You are on page 1of 14

1.

23 A

TEACHERS FILM FESTIVAL


Call for action Pa[i \n realizarea primului t`u film

1.09 B

2.20 C

3.00 A

3.00 A

2.20 C

1.09 B

1.23 A

CUPRINS
1.23 A

CAPITOLUL I 1. SCENARIUL 1. 1. Identitatea protagonistului 1. 2. Ac]iunea 1. 3. Conflictul 1. 4. Structura 1. 5. Rezolvarea conflictului 1. 6. Ce este un sinopsis?

CAPITOLUL II
1.09 B

2. PRE-PRODUC}IA 2. 1. Echipa de filmare 2. 2. Casting 2. 3. Loca]ii 2. 4. Plan de filmare 2. 5. Citirea scenariului cu actorii

3. PRODUC}IA 3. 1. Tehnici de filmare 3.1.1. Mi[c`ri de camer` 3.1.2. ncadraturi 3. 2. Filmarea

2.20 C

4. POST-PRODUC}IA 4. 1. Montajul 4.1.1. Tipuri de montaj 4.1.2. Tranzi]ii

3.00 A

3.00 A

2.20 C

1.09 B

1.23 A

CAPITOLUL I
1. SCENARIUL

1.23 A

1.1. I d e n t i t a t e a p r o t a g o n i s t u l u i Personajul principal al filmului este elementul n jurul c`ruia se construie[te ntreaga structur` a unui scenariu. Obiectivele lui, ceea ce-[i dore[te acest personaj genereaz` conflictul, iar acesta, ac]iunea. Filmul nseamn` ac]iune. Cum se construie[te un personaj? Pentru ca un personaj s` fie credibil trebuie s` mprumute identitatea unui personaj real; dar, aten]ie: nu este o fi[` din eviden]a popula]iei! Toate elementele care-l definesc sunt subn]elese, se substituie ac]iunii personajului respectiv. Practic, un personaj bun se cite[te prin gesturile sale. Cu ct ele sunt mai bine structurate, mai inspirat alese, cu att personajul e mai viu. Gesturile n cauz` (desigur, incluznd aici limbajul trupului), ca [i felul n care vorbe[te, sunt mai importante dect hainele, culoarea p`rului sau accesoriile pe care le poart` - asta nu nseamn` c` acestea din urm` nu conteaz`. Detaliile respective trebuie n genere date cu zgrcenie - aceasta e treaba regizorului, a creatorului de costume sau a scenografului. *************** n cazul dvs., cnd ar trebui s` alege]i o secven]` de film din lista de filme propus` de Teachers Film Festival, pute]i opta pentru: - p`strarea jocului/interpret`rii originale - reformularea/reinterpretarea secven]ei dup` considerentele dvs. artistice
1.09 B 1.09 B 3.00 A 2.20 C

3.00 A

2.20 C

1.23 A

Cum v` construi]i personajul? 1. Dac` a]i optat pentru p`strarea interpret`rii originale - cine este personajul principal al filmului ales - observa]i personajul n ntreg contextul filmului - cu cine interac]ioneaz` [i cum se manifest` acest personaj - care este atuul acestui personaj n raport cu celelalte - cum genereaz` el ac]iunea - defini]i cea mai important` tr`s`tur` de caracter a acestui personaj Practic, interpretarea secven]ei alese de dvs. ]ine de acurate]ea cu care ve]i juca aceast` din urm` calitate a personajului principal. 2. Dac` a]i ales s` reinterpreta]i secven]a selectat`, pe lng` recomand`rile de la punctul 1, ]ine]i cont de: - care este calitatea fizic`/spiritual` complementar` principalei tr`s`turi de caracter a personajului dvs. - care este calitatea fizic`/spiritual` opus` Ex. 1: Personajul dvs. se remarc` prin bun`tate. Complementara acestei calit`]i poate fi generozitatea. A[adar, pute]i construi un nou personaj bazat pe aceast` expresie a caracterului lui. Dac` v` intereseaz` mai mult latura comic` a filmului pute]i opta pentru o tr`s`tur` de caracter total opus`. Ex. 2: |n original, personajul este inteligent - n interpretarea dvs. este lipsit de aceast` calitate. sau

1.23 A

1.09 B

2.20 C

3.00 A

3.00 A

2.20 C

1.09 B

1.23 A

Ex. 3: Personajul principal din secven]a aleas` ([i implicit a filmului) este sportiv, op]iunea dvs. poate merge la polul opus, astfel nct s`-l transforma]i ntr-un sedentar convins.
1.23 A

La fel pute]i proceda [i cu celelalte elemente vizuale care compun secven]a: decor, costume, loca]ie etc. Nu ntmpl`tor am l`sat dialogul la final; indiferent de pozi]ia pentru care a]i optat, fie punctul 1, fie punctul 2, dialogul este principala cale (de atac) de interpretare/reinterpretare a secven]ei alese. Dialogul este cel care v` d` caracterul/calitatea experien]ei dvs. filmice prin: - acurate]e - calitatea rostirii - fidelitate fa]` de dialogul original - contrast - umor *************** 1.2. Ac]iunea Reprezint` desf`[urarea unui set de evenimente ntr-o structur` dat`. Ac]iunea este, deci, totalitatea mi[c`rilor, gesturilor, atitudinilor, activit`]ilor n ansamblul lor ntreprinse de personajele unui film.

1.09 B

2.20 C

Ce genereaz` ac]iunea? R`spunsul este: 1.3. Conflictul Gravitatea conflictului. Iar aceasta este dat` de caracterul dorin]elor protagonistului (ce-[i dore[te el) n ansamblul lor aflate n contradic]ie cu dorin]ele/inten]iile celorlalte personaje ale filmului.

3.00 A

3.00 A

2.20 C

1.09 B

1.23 A

1.4. Structura Structura este scheletul pove[tii [i este mp`r]it` n trei mari acte, notate ca atare, Actul I, Actul II, Actul III. Fiecare act la rndul lui are diviziuni asem`n`toare structurii de ansamblu. Asta nseamn` c` fiecare secven]`, practic se compune din trei acte, dup` formula: expunere, dezvoltare, rezolu]ie/finalizare. De ce a[a? Scenariul de film are o structur` extrem de complex` dac` e s` prive[ti n profunzimea lui, iar ca ac]iunea s` fie veridic`, trebuie s` urmeze acest traseu prestabilit.
1.09 B 1.09 B 3.00 A 2.20 C

1.23 A

1.5. Rezolvarea conflictului Rezolvarea conflictului ntr-un scenariu nseamn` teoretic sfr[itul filmului. El poate avea una sau mai multe etape - n func]ie de complexitatea lui sau de inten]ia autorului. Felul pozitiv (n favoarea protagonistului) sau negativ (n defavoarea lui) n care e rezolvat conflictul d` caracterul filmului. 1.6. Ce este un sinopsis? Povestirea pe scurt a ntregului scenariu, povestire care d` informa]ii despre personajul principal, dorin]ele acestuia, conflict [i rezolvarea conflictului. Este un instrument de lucru [i n acela[i timp o form` de prezentare a scenariului n care concizia [i simplitatea sunt definitorii. *************** A[adar, dvs. ave]i de f`cut un film, indiferent c` interpreta]i/reinterpreta]i o secven]` dintr-un film celebru. A]i reu[it s` afla]i cine este personajul n jurul c`ruia se va construi ac]iunea. Pasul urm`tor presupune s` v` edifica]i n chestiunea dorin]elor acestui personaj, mai exact: 5

3.00 A

2.20 C

1.23 A

- ce vrea acest personaj - cine e de partea lui - cine i se opune - ce face personajul principal ca s`-[i ating` scopul - cum se ncheie ac]iunea secven]ei alese Avnd toate acestea, ave]i propriul scenariu al secven]ei alese. *************** CAPITOLUL II 2. PRE-PRODUC}IA

1.23 A

2.1. Echipa de filmare


1.09 B

Prima grij` a unui produc`tor este s` stabileasc` echipa care va transpune cinematografic scenariul acceptat. n principal, din echip` fac parte: - regizorul - operatorul - sunetistul - scenograful - costumierul - personalul tehnic care asigur` buna func]ionare a camerei

2.20 C

Cu ct oamenii din echip` se cunosc mai bine, sau au mai lucrat mpreun`, cu att coeziunea echipei va fi mai mare. 2.2. Casting Castingul, alegerea actorilor e primul pas efectiv n construc]ia unui film, [i aici rolul regizorului este foarte important. Ai nevoie de fler, de viziune, de inspira]ie ca s`-]i alegi actorii. Tebuie s`-i vezi n joc, n desf`[urare, s`-]i nchipui cum va ar`ta personajul/personajele dup` ce vor c`p`ta fa]`/personalitate.
6

3.00 A

3.00 A

2.20 C

1.09 B

1.23 A

Dac` a]i ales s` fi]i regizorul filmului care va participa la Teachers Film Festival trebuie s` acorda]i aten]ie felului n care ve]i alege actorii. F`r` ndoial`, este pu]in probabil ca ei s` se potriveasc` cu un actor sau altul din secven]a aleas`, dar aten]ie, uneori este de-ajuns doar o mic` rectificare n expresia persoanei ca s`-l faci s` semene cu originalul. A[adar, urm`ri]i cele mai mici detalii de asem`nare [i porni]i de la ele! *************** 2.3. Loca]ii Loca]iile de filmare reprezint` spa]iile, locurile n care se vor filma secven]ele viitorului film. Ele se aleg n tandemul regizor-produc`tor, ns` se poate ntmpla, [i nu de pu]ine ori, ca operatorul s` aib` ultimul cuvnt n stabilirea respectivului spa]iu ca loc de filmare. Asta datorit` condi]ion`rii de lumin` [i spa]iului de manevr` necesar. *************** Dac` a]i optat pentru interpretarea ct mai fidel` a secven]ei de film alese, atunci trebuie s` [ti]i c` loca]ia este foarte important`. Deci, ]ine]i cont de acest aspect nainte s` v` alege]i secven]a respectiv`.
2.20 C 1.23 A 1.23 A 3.00 A 2.20 C 1.09 B

1.09 B

Pentru o bun` desf`[urare a film`rii: - asigura]i-v` c` spa]iul ales ca loca]ie de filmare permite buna desf`[urare a ac]iunii - lua]i n considerare condi]iile de iluminare a spa]iului - dac` e lumin` natural` sau dac` va trebui s` folosi]i surse de lumin` suplimentare - dac` decorul existent v` ajut` sau dac` va trebui s` folosi]i elemente de scenografie speciale ***************

3.00 A

2.4. Plan de filmare Planul de filmare este alc`tuit n aceea[i formul` regizor-produc`tor [i este un instrument extrem de important n bunul mers al realiz`rii unui film. Se stabilesc zilele de filmare, loca]iile aferente, echipa care particip`, actorii implica]i. Sunt trecute, de asemenea, deadline-urile pentru fiecare din secven]ele care urmeaz` s` fie filmate. Produc`torul este cel care impune aceste date limit`, regizorul este cel care se angajeaz` s` le respecte. *************** n cazul dvs. planul de filmare ar trebui s` se refere strict la secven]a aleas`. Dac` [ti]i deja cum va fi mp`r]it` echipa (regizor, scenarist, cameraman, produc`tor, actori etc.) [i dac` v-a]i ales deja loca]ia, nu v` mai r`mne dect s` respecta]i planul de filmare: - ziua n care se filmeaz` - n ce parte a zilei, dac` ave]i nevoie de lumin` natural` sau dac` filma]i n exterior - etapele n care se filmeaz` scenele care compun secven]a aleas` - acestea pot fi filmate n ordinea stabilit` n scenariu sau discutat` anterior, sau dup` caz, ntr-o ordine aleatorie; la montaj ele se vor lipi n succesiunea lor fireasc`. *************** 2.5. Citirea scenariului cu actorii Etapa preliminar` repeti]iei pe platou este stabilit` de regizor [i presupune o ntlnire informal` cu to]i actorii implica]i (n func]ie de complexitatea filmului) n cadrul c`reia se cite[te scenariul, regizorul r`spunde la ntreb`ri, clarific` secven]ele care cer un tratament special etc. De men]ionat c` n aceast` faz`, nu li se cere actorilor s` interpreteze, ci doar s` se familiarizeze cu textul scenariului.
3.00 A 3.00 A 1.09 B 1.09 B 2.20 C

1.23 A

2.20 C

1.23 A

3.

PRODUC}IA

3.1. Tehnici de filmare n general, regizorul este cel care, dup` o prealabil` consultare cu operatorul, dicteaz` tehnicile de filmare. Tehnica de filmare nu este un proces aleatoriu, ci este dat` de caracterul filmului, de ac]iunea lui. Camera poate fi: Fix` - filmarea se efectueaz` de pe trepied Mobil` - se filmeaz` din mn` sau de pe um`r Sigur, pot fi mpreun` [i atunci se numesc film`ri combinate.
1.09 B 1.09 B 3.00 A 2.20 C 1.23 A 1.23 A

3.1.1. Mi[c`ri de camer` Travelling Camera este fixat` pe un c`rucior mobil sau pe un suport care la rndul lui e a[ezat pe [ine. n func]ie de mi[care, poate fi: - nainte - napoi - lateral - circular (cnd camera aflat` pe un suport mobil filmeaz` de jur mprejurul unui obiect, decor, actor etc.) 3.1.2. ncadraturi

2.20 C 3.00 A

ncadraturile sau planurile se refer` la felul n care este v`zut spa]iul de filmare prin camer`. Planurile de filmare - Apropiat (n care subiectul este v`zut ca parte din decor) - ndep`rtat (subiectul [i decorul sunt v`zute n totalitate) - ntreg (subiectul este v`zut din cap pn` n picioare) - American (de la genunchi n sus) - Mediu (de la bru n sus) - Prim-plan (de la umeri la cap) - Gros-plan (este v`zut doar capul) - Detaliu (un detaliu al subiectului)
9

Unghiuri de filmare - plonjeu (subiectul v`zut de sus n jos) - contraplonjeu (de jos n sus) - amors` (subiectul v`zut peste um`rul altui subiect) 3.2. Filmarea A[adar, platoul a fost aranjat, s-au f`cut ultimele retu[uri ale decorului, actorii au fost machia]i, [i-au ocupat locurile n spa]iile convenite cu regizorul, lumina a fost setat`. Pasul 1 Repeti]ia prealabil` film`rii (f`r` nregistrare pe pelicul` sau band` video) este necesar` pentru: - o mai bun` sincronizare a actorilor - economia filmului/peliculei (chiar [i la filmele cu buget serios) Pasul 2 Asistentul de regie (dac` v-a]i ales unul!) anun]` c` ncepe filmarea dnd comanda Aten]iune! Se filmeaz`! sau Lini[te pe platou! Preg`ti]i-v` pentru filmare! Pasul 3 Regizorul comand`: - Motor! Cameramanul r`spunde: - Merge! (pentru ca regizorul s` [tie c` aparatul de filmat nregistreaz`) Regizorul d` comanda final`: - Ac]iune! [i practic, putem spune c` filmarea a nceput. Pentru \ntreruperea ac]iunii comanda dat` de regizor este Cut! sau Stop! 4. POST-PRODUC}IA

1.23 A

1.09 B

2.20 C

Dup` ncheierea film`rii rezult` a[a-numitul material brut. Regizorul este cel care selecteaz` acest material indicnd editorului secven]ele/cadrele cele mai bune. 10

3.00 A

3.00 A

2.20 C

1.09 B

1.23 A

4.1. Montajul Montajul reprezint` succesiunea secven]elor cinematografice n ordinea prestabilit` de regizor mpreun` cu editorul. Importan]a montajului este esen]ial` n film. Montajul d`, practic, via]` filmului. F`r` ordonarea imaginilor filmate n-ar exista dect materialul brut. 4.1.1. Tipuri de montaj Dup` felul n care se succed secven]ele ntr-un film, montajul se mparte n dou` mari categorii: - Liniar (secven]ele se citesc n ordinea temporal` fireasc`, cresc`toare, real`) - Non-liniar (timpul n acest gen de montaj filmic nu urmeaz` un traseu normal - singurul criteriu n succesiunea imaginilor este dat de inten]iile creative ale regizorului) 4.1.2. Tranzi]ii Tranzi]iile sunt procedee cinematografice prin care o secven]` de film succede alt` secven]` prin: - t`ietura la fotogram` (cel mai simplu [i cel mai ntlnit procedeu de montaj: o secven]` de film este pur [i simplu al`turat` altei secven]e) - dizolv (secven]a A se dizolv` n secven]a B) - supraimpresiune (secven]a A se suprapune secven]ei B) - fondu - serii de tranzi]ii (dizolv, supraimpresiuni) prin care se urm`re[te crearea unui efect artistic mai pronun]at n succesiunea unor secven]e - fade in (deschiderea secven]ei prin deschiderea efectiv` a cadrului - orice nceput de film - fade to black - nchiderea n negru a unui cadru/secven]e - fade out - ie[irea din secven]` - sfr[itul filmului 11
1.09 B 1.09 B 3.00 A 2.20 C

1.23 A

3.00 A

2.20 C

1.23 A

Realizarea unui film este, f`r` ndoial`, o munc` de echip` [i asta se vede nc` din faza de proiect a acestui demers artistic. Implic` inteligen]`, creativitate, o bun` coordonare, comunicare direct`, fler, r`bdare, aten]ie, grij` pentru detalii [i, nu n ultimul rnd, bucurie. A[adar, Teachers Film Festival v` propune bucuria de a dep`[i rutina zilnic` exprimndu-ne pe noi n[ine, bucuria de a da expresie unor lucruri aparent obi[nuite, banale, lipsite de importan]`, dar att de pre]ioase atunci cnd [tim s` le privim. Succes tuturor celor care au ales s` participe la evenimentul Teachers Film Festival [i v` dorim ct mai multe trofee!

1.23 A

1.09 B

2.20 C

3.00 A

12

3.00 A

2.20 C

1.09 B

1.23 A

3.00 A

2.20 C

1.09 B

1.23 A

3.00 A

2.20 C

1.09 B

1.23 A