S-VLAN, 21 n 50 l C-VLAN mpls l2vc 123.29.30.1 1102710000 tunnel-policy to_pe-agg1 mpls l2vc 123.29.30.2 1102710001 tunnel-policy to_pe-agg2 secondary # PE-AGG-1 # interface GigabitEthernet2/0/8 description ** Connect to BRAS ** undo shutdown mode user-termination // cu hnh trn interface vt l ni n BRAS h tr QinQ # interface GigabitEthernet2/0/8.100 description ** Connect to UPE-DSLAM- HSI ** control-vid 100 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 100 ce-vid 21 to 50 // 100 l S-VLAN, 21 n 50 l C-VLAN mpls l2vc 123.29.30.27 1102710000 tunnel-policy to_upe

PE-AGG-2 (tng t nh trn PE-AGG 1) # interface GigabitEthernet2/0/8 description ** Connect to BRAS **

undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet2/0/8.100 description ** Connect to UPE-DSLAM1- HSI ** control-vid 100 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 100 ce-vid 21 to 50 mpls l2vc 123.29.30.27 1102710001 tunnel-policy to_upe # 1.2.1.2. DSLAM s dng smart VLAN u ni hnh sao hoc chui vo UPE:

101
PE-AGG-1

PE-AGG-2

101 VLL 2

Smart VLAN UPE

101

21-50 PVC 8/35 PVC 8/35 PVC 8/35

Hnh 3: Dch v HSI s dng DSLAM smart VLAN

Bng s liu mu cu hnh: Tn thit b Thng s cn cu Gi tr hnh S-VLAN 101 Ghi ch - Mi DSLAM 1 S-VLAN cho HSI. - Nu nhiu DSLAM chung 1 nh trm th dng chung 1 SVLAN HSI cho cc DSLAM . C-VLAN UPE a ch loopback 21 n 50 123.29.30.27 - Trn UPE, c nhiu VLL dnh cho dch v HSI ca DSLAM (VD: UPE c VLL HSI ca DSLAM 1 v c VLL HSI ca DSLAM 2) nn ta nh s th t cc VLL . - Gi tr t 000 n 999. VC-ID ca VLL 1102710010 chnh Tunnel policy ln to_pe-agg1 PE-AGG 1 VC-ID ca VLL 1102710011 d phng Tunnel policy ln to_pe-agg2 PE-AGG 2 Interface vt l ni xung DSLAM Sub-interface GigabitEthernet 1/0/5 GigabitEthernet Khng nht thit sub-interface ID 1/0/5.101 phi trng vi S-VLAN, nhng nn t trng d qun l. VLL chnh hng n PE-AGG 1. Tn tunnel thng. policy vit ch Thc hin trn DSLAM.

S th t ca VLL 001 HSI(chnh) trn UPE

VLL d phng hng n PEAGG 2.

PE-AGG 1

a ch loopback

123.29.30.1

Interface vt l kt GigabitEthernet ni ln BRAS 2/0/8 Sub-interface GigabitEthernet 2/0/8.101

Tunnel policy ni to_upe xung UPE PE-AGG 2 a ch loopback 123.29.30.2

Interface vt l kt GigabitEthernet ni ln BRAS 2/0/8 Sub-Interface GigabitEthernet 2/0/8.101

Tunnel policy ni to_upe xung UPE

Cu lnh cu hnh: UPE: # interface GigabitEthernet1/0/5 description ** Connect to DSLAM ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet1/0/5.101 description ** Connect to DSLAM-HSI ** qinq stacking vid 101 // S-VLAN cho dch v HSI = 101

mpls l2vc 123.29.30.1 1102710010 tunnel-policy to_pe-agg1

mpls l2vc 123.29.30.2 1102710011 tunnel-policy to_pe-agg2 secondary # PE-AGG-1 # interface GigabitEthernet2/0/8 //Interface vt l kt ni ln BRAS

description ** Connect to BRAS ** undo shutdown mode user-termination // cu hnh trn interface vt l ni n BRAS h tr QinQ # interface GigabitEthernet2/0/8.101 description ** Connect to UPE-DSLAM- HSI ** // DSLAM s dng smart VLAN qinq stacking vid 101 // S-VLAN cho dch v HSI = 101 mpls l2vc 123.29.30.27 1102710010 tunnel-policy to_upe

PE-AGG-2 (tng t nh trn PE-AGG 1) # interface GigabitEthernet2/0/8 description ** Connect to BRAS ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet2/0/8.101 description ** Connect to UPE-DSLAM2- HSI ** qinq stacking vid 101

mpls l2vc 123.29.30.27 1102710011 tunnel-policy to_upe 1.2.1.3. DSLAM ch h tr dot1Q u ni hnh sao hoc chui vo UPE: S u ni nh trn hnh 3. Bng s liu mu cu hnh: Tn thit b Thng s cn cu Gi tr hnh S-VLAN 100 Ghi ch - Mi DSLAM 1 S-VLAN cho HSI. - Nu nhiu DSLAM chung 1 nh trm th dng chung 1 SVLAN HSI cho cc DSLAM . C-VLAN UPE a ch loopback 21 n 50 123.29.30.27 - Trn UPE, c nhiu VLL dnh cho dch v HSI ca DSLAM (VD: UPE c VLL HSI ca DSLAM 1 v c VLL HSI ca DSLAM 2) nn ta nh s th t cc VLL . - Gi tr t 000 n 999. VC-ID ca VLL 1102710000 chnh Tunnel policy ln to_pe-agg1 PE-AGG 1 VC-ID ca VLL 1102710001 d phng Tunnel policy ln to_pe-agg2 PE-AGG 2 VLL chnh hng n PE-AGG 1. Tn tunnel thng. policy vit ch Thc hin trn DSLAM.

S th t ca VLL 000 HSI(chnh) trn UPE

VLL d phng hng n PEAGG 2.

Interface vt l ni xung DSLAM Sub-interface

GigabitEthernet 1/0/4 GigabitEthernet Khng nht thit sub-interface ID 1/0/4.100 phi trng vi S-VLAN, nhng nn t trng d qun l. 123.29.30.1

PE-AGG 1

a ch loopback

Interface vt l kt GigabitEthernet ni ln BRAS 2/0/8 Sub-interface GigabitEthernet 2/0/8.100

Tunnel policy ni to_upe xung UPE PE-AGG 2 a ch loopback 123.29.30.2

Interface vt l kt GigabitEthernet ni ln BRAS 2/0/8 Sub-Interface GigabitEthernet 2/0/8.100

Tunnel policy ni to_upe xung UPE

Cu lnh cu hnh: UPE: # interface GigabitEthernet1/0/4 description ** Connect to DSLAM-1** undo shutdown mode user-termination #

interface GigabitEthernet1/0/4.100 description ** Connect to DSLAM-1-HSI ** qinq stacking vid 21 to 50 // 21 n 50 l C-VLAN t pha DSLAM gi ln, ch l DSLAM ny ch h tr dot1Q mpls l2vc 123.29.30.1 1102710000 tunnel-policy to_pe-agg1 mpls l2vc 123.29.30.2 1102710001 tunnel-policy to_pe-agg2 secondary

PE-AGG-1 # interface GigabitEthernet2/0/8 description ** Connect to BRAS ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet2/0/8.100 description ** Connect to UPE-DSLAM1- HSI ** control-vid 100 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 100 ce-vid 21 to 50 mpls l2vc 123.29.30.27 1102710000 tunnel-policy to_upe #

PE-AGG-2

# interface GigabitEthernet2/0/8 description ** Connect to BRAS ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet2/0/8.100 description ** Connect to UPE-DSLAM1- HSI ** control-vid 100 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 100 ce-vid 21 to 50 mpls l2vc 123.29.30.27 1102710001 tunnel-policy to_upe # 1.2.1.4. DSLAM kt ni trc tip vo PE-AGG:

Hnh 4: DSLAM kt ni trc tip vo PE-AGG Cu hnh local VSI trn UPE v cc PE-AGG thc hin kch bn ny. Nu nhiu DSLAM kt ni vo 1 PE-AGG, mi DSLAM s c a vo 1 VSI. Tn thit b Thng s cn cu Gi tr Ghi ch

hnh S-VLAN 101 - Mi DSLAM 1 S-VLAN cho HSI. - Nu nhiu DSLAM chung 1 nh trm th dng chung 1 SVLAN HSI cho cc DSLAM . C-VLAN PE-AGG 1 a ch loopback 21 n 50 123.29.30.1

Interface vt l ni GigabitEthernet xung DSLAM 4/0/2 Sub-interface GigabitEthernet 4/0/2.101

Interface vt l ni GigabitEthernet ln BRAS 8/0/2 Sub-interface PE-AGG 2 a ch loopback GigabitEthernet 8/0/2.101 123.29.30.2

Interface vt l ni GigabitEthernet ln BRAS 8/0/5 Sub-interface VSI VSI-ID GigabitEthernet 8/0/5.101 HSI-1 1100100000 - Quy tc t VSI-ID tng t nh VC-ID: 11: dch v HSI. 001: a ch loopback ca PEAGG1. 0: l VSI nn Z = 0. 000: s th t ca VSI trn PE-

AGG. 0: l VSI nn khng c khi nim d phng (A=0).

Cu lnh cu hnh: - To remote peer gia hai PE-AGG: PE-AGG 1: mpls ldp remote-peer PE-AGG2 remote-ip 123.29.30.2 # PE-AGG2: mpls ldp remote-peer PE-AGG1 remote-ip 123.29.30.1 - Cu hnh to VSI trn PE-AGG: PE-AGG 1: vsi HSI-1 static pwsignal ldp vsi-id 1100100000 peer 123.29.30.2 PE-AGG 2: vsi HSI-1 static pwsignal ldp vsi-id 1100100000 peer 123.29.30.1 - t cc interface ca PE-AGG ni DSLAM v BRAS vo cng VSI:

PE-AGG 1: interface GigabitEthernet4/0/2 description ** Connect to DSLAM ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet4/0/2.101 description ** Connect to DSLAM** control-vid 70 qinq-termination // Control vid c th t ty , nn t trng S- VLAN d qun l qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 101 ce-vid 21 to 50 l2 binding vsi HSI-1 # interface GigabitEthernet8/0/2 description ** Connect to BRAS ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet8/0/2.101 description ** Connect to BRAS** control-vid 70 qinq-termination // Control vid c th t ty , nn t trng S- VLAN d qun l

qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 101 ce-vid 21 to 50 l2 binding vsi HSI-1 PE-AGG 2: interface GigabitEthernet8/0/5 description ** Connect to BRAS ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet8/0/5.101 description ** Connect to BRAS** control-vid 70 qinq-termination // Control vid c th t ty , nn t trng S- VLAN d qun l qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 101 ce-vid 21 to 50 l2 binding vsi HSI-1 1.2.1.5. Cu hnh dch v HSI s dng a ch IP tnh: Trong giai on qu , lu lng HSI s dng a ch IP tnh i ln BRAS c (ERX 14x0), lu lng HSI a ch IP ng i ln BRAS mi (E320). Theo phng n chuyn mng MAN-E, t mng MAN-E i ln BRAS c ch c 1 hng kt ni. Do vy, dch v HSI a ch IP tnh cu hnh nh cc mc trn nhng khng c VLL d phng.

1.2.2. Cu hnh cho L2 Switch: 1.2.2.1. L2 Switch s dng QinQ u ni hnh sao hoc chui vo UPE:

H SI service Access Solution


-LSW Support Q IN Q Scenario
100 21-50 100 51-80
P E-AG G -1 P E-AG G -2

100 21-50 100 51-80 V LL1


UP E

V LL f o r eac h LS W

V LL2

V LA N b ind ing

100 21-50
L2-S with

100 51-80

To V LL

21
HG

22

23

51

52

53

S elec tiv e QINQ enab le

V LA N enab le o n LS W

Hnh 5: L2 Switch h tr QinQ Thc hin VLAN-mapping, selective QinQ v port isolation trn switch. T pha khch hng, c th s dng chung 1 VLAN (V d: VLAN 11) d qun l v trin khai dch v cho khch hng (tng t nh trin khai dch v HSI cho khch hng trn DSLAM, pha khch hng s dng chung cp vpi/vci l 0/35). Khi n

L2 switch, khch hng tng port vt l s c nh x vo 1 VLAN khc. VLAN mi ny s ng vai tr l C-VLAN trong gi tin QinQ. Trn hnh v minh ha, switch 1 c cc C-VLAN t 21 n 50. Switch 2 c cc C-VLAN t 51 n 80. 2 switch trn kt ni n cng 1 UPE nn s dng chung 1 S-VLAN cho dch v HSI (xem m hnh cp pht VLAN: VLAN planning-v1.6). Dng S-VLAN 100 minh ha. Trong v d minh ha, gi s cc ng kt ni o (VLL) chnh u kt cui PE-AGG 1, cc ng o d phng kt cui PE-AGG 2. ( phn ti cho cc PE-AGG, c th cho 1 s ng o chnh kt cui PAAGG 1, cc ng o chnh cn li kt cui PE-AGG 2). UPE c nhiu L2 Switch kt ni vo nn i vi dch v HSI, trn UPE c nhiu ng kt ni o i ln PE-AGG. Mi ng kt ni o cho dch v HSI trn UPE dnh cho1 Switch. Do , cn nh s th t cc ng kt ni o . Tn thit b UPE Thng s cn cu Gi tr hnh a ch loopback 123.29.30.27 - Trn UPE, c nhiu VLL dnh cho dch v HSI ca Switch (VD: UPE c VLL HSI ca Switch 1 v c VLL HSI ca Switch 2) nn ta nh s th t cc VLL . - Gi tr t 000 n 999. VLL chnh hng n PE-AGG 1. Tn tunnel thng. policy vit ch Ghi ch

S th t VLL HSI 000 ca Switch 1 trn UPE S th t VLL HSI 001 ca Switch 2 trn UPE VC-ID VLL chnh 1102710000 ca Switch 1 Tunnel policy ln to_pe-agg1 PE-AGG 1

VC-ID VLL d 1102710001 phng ca Switch 1 Tunnel policy ln to_pe-agg2 PE-AGG 2 VC-ID VLL chnh 1102710010 ca Switch 2 Tunnel policy ln to_pe-agg1 PE-AGG 1 VC-ID VLL d 1102710011 phng ca Switch 2 Tunnel policy ln to_pe-agg2 PE-AGG 2 Interface vt l ni xung Switch 1 Sub-interface GigabitEthernet 1/0/4

VLL d phng hng n PEAGG 2.

VLL chnh hng ln PE-AGG1.

VLL d phng hng ln PEAGG2.

GigabitEthernet Khng nht thit sub-interface ID 1/0/4.100 phi trng vi S-VLAN, nhng nn t trng d qun l.

Interface vt l ni GigabitEthernet xung Switch 2 1/0/5 Sub-interface PE-AGG 1 a ch loopback GigabitEthernet 1/0/5.100 123.29.30.1

Interface vt l kt GigabitEthernet ni ln BRAS 2/0/8 Sub-interface GigabitEthernet 2/0/8.100

Tunnel policy ni to_upe xung UPE

PE-AGG 2

a ch loopback

123.29.30.2

Interface vt l kt GigabitEthernet ni ln BRAS 2/0/8 Sub-Interface GigabitEthernet 2/0/8.100

Tunnel policy ni to_upe xung UPE

Cu lnh cu hnh: UPE: # interface GigabitEthernet1/0/4 description ** Connect to LSW1 ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet1/0/4.11 // GiabitEthernet 1/0/4.11 l sub-interface n lu lng t switch 1 i ln, sub-interface ID c th khng trng vi S-VLAN, nhng nn t trng d qun l description ** Connect to LSW1- HSI ** control-vid 10 qinq-termination // Control-vid c th l 1 s ngu nhin, nn ly theo sub-interface d qun l qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 100 ce-vid 21 to 50 // 100 l S-VLAN, 21 n 50 l C-VLAN

mpls l2vc 123.29.30.1 1102710000 tunnel-policy to_pe-agg1 mpls l2vc 123.29.30.2 1102710001 tunnel-policy to_pe-agg2 secondary # interface GigabitEthernet1/0/5 description ** Connect to LSW2 ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet1/0/5.11 description ** Connect to LSW2- HSI ** control-vid 11 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 100 ce-vid 51 to 80 VLAN // 100 l S-VLAN, 51 n 80 l C-

mpls l2vc 123.29.30.1 1102710010 tunnel-policy to_pe-agg1 mpls l2vc 123.29.30.2 1102710011 tunnel-policy to_pe-agg2 secondary # PE-AGG-1 # interface GigabitEthernet2/0/8 description ** Connect to BRAS ** undo shutdown mode user-termination # #

interface GigabitEthernet2/0/8.10 // GigabitEthernet2/0/8.10 l sub- interface n lu lng t switch 1 i ln, khng nht thit subinterface ID phi trng vi S-VLAN, nhng nn t trng d qun l description ** Connect to UPE-LSW1- HSI ** control-vid 10 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 100 ce-vid 21 to 50 mpls l2vc 123.29.30.27 1102710000 tunnel-policy to_upe # interface GigabitEthernet2/0/8.11 description ** Connect to UPE-LSW2- HSI ** control-vid 11 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 100 ce-vid 51 to 80 mpls l2vc 123.29.30.27 1102710010 tunnel-policy to_upe

PE-AGG-2 # interface GigabitEthernet2/0/8 description ** Connect to BRAS ** undo shutdown mode user-termination #

# interface GigabitEthernet2/0/8.10 description ** Connect to UPE-LSW1- HSI ** control-vid 10 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 100 ce-vid 21 to 50 mpls l2vc 123.29.30.27 1102710001 tunnel-policy to_upe # interface GigabitEthernet2/0/8.11 description ** Connect to UPE-LSW2- HSI ** control-vid 11 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 100 ce-vid 51 to 80 mpls l2vc 123.29.30.27 1102710011 tunnel-policy to_upe

1.2.2.2. L2 Switch ch h tr dot1Q:

HSI service Access Solution


-LSW cant Support Q IN Q Scenario
100 21-50 100 51-80
P E-AGG-1

P E-AG G -2

21-50 21-50 51-80 51-80 V LL1 V LL2


UP E

V LL f o r eac h LS W

VLA N b ind ing

21-50
L2-S with

51-80

To V LL

21
HG

22

50

51

52

80

S elec tiv e Q INQ enab le

PC

V LA N enab le o n LS W

Hnh 6: Dch v HSI trin khai trn L2 Switch ch h tr dot1Q i vi trng hp Switch khng h tr QinQ, UPE s chn 1 VLAN tag ngu nhin vo trc gi tin m bo d liu truyn trong MAN-E l QinQ. Khi gi tin ln n sub-interface ca PE-AGG i ln BRAS th PE-AGG s tch VLAN tag ngoi v ng gi ng S-VLAN dnh cho dch v HSI (100 n 599) vo gi tin. UPE:

# interface GigabitEthernet1/0/4 description ** Connect to LSW1 ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet1/0/4.11 description ** Connect to LSW1- HSI ** qinq stacking vid 21 to 50 mpls l2vc 123.29.30.1 1102710000 tunnel-policy to_pe-agg1 mpls l2vc 123.29.30.2 1102710001 tunnel-policy to_pe-agg2 secondary # interface GigabitEthernet1/0/5 description ** Connect to LSW2 ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet1/0/5.11 description ** Connect to LSW2- HSI ** qinq stacking vid 51 to 80 mpls l2vc 123.29.30.1 1102710010 tunnel-policy to_pe-agg1 mpls l2vc 123.29.30.2 1102710011 tunnel-policy to_pe-agg2 secondary # PE-AGG-1

# interface GigabitEthernet2/0/8 description ** Connect to BRAS ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet2/0/8.10 description ** Connect to UPE-LSW1- HSI ** control-vid 10 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 100 ce-vid 21 to 50 mpls l2vc 123.29.30.27 1102710000 tunnel-policy to_upe # interface GigabitEthernet2/0/8.11 description ** Connect to UPE-LSW2- HSI ** control-vid 11 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 100 ce-vid 51 to 80 mpls l2vc 123.29.30.27 1102710010 tunnel-policy to_upe PE-AGG-2 # interface GigabitEthernet2/0/8 description ** Connect to BRAS ** undo shutdown

mode user-termination # # interface GigabitEthernet2/0/8.10 description ** Connect to UPE-LSW1- HSI ** control-vid 10 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 100 ce-vid 21 to 50 mpls l2vc 123.29.30.27 1102710001 tunnel-policy to_upe # interface GigabitEthernet2/0/8.11 description ** Connect to UPE-LSW2- HSI ** control-vid 11 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 100 ce-vid 51 to 80 mpls l2vc 123.29.30.27 1102710011 tunnel-policy to_upe

4. Dch v VoD (Video-on-Demand):


1.3. Tng quan: Dch v VoD l dch v hot ng theo c ch unicast. Mi thu bao yu cu mt chng trnh thng qua dch v VoD s ly c mt bn copy ca chng trnh. Nu c nhiu thu bao yu cu cc chng trnh ng thi, tng bng thng c th tng ln rt cao. V vy, tnh nng Connection Admission Control (CAC) c khuyn ngh s dng gii hn s thu bao ng thi. C ch hot ng ca dch v VoD nh hnh minh ha di y:

Hnh 7: C ch hot ng ca dch v VoD - Gi tin yu cu dch v c gi t Set Top Box (STB) v c ng gi dot1Q ti DSLAM/L2 Switch. - S-VLAN c cp pht theo kiu per UPE per VLAN (ngha l tt c cc DSLAM/L2 Switch ni vo cng 1 UPE s dng chung S-VLAN cho dch v VoD). - Sau khi gi tin yu cu dch v i n UPE, gi tin cha c kt cui m c gi n PE-AGG thng qua H-VPLS. PE-AGG kt cui H-VPLS v gi gi tin n PE thng qua truyn ti lp 2. - Lung lu lng VoD c gi xung STB theo c ch unicast trn cng mt ng gi tin yu cu c gi ln. 2.2. Cc kch bn cu hnh thit b mng MAN-E cung cp dch v VoD: Gi tin dch v VoD trao i gia UPE v DSLAM hoc L2 switch u c nh dng dot1Q. Khi gi tin dot1Q ca dch v VoD i t DSLAM/L2 switch n UPE, 1 VLAN tag ngu nhin s c thm vo gi tin d liu trao i gia UPE v PE-AGG c nh dng QinQ. Ti interface kt ni BRAS v PE, VLAN tag ngoi ca gi tin VoD s c tch ra, gi tin VoD tr li nh dng dot1Q v i ln PE. Cu hnh UPE, PE-AGG chy dch v VoD cho trng hp dng DSLAM hoc L2 switch l ging nhau.

Cu hnh H-VPLS theo t UPE ln PE-AGG, VLL t PE-AGG i xung UPE. 2.2.1. Cu hnh cho L2 Switch (u ni hnh sao hoc chui vo UPE):

2400
PE-AGG-1

2400
UPE

For VOD 2400

Hnh 8: M hnh dch v VoD s dng L2 Switch Bng tham s cu hnh mu: Tn thit b UPE Thng s cu hnh S-VLAN VoD a ch loopback Tn VSI VSI-ID Gi tr 2400 123.29.30.27 VOD 1202700000 VSI khng c khi nim d phng nn ch s cui cng trong VSI-ID lun lun l 0 Tn tunnel policy phi l ch thng Ghi ch

Tunnel policy i ln to_pe-agg1 PE-AGG 1 Tunnel policy i ln to_pe-agg2 PE-AGG 2 Interface vt l kt GigabitEthernet 1/0/4

ni vi L2 switch Sub-interface n GigabitEthernet 1/0/4.12 lu lng VoD t L2 switch i ln PE-AGG 1 S-VLAN VoD a ch loopback VC-ID 2400 123.29.30.1 1202700000 T PE-AGG i xung UPE bng ng VLL. VC-ID ca VLL ny phi trng vi VSI-ID ca VSI to trn UPE. Tn tunnel policy phi l ch thng

Tunnel policy xung UPE PE-AGG 2 S-VLAN VoD a ch loopback VC-ID Tunnel policy xung UPE

i to_upe 2400 123.29.30.2 1202700000 i to_upe

Cu lnh cu hnh: UPE: # vsi VOD static pwsignal ldp vsi id 1202700000 peer 123.29.30.1 tnl-policy to_pe-agg1 upe

peer 123.29.30.2 tnl-policy to_pe-agg2 upe # interface GigabitEthernet1/0/4 description ** Connect to LSW ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet1/0/4.12 description ** Connect to LSW - VOD ** qinq stacking vid 2400 l2 binding vsi VOD #

PE-AGG-1 # interface GigabitEthernet2/0/8 description ** Connect to PE ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet2/0/8.2400 description ** Connect to UPE-VOD ** qinq stacking vid 2400 mpls l2vc 123.29.30.27 1202700000 tunnel-policy to_upe

# PE-AGG-2 # interface GigabitEthernet2/0/8 description ** Connect to PE ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet2/0/8.2400 description ** Connect to UPE-VOD ** qinq stacking vid 2400 mpls l2vc 123.29.30.27 1202700000 tunnel-policy to_upe #

2.2.2. Cu hnh cho DSLAM:

2.2.2.1. DSLAM kt ni hnh sao hoc chui vo UPE: Cu hnh tng t nh trng hp L2 Switch.

2401
PE-AGG-1

2401
UPE

For VOD 2401

Hnh 9: M hnh dch v VoD s dng DSLAM 2.2.2.2. DSLAM kt ni trc tip vo PE-AGG: Cu lnh cu hnh: - To remote peer gia hai PE-AGG: PE-AGG 1: mpls ldp remote-peer PE-AGG2 remote-ip 123.29.30.2 # PE-AGG2: mpls ldp remote-peer PE-AGG1 remote-ip 123.29.30.1 - t cc interface ca PE-AGG ni DSLAM v BRAS vo cng VSI: PE-AGG 1: #

vsi VoD static pwsignal ldp vsi-id 1202700000 peer 123.29.30.2 upe # interface GigabitEthernet4/0/2 description ** Connect to DSLAM ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet4/0/2.12 description ** Connect to DSLAM- VOD ** qinq stacking vid 2400 l2 binding vsi VOD # interface GigabitEthernet2/0/8 description ** Connect to PE ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet2/0/8.2400 description ** Connect to PE-VOD ** qinq stacking vid 2400 l2 binding vsi VOD

PE-AGG 2: # vsi VoD static pwsignal ldp vsi-id 1202700000 peer 123.29.30.1 # interface GigabitEthernet8/0/5 description ** Connect to PE ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet8/0/5.2400 description ** Connect to PE-VOD ** qinq stacking vid 2400 l2 binding vsi VOD

5. Dch v IPTV:
i vi dch v IPTV, cu lnh cu hnh thit b mng MAN-E ca Huawei trong trng hp dng DSLAM v L2 Switch mng truy nhp l ging nhau. Dch v IPTV s dng S-VLAN 99. Cc bc cu hnh ln lt nh sau: 1. Trn PE-AGG: - Kch hot tnh nng multicast v PIM. - To ACL (Access Control List) cho php cc knh c truyn qua mng MAN-E. Mi knh l 1 rule trong ACL.

2. Trn UPE: - Kch hot multicast, PIM v IGMP . - To ACL cho php cc knh c truyn qua mng MAN-E. Mi knh l 1 rule trong ACL. - Trn interface vt l ca UPE kt ni n DSLAM, L2 Switch to 1 sub-interface trao i d liu IPTV gia UPE v DSLAM/L2 Switch. ID ca sub-interface khng nht thit phi trng vi S-VLAN dch v IPTV (99), nhng nn t trng d qun l.
BTV HEADEND 1 Group : 239 .1.1.1-254 VN2 BTV HEADEND 2 Group : 239 .2.2.1-254

PE- AGG

SSM Mapping 239.0.0.1 HEADEND 1 239.0.0.2 HEADEND 2

UPE

M-VLAN 99
LSW

M-VLAN 99

STB A

STB B

Hnh 10: M hnh dch v IPTV trong trng hp dng L2 Switch

BTV HEADEND1 Group: 239.1.1.1-254 VN2

BTV HEADEND2 Group: 239.2.2.1-254

PE A G G -

SSM Mapping 239.0.0.1 HEADEND 1 239.0.0.2 HEADEND 2

U PE

M-VLAN 99
D SL AM

M-VLAN 99

ST B A

STB B

Hnh 11: M hnh dch v IPTV trong trng hp dng DSLAM Ti liu ny minh ha cu hnh cho trng hp dng L2 Switch, cu hnh tng t i vi trng hp dng DSLAM. Gi thit c 2 nh cung cp dch v IPTV ti tnh. Bng tham s cu hnh mu Thit b Thng s cn cu hnh S-VLAN IPTV BTV Headend 1 a ch IP Gi tr 99 192.168.1.1 Ch thch Dng chung cho ton tnh. - Ngun pht IPTV th nht. - a ch ngun do nh cung cp dch v t theo quy hoch ca VNPT. a ch knh multicast 239.1.1.1 n a ch knh multicast 239.1.1.254 do nh cung cp dch v t theo quy hoch

ca VNPT. BTV Headend 2 a ch IP a ch knh multicast PE-AGG ACL 192.168.1.2 239.2.2.1 n 239.2.2.254 2000 Thit b ca Huawei c kh nng h tr 4000 ACL. - Ngun pht IPTV th hai.

Interface vt l kt ni ln GigabitEthernet PE 1/0/0 Interface vt l kt ni GigabitEthernet xung UPE 1/1/1 UPE ACL 2000

Interface vt l kt ni ln GigabitEthernet PE-AGG 1/0/1 Interface vt l kt ni GigabitEthernet xung L2 Switch 1/0/0 a ch IP ca sub- 10.1.1.1/30 interface trao i d liu IPTV vi L2 Switch - a ch IP private v ch c gi tr ti subinterface . - S dng a ch IP kch hot sub-interface ny tham gia nh tuyn PIM.

Cu lnh cu hnh: PE-AGG 1: Multicast routing enable Acl number 2000 Rule 5 permit source 239.1.1.0 0.0.0.255 // Tn rule c th chn t 1 n 4294967294. // 0.0.0.255 l wildcard mask. Rule 10 permit source 239.2.2.0 0.0.0.255 Quit pim ssm-policy 2000 Interface gigabitethernet1/0/0 pim sm // Interface vt l kt ni ln PE

Interface gigabitethernet1/1/1 // Interface vt l kt ni xung UPE pim sm PE-AGG 2: Cu hnh tng t nh PE-AGG 1 UPE: Multicast routing enable Acl number 2000 Rule 5 permit source 239.1.1.0 0.0.0.255 Rule 10 permit source 239.2.2.0 0.0.0.255 # pim ssm-policy 2000 # igmp ssm-mapping 239.1.1.0 24 192.168.1.1 // 24 l subnet mask ssm-mapping 239.2.2.0 24 192.168.1.2 # interface gigabitethernet1/0/1

pim sm # interface gigabitethernet1/0/0.99 description ** Connect to L2 SW- IPTV** control-vid 99 dot1q-termination // t gi tr control-vid l 99 d qun l dot1q termination vid 99 // 99 l S-VLAN IPTV ip addresss 10.1.1.1 255.255.255.252 pim sm igmp enable igmp version 3 igmp ssm-mapping enable igmp group-policy 2000

6. Dch v VoIP (Voice over Internet):


C ch hot ng ca dch v VoIP cng l unicast ging dch v VoD. Ch khc mt im l thit b u ca khch hng khng ni vo DSLAM hoc L2 Switch m ni vo MSAN. Cc kch bn cu hnh tng t nh dch v VoD.

7. Dch v VPN lp 3 (L3 VPN):


Giai on chuyn mng MAN-E l giai on qu , dch v L3 VPN cha c cung cp trn mng VN2 m vn trn VN1. V vy, lu lng L3 VPN c nh tuyn t PE-AGG ca MAN-E v pha BRAS c (ERX 14x0) (ng vai tr l PE), c th i qua thit b trung gian l Core Switch 8502 hoc 6502 ca mng c. Core Switch c l thit b tp trung ca cc IP DSLAM trong mng c. Khi thc hin chuyn IP DSLAM t mng c sang mng MAN-E, ta ch c th thc hin chuyn dn tng nhm IP DSLAM nn ta vn phi duy tr Core Switch c cho n khi chuyn c ton b IP DSLAM sang mng MAN-E. Theo phng n chuyn mng MAN-E, ch c 1 hng kt ni t PE-AGG ca MAN-E v pha BRAS c. Hn na, BRAS ERX 14x0 ng vai tr l PE khng c kh nng d phng cho dch v L3 VPN. V vy, trong giai on chuyn mng MAN-E, dch v L3 VPN khng c d phng. Nn ta s cu hnh VLL gia UPE v PE-AGG trin khai dch v L3 VPN trong giai on chuyn mng MAN-E. M hnh cung cp L3 VPN qua DSLAM v qua L2 Switch c cu lnh cu hnh UPE v PE-AGG ging ht nhau.

VN 1
PE (BRAS c ) Core Switch 8502 hoc 6502

701

101

701

101

101

Enterprise

Hnh 12: Dch v L3 VPN cung cp qua DSLAM

VN1
PE (BRAS c) Core Switch 8502 hoc 6502

701

101

701

101

101

Enterprise1

Hnh 13: Dch v L3 VPN cung cp qua L2 Switch Bng s liu mu:

Tn thit b

Thng s cn cu Gi tr hnh S-VLAN 701

Ghi ch - Mi DSLAM 1 S-VLAN cho L3 VPN. - Nu nhiu DSLAM chung 1 nh trm th dng chung 1 SVLAN L3 VPN cho cc DSLAM .

- Dng chung 1 S-VLAN L3 VPN cho ton b L2 Switch ni chung vo 1 UPE. C-VLAN UPE a ch loopback Interface vt l ni xung DSLAM (hoc L2 Switch) Sub-interface VC-ID ca VLL hng ln PEAGG 101 123.29.26.21 GigabitEthernet 1/1/5 GigabitEthernet 1/1/5.701 1402110000 14: dch v L3 VPN. 021: a ch loopback UPE. 1: S th t ca PE-AGG ni ln BRAS c. 000: S th t VLL L3 VPN trn UPE ta ang cu hnh. 0: v L3 VPN khng d phng nn A = 0. Tn tunnel policy t UPE hng ln PE-AGG PE-AGG a ch loopback Interface vt l ni ln BRAS c Sub-interface VC-ID ca VLL hng v UPE Tn tunnel policy t PE-AGG hng to_pe-agg

123.29.26.1 GigabitEthernet 1/1/5 GigabitEthernet 1/1/5.701 1402110000 to_upe

v UPE

Cu lnh cu hnh mu: UPE: # interface GigabitEthernet1/1/5 undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet1/1/5.701 control-vid 701 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 701 ce-vid 101 mpls l2vc 123.29.26.1 1402110000 tunnel-policy to_pe-agg # PE-AGG: # interface GigabitEthernet1/1/5 description ** Connect to old BRAS ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet1/1/5.701 description **to DSLAM-TEST-L3VPN**

control-vid 701 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 701 ce-vid 101 mpls l2vc 123.29.26.21 1402110000 tunnel-policy to_upe # 1.4. DSLAM ni trc tip vo PE-AGG: Cu hnh ging nh kch bn ca dch v HSI.

8. Cc dch v VPN lp 2:
1.5. Dch v E-LAN: Dch v E-LAN dnh cho khch hng doanh nghip c nhu cu kt ni VPN lp 2 a im a im.

Hnh 14: Dch v E-LAN ni tnh v lin tnh C ch hot ng ca dch v E-LAN nh sau: - i vi dch v E-LAN ni tnh v lin tnh, UPE s thit lp VPLS vi 2 PE-AGG.

- Khch hng doanh nghip khc nhau c nh ngha trong cc VSI khc nhau, 1 khch hng 1 VLAN. - PE-AGG khng kch hot tnh nng split horizon. Cc PE-AGG thit lp HVPLS vi cc UPE nhng khng thit lp VPLS peer vi nhau trnh lp vng (loop) vi IP Core. bo v link, tnh nng MAC-withdraw c kch hot trn PEAGG. - Tag QinQ c gn cho khch hng ti UPE. Tnh nng hc a ch MAC trn VSI c kch hot trn PE-AGG, nhng s lng MAC hc c cn phi b gii hn. - Cc khch hng ni n cng UPE c th lin lc ni b vi nhau trn VSI. - TE c trin khai trn vng truy nhp ca mng MAN. Dng VPLS over TE, TE hot-standby c dng bo v LSP.

1.5.1. Dch v E-LAN ni tnh:

VN2

PE-AGG-2 PE- AGG-1

1500 70 1501 80
UPE

VPLS for each Enterprise

1500 1501
L2- Swith

70 80

1500 70 1501 80

1500 1501

70 80

VLAN binding To VPLS

Selective QINQ enable

70
Enterprise

80

70

80

70

80
VLAN enable on LSW

Hnh 15: Dch v E-LAN ni tnh Cu hnh UPE v PE-AGG i vi trng hp dng DSLAM v dng L2 Switch l nh nhau. Trn hnh minh ha, ta c 2 khch hng doanh nghip A v B ring bit s dng dch v E-LAN ni tnh. Mi khch hng u c nhu cu kt ni a im a im cho cc im truy nhp ca mnh. Bng s liu mu: Tn thit b Thng s cn cu Gi tr hnh S-VLAN ca khch 1500 hng A C-VLAN cc im 70 truy nhp ca khch Ghi ch - Mi khch hng 1 S-VLAN.

hng A S-VLAN ca khch 1501 hng B C-VLAN cc im 80 truy nhp ca khch hng B UPE a ch loopback 123.29.30.26

Interface vt l ni GigabitEthernet xung DSLAM 1/0/4 hoc L2 Switch Sub-interface dnh GigabitEthernet cho khch hng A 1/0/4.70 Sub-interface dnh GigabitEthernet cho khch hng B 1/0/4.80 VSI dnh cho khch EP_EnterpriseA hng A VSI-ID khch hng 1600100000 A 16: dch v E-LAN. 001: loopback nt gc (PEAGG) 0: dch v E-LAN nn Z = 0. 000: s th t VSI trn nt gc. 0: E-LAN nn khng c khi nim d phng. VSI dnh cho khch EP_EnterpriseB hng B VSI-ID khch hng 1600100010 B Tn tunnel policy to_pe-agg hng ln PE-AGG

PE-AGG

a ch loopback

123.29.30.1

Interface vt l ni GigabitEthernet ln PE 1/0/4 Sub-interface dnh GigabitEthernet cho khch hng A 1/0/4.70 Sub-interface dnh GigabitEthernet cho khch hng B 1/0/4.80 Tn tunnel policy to_upe hng xung UPE

Cu lnh cu hnh: UPE: # vsi EP_EnterpriseA static pwsignal ldp vsi id 1600100000 peer 123.29.30.1 tnl-policy to_pe-agg mac-withdraw enable # vsi EP_EnterpriseB static pwsignal ldp vsi id 1600100010 peer 123.29.30.1 tnl-policy to_pe-agg mac-withdraw enable # interface GigabitEthernet1/0/4

description ** Connect to LSW1 ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet1/0/4.70 description ** Connect to LSW1- E-LAN ** control-vid 10 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 1500 ce-vid 70 l2 binding vsi EP_EnterpriseA # interface GigabitEthernet1/0/4.80 description ** Connect to LSW1-E-LAN ** control-vid 10 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 1501 ce-vid 80 l2 binding vsi EP_EnterpriseB #

PE-AGG # vsi EP_EnterpriseA static

pwsignal ldp vsi id 1600100000 peer 123.29.30.26 tnl-policy to_upe upe mac-withdraw enable # vsi EP_EnterpriseB static pwsignal ldp vsi id 1600100010 peer 123.29.30.26 tnl-policy to_upe upe mac-withdraw enable # interface GigabitEthernet2/0/8 description ** Connect to PE ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet2/0/8.70 description ** Connect to UPE-EP_EnterpriseA ** control-vid 70 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 1500 ce-vid 70 l2 binding vsi EP_EnterpriseA # interface GigabitEthernet2/0/8.80

description ** Connect to UPE-EP_EnterpriseB ** control-vid 80 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 1501 ce-vid 80 l2 binding vsi EP_EnterpriseB 1.5.2. Dch v E-LAN lin tnh: Dch v E-LAN lin tnh v bn cht l nhiu E-LAN ni tnh cc tnh khc nhau c kt ni vi nhau qua mng IP Core (VN2). V vy, cu hnh UPE v PEAGG cho dch v E-LAN lin tnh ging vi dch v E-LAN ni tnh. Sau khi VNPT tnh cu hnh xong E-LAN ni tnh ti pha tnh mnh, VTN s cu hnh cc PE trn VN2 cc E-LAN kt ni c vi nhau, to thnh E-LAN lin tnh. 1.5.3. DSLAM kt ni trc tip n PE-AGG: Cu hnh ging kch bn DSLAM kt ni trc tip n PE-AGG ca dch v HSI, nhng thay BRAS bng PE. 6.2. Dch v E-TREE: Dch v E-TREE dnh cho doanh nghip c nhu cu kt ni im-a im lp 2. Cc doanh nghip c m hnh kt ni tr s - chi nhnh. Chi nhnh lin lc c vi tr s nhng cc chi nhnh khng lin lc c vi nhau.

Hnh 16: Dch v E-TREE ni tnh v lin tnh C ch hot ng ca dch v E-TREE: - Cc chi nhnh thit lp VLL v tr s. Tr s thit lp VPLS vi cc chi nhnh. - Tag QinQ c gn cho khch hng. UPE hoc PE-AGG kch hot tnh nng hc a ch MAC trn VSI, v gii hn s a ch MAC hc c. - Nu khch hng c nhu cu truy nhp Internet, PE s kt cui VLAN.

6.2.1. Dch v E-TREE ni tnh:

Hnh 17: Dch v E-TREE ni tnh Cc bc cu hnh thit b: - Cu hnh VLL t cc chi nhnh n tr s. - Cu hnh VPLS t tr s n cc chi nhnh. Trn hnh v minh ha, chi nhnh 1 ca khch hng ni n UPE1, chi nhnh 2 ni n UPE 2. Tr s khch hng ni n PE-AGG.

Bng s liu mu: Tn thit b Thng s cn cu Gi tr hnh S-VLAN ca khch 1401 hng C-VLAN ca khch 70 hng PE-AGG a ch loopback 123.29.30.1 Ghi ch

Interface vt l ni GigabitEthernet n tr s khch 2/0/8 hng Sub-interface GigabitEthernet Sub-interface ID khng nht 2/0/8.70 thit phi trng vi S-VLAN, nhng nn t trng d qun l.

Tunnel policy ni to_upe1 n UPE 1 Tunnel policy ni to_upe2 n UPE 2 VSI VSI-ID EP_EnterpriseA 1700100000 17: Dch v E-TREE. 001: a ch loopback ca nt gc. 0: Z = 0. 000: S th t ca E-TREE trn nt gc . 0: E-TREE khng c khi nim chnh hay d phng nn A = 0. UPE 1 a ch loopback 123.29.30.28

Interface vt l ni GigabitEthernet n chi nhnh 1 1/0/4 Sub-interface GigabitEthernet 1/0/4.70

VC-ID hng ln 1700100000 nt gc Tunnel policy to_pe-agg hng ln nt gc UPE 2 a ch loopback 123.29.30.29

Interface vt l ni GigabitEthernet n chi nhnh 2 1/0/4 Sub-interface GigabitEthernet 1/0/4.70

VC-ID hng ln 1700100000 nt gc Tunnel policy to_pe-agg hng ln nt gc

Cu lnh cu hnh: UPE1: interface GigabitEthernet1/0/4 description ** Connect to Branch1 ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet1/0/4.70 description ** Connect to Branch 1 **

control-vid 70 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 1401 ce-vid 70 mpls l2vc 123.29.30.1 1700100000 tunnel-policy to_pe-agg UPE2: interface GigabitEthernet1/0/4 description ** Connect to Branch2 ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet1/0/4.70 description ** Connect to Branch 2 ** control-vid 70 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 1401 ce-vid 70 mpls l2vc 123.29.30.1 1700100000 tunnel-policy to_pe-agg PE-AGG: vsi EP_EnterpriseA static pwsignal ldp vsi id 1700100000 peer 123.29.30.28 tnl-policy to_upe1 peer 123.29.30.29 tnl-policy to_upe2 mac-withdraw enable

# interface GigabitEthernet2/0/8 description ** Connect to HeadQuarter ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet2/0/8.70 description ** Connect to HeadQuarter** control-vid 70 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 1401 ce-vid 70 l2 binding vsi EP_EnterpriseA 6.2.2. Dch v E-TREE lin tnh: Cch thc cu hnh dch v E-TREE lin tnh tng t E-TREE ni tnh: - Cu hnh VLL t cc chi nhnh v tr s. Nu chi nhnh tnh khc th vn cu hnh VLL i qua PE-AGG ln PE ca tnh nh bnh thng. Tip theo VTN s cu hnh trn PE lu lng dch v E-TREE i qua VN2 v tr s. - Cu hnh VPLS t tr s ni n cc chi nhnh.

6.3. Dch v E-LINE:


Dch v E-LINE dnh cho khch hng doanh nghip c nhu cu kt ni imim lp 2.

Hnh 17: Dch v E-LINE ni tnh v lin tnh C ch hot ng ca dch v E-LINE: - i vi dch v E-LINE ni tnh, UPE s thit lp VLL trc tip vi nhau (m hnh bn tri trong hnh 17). - i vi dch v E-LINE lin tnh, UPE thit lp VLL vi PE-AGG, lu lng gia cc tnh c chuyn qua IP Core (m hnh bn phi hnh 17). - Tag QinQ c gn cho khch hng, mi khch hng khc nhau c VC-ID khc nhau. UPE v PE-AGG khng phi hc a ch MAC. - TE c trin khai trn vng truy nhp ca mng MAN-E. TE hot-standby c dng bo v LSP. - Vi cc khch hng c nhu cu truy nhp Internet, PE s kt cui VLAN.

6.3.1. Dch v E-LINE ni tnh: Cu hnh dch v E-LINE trn UPE v PE-AGG i vi trng hp s dng DSLAM hoc L2 Switch l nh nhau.

VN2

PE- AG G -2 PE-AG G -1

VL L1 UPE VL L2

1300 1300

70 80 1300 1300 70 80

VLL between UPE for each Enterprise

1300 1300

70 80

VLAN binding T o VLL

L2- Sw ith

Selective Q INQ enable

70
En terp rise

80

70

80
VLAN enable on LSW

Hnh 20: Dch v E-LINE ni tnh Cu hnh mu thc hin vi m hnh s dng L2 Switch. Trong v d minh ha, hai khch hng A, B dng dch v E-LINE ni tnh. Hai khch hng u ni chung vo 1 L2 Switch ca VNPT tnh/thnh ph (y l m hnh chung nht, nu 2 khch hng ni n cc Switch ring bit th cu hnh tng t). Theo quy hoch S-VLAN trn, hai khch hng ny s chung 1 S-VLAN. Do vy, h s c phn bit trn L2 Switch bi C-VLAN. Bng s liu mu: Tn thit b Thng s cn cu Gi tr hnh S-VLAN ca khch 1300 hng A, B Ghi ch

C-VLAN ca khch 70 hng A C-VLAN ca khch 80 hng B UPE 1 a ch loopback 123.29.30.25

Interface vt l ni GigabitEthernet xung L2 Switch 1/0/4 Sub-interface khch hng A Sub-interface khch hng B cho GigabitEthernet 1/0/4.70 cho GigabitEthernet 1/0/4.80 4: dch v E-LINE ni tnh. 025: a ch loopback UPE nh hn 026: a ch loopback UPE ln hn 000: S th t ca VLL E-LINE ni tnh trn cp UPE ny. VC-ID cho khch 4025026001 hng B Tunnel policy n to_upe2 UPE 2 UPE 2 a ch loopback 123.29.30.26 001: S th t ca VLL E-LINE ni tnh trn cp UPE ny.

VC-ID cho khch 4025026000 hng A

Interface vt l ni GigabitEthernet xung L2 Switch 1/0/4 Sub-interface khch hng A Sub-interface khch hng B cho GigabitEthernet 1/0/4.70 cho GigabitEthernet 1/0/4.80

VC-ID cho khch 4025026000 hng A VC-ID cho khch 4025026001 hng B Tunnel policy n to_upe1 UPE 1

Cu hnh mu: UPE1: # interface GigabitEthernet1/0/4 description ** Connect to LSW1 ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet1/0/4.70 description ** Connect to LSW1- E-LINE1 ** control-vid 70 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 1300 ce-vid 70 mpls l2vc 123.29.30.26 4025026000 tunnel-policy to_upe2 # interface GigabitEthernet1/0/4.80 description ** Connect to LSW1- E-LINE2 ** control-vid 80 qinq-termination

qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 1300 ce-vid 80 mpls l2vc 123.29.30.26 4025026001 tunnel-policy to_upe2 # UPE-2 # interface GigabitEthernet1/0/4 description ** Connect to LSW1 ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet1/0/4.70 description ** Connect to LSW1- E-LINE1 ** control-vid 70 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 1300 ce-vid 70 mpls l2vc 123.29.30.25 4025026000 tunnel-policy to_upe1 # interface GigabitEthernet1/0/4.80 description ** Connect to LSW1- E-LINE2 ** control-vid 80 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 1300 ce-vid 80 mpls l2vc 123.29.30.25 4025026001 tunnel-policy to_upe1

# 6.3.2. Dch v E-LINE lin tnh:

VN2
L2VPN
SR

1300 70 1300 80

SR

1300 70 1300 80

VLL1 VLL2

1300 1300

70 80

VLL1 VLL2

1300 1300

70 80

VLL between UPE and PE- AGG for each Enterprise

1300 70 1300 80

1300 70 1300 80

VLAN binding To VLL

70

80

Selective QINQ enable

70

80
VLAN enable on LSW

Enterprise 1

Enterprise 2

Enterprise 1

Enterprise 2

Hnh 21: Dch v E-LINE lin tnh Hai khch hng A, B dng dch v E-LINE lin tnh. pha tnh, hai im truy nhp ca khch hng A, B ni chung n 1 L2 Switch (y l m hnh chung nht, nu hai im truy nhp ni n 2 Switch ring bit th cu hnh tng t). Mi VNPT tnh/thnh ph t cu hnh UPE v PE-AGG ca mng MAN-E tnh/thnh ph mnh. VTN s chu trch nhim kt ni E-LINE ca 2 tnh qua VN2.

Bng s liu mu cho cu hnh UPE v PE-AGG ti mt tnh, tnh cn li cu hnh tng t: Tn thit b Thng s cn cu Gi tr hnh S-VLAN ca khch 1300 hng A, B C-VLAN ca khch 70 hng A C-VLAN ca khch 80 hng B UPE a ch loopback 123.29.30.26 Ghi ch

Interface vt l ni GigabitEthernet xung L2 Switch 1/0/4 Sub-interface khch hng A Sub-interface khch hng B cho GigabitEthernet 1/0/4.70 cho GigabitEthernet 1/0/4.80 15: dch v E-LINE lin tnh. 026: a ch loopback UPE 1: s th t ca PE-AGG. 000: S th t ca VLL E-LINE lin tnh trn UPE ny. 0: VLL chnh. VC-ID d phng 1502610001 cho khch hng A VC-ID cho khch 1502610010 hng B VC-ID d phng 1502610011 cho khch hng B 001: S th t ca VLL E-LINE lin tnh trn UPE ny.

VC-ID chnh cho 1502610000 khch hng A

Tunnel policy n to_pe-agg1 PE-AGG 1 Tunnel policy n to_pe-agg2 PE-AGG 2 PE-AGG 1 a ch loopback 123.29.30.1

Interface vt l ni GigabitEthernet ln PE 2/0/8 Sub-interface khch hng A Sub-interface khch hng B cho GigabitEthernet 2/0/8.70 cho GigabitEthernet 2/0/8.80

Tunnel policy n to_upe UPE PE-AGG 2 a ch loopback 123.29.30.2

Interface vt l ni GigabitEthernet ln PE 2/0/8 Sub-interface khch hng A Sub-interface khch hng B cho GigabitEthernet 2/0/8.70 cho GigabitEthernet 2/0/8.80

Tunnel policy n to_upe UPE

Cu hnh mu: UPE: # interface GigabitEthernet1/0/4

description ** Connect to LSW1 ** undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet1/0/4.70 description ** Connect to LSW1- E-LINE1 ** control-vid 70 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 1300 ce-vid 70 mpls l2vc 123.29.30.1 1502610000 tunnel-policy to_pe-agg1 mpls l2vc 123.29.30.2 1502610001 tunnel-policy to_pe-agg2 secondary # interface GigabitEthernet1/0/4.80 description ** Connect to LSW1- E-LINE2 ** control-vid 80 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 1300 ce-vid 80 mpls l2vc 123.29.30.1 1502610010 tunnel-policy to_pe-agg1 mpls l2vc 123.29.30.2 1502610011 tunnel-policy to_pe-agg2 secondary # PE-AGG-1 # interface GigabitEthernet2/0/8 description ** Connect to PE **

undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet2/0/8.70 description ** Connect to LSW1- E-LINE1 ** control-vid 70 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 1300 ce-vid 70 mpls l2vc 123.29.30.26 1602610000 tunnel-policy to_upe # interface GigabitEthernet2/0/8.80 description ** Connect to LSW1- E-LINE2 ** control-vid 80 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 1300 ce-vid 80 mpls l2vc 123.29.30.26 1602610010 tunnel-policy to_upe #

PE-AGG-2 # interface GigabitEthernet2/0/8 description ** Connect to PE **

undo shutdown mode user-termination # interface GigabitEthernet2/0/8.70 description ** Connect to LSW1- E-LINE1 ** control-vid 70 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 1300 ce-vid 70 mpls l2vc 123.29.30.26 1602610000 tunnel-policy to_upe # interface GigabitEthernet2/0/8.80 description ** Connect to LSW1- E-LINE2 ** control-vid 80 qinq-termination qinq termination l2 symmetry qinq termination pe-vid 1300 ce-vid 80 mpls l2vc 123.29.30.26 1602610011 tunnel-policy to_upe #