You are on page 1of 1

PLAN ZAJ SZK DLA DOROSYCH

sem I
07.09

LO dla Dorosych sem III sem V

sem VI

ULO sem III

15.00 rozpoczcie roku szkolnego


1-2 3-4
matematyka jzyk polski jzyk angielski matematyka WOS matematyka historia jzyk polski jzyk polski jzyk polski matematyka historia historia jzyk polski matematyka jzyk polski jzyk angielski jzyk angielski matematyka WOS matematyka historia jzyk polski

08.09

1-2 3-4 5-6 7-8

14.09

1-2 3-4 5-6

chemia geografia jzyk angielski

matematyka historia

matematyka jzyk angielski historia

chemia geografia jzyk angielski

15.09

1-2 3-4 5-6 7-8

biologia fizyka jzyk polski matematyka

jzyk angielski informatyka matematyka jzyk angielski

jzyk polski jzyk polski

biologia fizyka jzyk polski matematyka