You are on page 1of 30

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

PROGRAM LATIHAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN SENI & BUDAYA


AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN

Buku Panduan Kemasukan Kursus Jangka Pendek Sesi Akademik 2012/2013

Bahagian Kemasukan dan Rekod, Pejabat Pendaftar Akademi Seni Budaya Dan Warisan Kebangsaan, 464 Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur. Tel: 03-2697 1777/1200 Faks: 03-2697 5513

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

ISI KANDUNGAN
1. AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Pengenalan Objektif Perkhidmatan Permohonan mengikuti Kursus Lokasi 4 4 4 5 6 7 7 7

2. MAKLUMAT PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN 2.1 Pelaksanaan Kuliah (Teori dan Praktikal) a) Program Latihan Pembangunan Modal Insan Seni & Budaya pada setiap hari Sabtu atau Ahad. 2.2 Yuran Pengajian 2.3 Peraturan 3. MAKLUMAT KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN 3.1 Program Latihan Pembanguan Modal Insan Seni & Budaya (Setiap Sabtu atau Ahad) PENGAJIAN TERAS AKADEMIK 1. Mak Yong 2. Wayang Kulit FAKULTI MUZIK 1. Kursus Alat Muzik Major Piano Klasikal Piano Moden Asas Keyboard Gitar Moden Drums Perkusi Latin Pergendangan Serunai Violin Cello Clarinet Vokal Klasikal Gamelan (min 7 org) Rebab

7 7 8 9

10 10 11 12 12

FAKULTI TARI 1. Kursus Tarian Klasik Melayu

13 13-14

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

FAKULTI PENULISAN KREATIF 1. Penulisan Novel Remaja 2. Penulisan Skrip Drama TV FAKULTI FILEM DAN VIDEO 1. Kursus Pengarahan filem 2. Penerbitan Dokumentari 3. Pengarahan Video Pendek FAKULTI TEATER 1.Kursus Lakonan Teater dan TV 2.Kursus Pengurusan Pentas 3.Kursus Pengurusan Teknikal Teater 4.Kursus Rekaan Produksi Teater FAKULTI SENI HALUS 1. Kursus Digital Fotografi Borang Permohonan Kursus Jangka Pendek

15 15 16 17 17 18 19 20 20 20 21 22 23 23 24

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

PENGENALAN
ASWARA merupakan sebuah institusi pengajian tinggi di bawah Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan. Pada awal penubuhannya ia dikenali sebagai Akademi Seni Kebangsaan (ASK) 1994 sebelum dinaiktaraf sebagai institusi pengajian tinggi kerajaan melalui Akta 653 - Akta Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan 2006. Akta yang dikuatkuasakan mulai 1 Ogos 2006 menzahirkan ASWARA sebagai sebuah institusi latihan induk bagi pengajian seni budaya dan warisan di Malaysia. Pengembangan bidang pengajian merangkumi filem dan video, tari, muzik, teater, penulisan kreatif dan seni halus menjadikan ASWARA sebagai satu-satunya institusi induk pengajian tinggi yang mengkhususkan bidang kebudayaan, kesenian dan warisan yang menyeluruh. Sebagai institusi pengajian tinggi, ASWARA menawarkan program-program di peringkat Ijazah, Diploma dan Kursus jangka pendek. Pengajaran dan pembelajaran dimantapkan melalui penglibatan secara terus daripada pihak industri dan professional, penyelidikan dan pembangunan serta jalinan kerjasama di semua peringkat dalam bidang seni, budaya dan warisan.

OBJEKTIF
Kursus jangka pendek yang ditawarkan bertujuan: Mewujudkan pembangunan modal insan berterusan khususnya dalam bidang seni, budaya dan warisan. Sebagai pusat (one stop centre) latihan akademik dan pembelajaran yang berteraskan seni, budaya dan warisan. Sebagai landasan ke arah menjadikan ASWARA badan pengiktiraf pengamal profesional seni, budaya dan warisan.

PERKHIDMATAN
Semua peserta kursus jangka pendek akan diberikan kemudahan seperti berikut: Ruang pembelajaran dan pengajaran. Tenaga pengajar yang berkelayakan. Sijil tamat kursus disediakan oleh ASWARA (hanya akan diberikan kepada peserta yang berjaya menamatkan kursus).

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

PERMOHONAN MENGIKUTI KURSUS


Sila layari laman web di bawah untuk muat turun borang permohonan mengikuti kursus.

http://www.aswara.edu.my
Borang yang lengkap diisi hendaklah dibawa bersama semasa hari pendaftaran. Sebarang pertanyaan sila hubungi Bahagian Kemasukan dan Rekod ASWARA (Cik Norzamhana Mohd Yusof dan En. Mohd Fhais Ngadirin). Urusan melalui telefon pada waktu pejabat: Isnin Khamis (8.00 pagi 12.00 tengahari, 2.00 petang 5.00 petang) Jumaat (8.00 pagi 12.00 tengahari, 3.00 petang 5.00 petang)

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

LOKASI
Akademi Seni Budaya Dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) 464 Jalan Tun Ismail 50480 Kuala Lumpur
Tel: 03-2697 1777/1200 Faks: 03-2697 5513

Pelan Lokasi (di muat turun dari Google Map)

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

2. MAKLUMAT PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN


2.1 Pelaksanaan Kuliah (Teori dan Praktikal) Kursus-kursus akan diadakan di kampus Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan dan dilaksanakan mengikut jenis kursus yang ditawarkan seperti berikut: a) B) Program Latihan Pembangunan Modal Insan Seni & Budaya pada setiap hari Sabtu atau Ahad. Program Latihan Pembangunan Modal Insan Seni & Budaya berbentuk intensif (bengkel/masterclass)

Peserta hanya dibenarkan untuk mendaftar dan mengikuti satu kursus sahaja dalam tempoh yang ditawarkan. Tempoh pengajian untuk semua kursus adalah selama 10 minggu. Yuran Pengajian Sila rujuk kepada kursus yang dipohon. Bayaran melalui wang tunai /wang pos/kiriman wang dibayar atas nama: Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Bayaran melalui cek tidak akan diterima. Semua urusan pembayaran adalah dalam RINGGIT MALAYSIA (RM) Peraturan

2.2

2.3

Pelajar Kursus Sijil Jangka Pendek adalah tertakluk kepada Peraturan Kecil Akademik Bab A & B ASWARA (Pindaan 2007).

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

3. MAKLUMAT KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

3.1 Program Latihan Pembangunan Modal Insan Seni & Budaya (Setiap hari Sabtu atau Ahad)
Hari Pendaftaran Masa Tempat : : : 8 September 2012(Sabtu) 8.30 pagi 1.00 petang Lobi ASWARA, Aras Bawah.

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

PENGAJIAN TERAS AKADEMIK


1. MAK YONG : Kursus ini mendedahkan pelajar kepada seni teater tradisional Mak Yong yang merangkumi elemen lakonan dan gerakan tari. Praktikal Studio Petalawati 7 minggu (Minggu ke-8 persembahan showcase) Setiap Selasa dan Rabu (5.00 hingga 7.00 petang) RM 500 setiap peserta (Ringgit Malaysia Lima Ratus Sahaja) 10 hingga 20 orang

Sinopsis

Pengajaran & Pembelajaran Lokasi Tempoh Jadual Yuran Jumlah peserta

: : : : : :

10

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

2.

WAYANG KULIT : Kursus ini mendedahkan pelajar kepada peninjauan estetika persembahan Wayang Kulit khususnya elemen asas muzik. Praktikal Studio Wayang Kulit 7 minggu (Minggu ke-8 persembahan showcase) Setiap Selasa dan Rabu (5.00 hingga 7.00 petang) RM 500 setiap peserta (Ringgit Malaysia Lima Ratus Sahaja) 10 hingga 20 orang

Sinopsis

Pengajaran & Pembelajaran Lokasi Tempoh Jadual Yuran Jumlah peserta

: : : : : :

11

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

FAKULTI MUZIK
1. KURSUS ALAT MUZIK MAJOR Piano Klasikal Piano Moden Asas Keyboard Gitar Moden Drums Perkusi Latin Pergendangan Serunai Violin Cello Clarinet Vokal Klasikal Gamelan (min 7 org) Rebab

Sinopsis

Kelas persendirian mingguan bersama pensyarah / pengajar utama. Matlamat kursus adalah untuk meningkatkan kemahiran peserta di dalam permainan alat muzik utama mereka dari segi teknik, repertoire dan persembahan. Peserta akan bertemu dengan pensyarah / pengajar secara perseorangan. Praktikal Studio Muzik 10 minggu Setiap Sabtu (10.00 pagi hingga 4.00 petang) RM 1,700.00 setiap peserta (Ringgit Malaysia Satu Ribu Tujuh Ratus Sahaja) Tiada (kecuali Gamelan)

Pengajaran & Pembelajaran Lokasi Tempoh Jadual Yuran Jumlah peserta

: : : : : :

12

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

FAKULTI TARI
1. KURSUS TARIAN KLASIK MELAYU Terinai Mengadap Rebab Sinopsis : Joget Gamelan Tarian Layang Mas

Terinai Tarian ini berasal dari kawasan utara Malaysia seperti negeri Perlis, utara Kedah dan Kelantan. Tarian ini adalah tarian istana yang ditarikan untuk perkahwinan di Raja dimana pergerakkan tangan membawa maksud yang tertentu berkaitan dengan percintaan dan perkahwinan. Terinai juga dipersembahkan sewaktu majlis-majlis lain yang penting seperti berkhatan dan menyambut tetamu terhormat ke istana. Mengadap Rebab Ianya merupakan tarian pembukaan ketika memulakan persembahan Makyung, iaitu sejenis persembahan teater tradisional warisan negeri Kelantan. Persembahan ini diketuai oleh Pakyung iaitu pelakon utama dalam tarian Makyung yang menyanyikan lagu Mengadap Rebab diiringi oleh Rebab iaitu sebuah alat muzik gesekkan 3 tali. Pakyung akan menari bersama-sama dengan penari Makyung lain yang terdiri daripada penari-penari wanita Makyung, inang-inang, peran (pelawak) dan pelakon-pelakon lain. Dalam konteks asal, tarian Mengadap Rebab mempunyai makna yang besar dimana ia melambangkan transisi pelakon Pakyung kepada seorang Dewa Raja tetapi sekarang ia juga dipersembahkan kepada penonton sebagai sebuah tarian artistik atau untuk hiburan yang mempunyai ciri-ciri estetika klasik Melayu yang halus dan terkawal. Joget Gamelan Joget Gamelan adalah sebuah tarian klasik Melayu yang dipersembahkan di dalam istana. Perkembangan Joget Gamelan berlaku dengan pesat dalam zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin III bermula sewaktu temasya perkahwinan baginda dengan Tengku Long (puteri sulung Sultan Ahmad Pahang) pada 4 November 1885. Setelah menyaksikan persembahan itu, baginda sendiri telah menunjukkan minat yang besar terhadap kesenian ini. Seterusnya, baginda telah meminjam satu set gamelan dari Lingga bersama-sama pemuziknya untuk mengisi keperluan acara-acara dan untuk tujuan hiburan di istana negeri Terengganu. Daripada repertoire yang terdiri dari 90 buah tarian pada zaman itu,

13

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

sekarang hanya beberapa tarian yang dapat dikekalkan iaitu Joget Gamelan Ayak-ayak, Timang Burung, Topeng, Geliung, Perang Manggung, Lantai Lima, Togok, Kundang-kundang Mabuk, Ketam Rejong dan Lambang Sari. Tarian Layang Mas Menurut sejarah, tarian ini tercipta ketika raja Perlis menghantar ufti bunga emas kepada kerajaan Siam pada masa negeri ini di bawah naungan kerajaan Siam. Penghantaran tersebut dilakukan dengan menaiki gajah. Ketika itulah, dipercayai bahawa seorang gembala gajah yang dipanggil Tuk Jambul bersama rakannya Ecan mencipta lagu Layang Emas. Mereka menyanyi sambil menggembala gajah, kadang-kadang mendepakan tangan, melayang-layang di atas Bunga Emas yang diletakkan di atas gajah dan kerana itu lagunya dinamakan lagu Layang Emas. Setelah pulang dari Siam, kedua gembala gajah tadi mencipta sebuah tarian yang dinamakan tarian Layang Emas. Tarian ini merupakan gerak tangan, melayang-layang (melenggang-lenggang) sambil berpusing beberapa kali. Tarian ini juga boleh dilakukan bentuknya dengan pergerakan Selom. Pengajaran & Pembelajaran Lokasi Tempoh Jadual Yuran Jumlah peserta

: : : : : :

Praktikal Studio Tari 10 minggu Setiap Sabtu 10.00 pg 5.00 ptg RM 500.00 setiap peserta (Ringgit Malaysia Lima Ratus Sahaja) Minima 20 orang Maksima 30 orang

14

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

FAKULTI PENULISAN KREATIF


1. KURSUS PENULISAN PENULISAN NOVEL REMAJA : Kursus ini akan memperkenalkan dan mendedahkan kepada peserta mengenai teori, kaedah, teknik dan pendekatan penulisan novel untuk khalayak remaja (13 hingga 21 tahun). Peserta juga akan dijelaskan mengenai perbezaan di antara novel remaja dengan novel popular yang kini banyak sekali diterbitkan dalam pasaran. Kursus ini lebih menjurus kepada penulisan karya cereka yang mengangkat persoalan yang lebih serius, berbanding dengan novel popular yang banyak mengenengahkan kisah-kisah cinta murahan. Peserta kursus perlu menyiapkan sebuah novel remaja setebal sekurang-kurangnya 200 halaman sebagai tugasan akhir. Teori Bilik Seminar 10 hingga 14 minggu Setiap Sabtu (10.00 pagi hingga 1.00 petang) RM 600.00 setiap peserta (Ringgit Malaysia Enam Ratus Sahaja) Calon mestilah pernah menduduki Sijil Pelajaran Malaysia dan mendapat Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Sekiranya calon hanya Lulus mata pelajaran berkenaan, pengalaman menulis akan dipertimbangkan. Calon mestilah menunjukkan bukti bahawa mereka pernah menghasilkan karya, sama ada pernah diterbitkan atau tidak. Sijil penyertaan dalam bengkel atau kursus penulisan juga boleh diterima. Minima 10 orang Maksima 20 orang

Sinopsis

Pengajaran & Pembelajaran Lokasi Tempoh Jadual Yuran

: : : : :

Syarat Kemasukan :

Jumlah peserta

15

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

2.

KURSUS PENULISAN SKRIP DRAMA TELEVISYEN : Kursus ini akan memperkenalkan dan mendedahkan kepada peserta mengenai teori, kaedah, teknik, pendekatan dan format penulisan SKRIP DRAMA TELEVISYEN. Tumpuan akan diberikan terhadap penulisan skrip drama televisyen untuk beberapa slot yang berbeza, seperti cereka televisyen (telemovie), drama bersiri (berantai) dan komedi situasi. Pada akhir kursus, pelajar perlu menyiapkan sekurang-kurangnnya sebuah skrip cereka televisyen yang lengkap atau dua episod (slot 60 minit) drama bersiri/komedi situasi sebagai tugasan akhir. Teori Bilik Seminar 10 hingga 14 minggu Setiap Sabtu (10.00 pagi hingga 1.00 petang) RM 600.00 setiap peserta (Ringgit Malaysia Enam Ratus Sahaja) Calon mestilah pernah menduduki Sijil Pelajaran Malaysia dan mendapat Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Sekiranya calon hanya Lulus mata pelajaran berkenaan, pengalaman menulis akan dipertimbangkan. Calon mestilah menunjukkan bukti bahawa mereka pernah menghasilkan karya, sama ada pernah diterbitkan atau tidak. Sijil penyertaan dalam bengkel atau kursus penulisan juga boleh diterima. Minima 10 orang Maksima 20 orang

Sinopsis

Pengajaran & Pembelajaran Lokasi Tempoh Jadual Yuran

: : : : :

Syarat Kemasukan :

Jumlah peserta

16

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

FAKULTI FILEM DAN VIDEO


1. KURSUS PENGARAHAN FILEM : Kursus asas pengarahan yang memperkenalkan fungsi dan tugas-tugas seorang pengarah filem dan video cereka atau bukan cereka. Para pelajar akan didedahkan dengan ilmu pengarahan dan hubungan pengarah dengan individu-individu lain didalam sebuah produksi pada peringkat pra-produksi, produksi dan pasca-produksi seperti penerbit, pengurus produksi, pengarah fotografi, pereka produksi, pengarah seni, penyunting, juruaudio dan sebagainya. Kursus juga memperkenalkan peserta bahasa dan nahu filem melalui aprisiasi dan kritikan filem.( Konsep : Melihat filem anda sebelum rakaman ) Teori dan Praktikal Bilik Seminar 10 minggu Setiap Sabtu (10.00 pagi hingga 2.00 petang) RM 600.00 setiap peserta (Ringgit Malaysia Enam Ratus Sahaja) Minimum 20 orang

Sinopsis

Pengajaran & Pembelajaran Lokasi Tempoh Jadual Yuran Jumlah peserta

: : : : : :

17

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

2.

PENERBITAN DOKUMENTARI : Kursus ini melatih peserta menerbitkan produksi filem dokumentari pendek menggunakan medium video berdurasi 10 15 minit. Kaedah pengajarannya dijalankan dalam bentuk bengkel. Parapelajar akan dibimbing dari peringkat pra-produksi, produksi dan pasca produksi iaitu daripada proses mencari idea sehinggalah ke peringkat penyuntingan (adunan visual dan bunyi) akhir dan tayangan. Teori dan Praktikal Bilik Seminar 10 minggu Setiap Sabtu (10.00 pagi hingga 2.00 petang) RM 600.00 setiap peserta (Ringgit Malaysia Enam Ratus Sahaja) Minimum 14 orang

Sinopsis

Pengajaran & Pembelajaran Lokasi Tempoh Jadual Yuran Jumlah peserta

: : : : : :

18

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

3.

PENGARAHAN VIDEO PENDEK : Kursus ini melatih pelajar menerbitkan produksi filem pendek (cereka) menggunakan medium video berdurasi 5 7 minit. Kaedah pengajarannya dijalankan dalam bentuk bengkel. Para pelajar akan dibimbing dari peringkat pra-produksi, produksi dan pasca produksi iaitu daripada proses mencari idea sehinggalah ke peringkat penyuntingan (adunan visual dan bunyi) akhir dan tayangan. Teori dan Praktikal Bilik Seminar 10 minggu Setiap Sabtu (10.00 pagi hingga 2.00 petang) RM 600.00 setiap peserta (Ringgit Malaysia Enam Ratus Sahaja) Minimum 14 orang

Sinopsis

Pengajaran & Pembelajaran Lokasi Tempoh Jadual Yuran Jumlah peserta

: : : : : :

19

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

FAKULTI TEATER
1. KURSUS LAKONAN TEATER DAN TV : Kursus ini memperkenalkan pelajar dengan lakonan yang menggunakan kaedah Stanilavski. Pelajar dilatih untuk memantapkan kegunaan vokal, tubuh dan mengenali perasaan dan deria rasa. Latihan langsung diberi melalui monolog untuk membantu pelajar bagaimana cara menghafal dialog dan membawa perwatakan. Praktikal Black Box 10 minggu Setiap Sabtu (10.00 pagi hingga 2.00 petang) RM 600.00 setiap peserta (Ringgit Malaysia Enam Ratus Sahaja) 20 orang

Sinopsis

Pengajaran & Pembelajaran Lokasi Tempoh Jadual Yuran Jumlah peserta

: : : : : :

2.

KURSUS PENGURUSAN PENTAS : Mendedahkan para peserta kepada aspek-aspek pengurusan pentas, meliputi tanggungjawab di belakang, di atas dan hadapan pentas. Pengurusan ini turut melibatkan bagaimana mengendalikan sebuah panggung teater. Teori dan Praktikal Panggung Eksperimen 10 minggu Setiap Sabtu (10.00 pagi hingga 2.00 petang) RM 600.00 setiap peserta (Ringgit Malaysia Enam Ratus Sahaja) 20 orang

Sinopsis

Pengajaran & Pembelajaran Lokasi Tempoh Jadual Yuran Jumlah peserta

: : : : : :

20

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

3.

KURSUS PENGURUSAN TEKNIKAL TEATER

Sinopsis

Kursus ini mendedahkan peserta kepada kerja-kerja teknologi

pentas serta proses pengurusan teknikal dengan kepelbagaian kaedah teknikal yang berlaku dalam sesebuah pementasan. Pelaksanaan ini merangkumi aspek ruang, peralatan dan bahan keperluan yang melibatkan latarhias, prop, lukisan, elektrik, bunyi, cahaya dan kostum. Kerja-kerja ini amat penting dalam industri, kreatif dan teknologi untuk menambahbaik aspek teknikal pentas kepada yang lebih bermutu dan terkini Pengajaran & Pembelajaran Lokasi Tempoh Jadual Yuran Jumlah peserta : : : : : : Praktikal Panggung Eksperimen 10 minggu Setiap Sabtu (10.00 pagi hingga 2.00 petang) RM 600.00 setiap peserta (Ringgit Malaysia Enam Ratus Sahaja) 20 orang

21

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

4.

KURSUS REKAAN PRODUKSI TEATER : Kursus Rekaan Produksi Teater akan mengetengahkan aspekaspek rekaan, pengurusan dan teknikal pentas secara asas. Kaedah pembelajaran berteraskan teori dan praktikal ini, akan menyentuh secara langsung berkenaan pengurusan pentas, kawalan teknikal pentas dan kraf produksi teater iaitu pembuatan topeng dan efek solekan.

Sinopsis

Pengajaran & Pembelajaran Lokasi Tempoh Jadual Yuran Jumlah peserta

: : : : : :

Praktikal Panggung Eksperimen 10 minggu Setiap Sabtu (10.00 pagi hingga 2.00 petang) RM 600.00 setiap peserta (Ringgit Malaysia Enam Ratus Sahaja) 20 orang

22

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

FAKULTI SENI HALUS


1. KURSUS DIGITAL FOTOGRAFI : Dalam kursus ini pelajar akan mempelajari bagaimana cara untuk menangkap gambar atau objek berdasarkan prinsip dan teknik-teknik fotografi. Kelas ini terbuka kepada sesiapa yang berminat untuk mempelajari dan mengekplorasi teknik fotografi. Praktikal Studio Fakulti Seni Halus, ASWARA 10 minggu Setiap Sabtu (10.00 pagi hingga 1.00 tengahari) RM 600.00 setiap peserta (Ringgit Malaysia Enam Ratus Sahaja) Peserta harus menyediakan kamera DSLR yang lengkap dengan aksesori sendiri dan keperluan-keperluan lain. Syarat kemasukan : Jumlah peserta : Minima SPM Minima 10 orang Maksima 20 orang

Sinopsis

Pengajaran & Pembelajaran Lokasi Tempoh Jadual Yuran Syarat kursus

: : : : : :

23

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

BORANG PERMOHONAN KURSUS JANGKA PENDEK

24

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN PERMOHONAN MENGIKUTI KURSUS JANGKA PENDEK

GAMBAR

A.

MAKLUMAT PERIBADI (kemukakan salinan dokumen-dokumen yang disahkan)

1. 2. 3. 4. 6. 8.

Nama No.K/P Tarikh Lahir Jantina Bangsa Alamat Surat menyurat

:___________________________________________________________ :___________________________________________________________ :___________________ :___________________ :___________________ 7. Agama :_________________________ 5. Umur :_________________________

:__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ :__________________ No H/P :_________________________

9. 10. 11.

No.Telefon Emel Jenis penyakit (Jika berkaitan)

:____________________________ :____________________________

25

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

B.

KURSUS-KURSUS YANG DITAWARKAN

a) Program Latihan Pembangunan Modal Insan & Budaya pada Setiap hari Sabtu atau Ahad 1. PENGAJIAN TERAS AKADEMIK Mak Yong Wayang Kulit

2.

FAKULTI MUZIK Kursus Teori Asas Muzik

3.

FAKULTI TARI Kursus Tarian Klasik Melayu

4.

FAKULTI PENULISAN Kursus Penulisan Novel Remaja

Kursus Penulisan Skrip Drama TV

5.

FAKULTI FILEM DAN VIDEO Kursus Pengarahan Filem

Penerbitan Dokumentari

Pengarahan Video Pendek

26

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

6.

FAKULTI TEATER

Lakonan Teater dan TV

Kursus Pengurusan Pentas

Kursus Pengurusan Teknikal Teater

Kursus Rekaan Produksi Teater

7.

FAKULTI SENI HALUS Kursus Digital Fotografi

27

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

C.

MAKLUMAT AKADEMIK (kemukakan salinan sijil-sijil yang disahkan)

Tandakan ( X ) pada ruangan yang berkenaan.

Penilaian Menengah Rendah (PMR) atau Setaraf

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau Setaraf

Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setaraf

Diploma atau setaraf

Ijazah atau setaraf

Ijazah Sarjana atau setaraf

Doktor Falsafah atau setaraf

Lain-lain. Sila nyatakan:

28

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

D.

MAKLUMAT PEKERJAAN

1. 2. 3.

Jawatan Sekarang Sektor Alamat Majikan

:_______________________________________________________ : Awam / Swasta / Bekerja Sendiri / Tidak bekerja

:_______________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________

4. 5.

No.Telefon Pejabat Emel

:_____________________________ :_____________________________

E.

WARIS (untuk dihubungi sekiranya berlaku kecemasan)

1. 2. 3.

Nama Hubungan Alamat Surat-menyurat

:_______________________________________________________ : ______________________________________________________ :_______________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________

4. 5.

No.Telefon Emel

:_______________________ :_______________________

No H/P

:_____________________

29

KURSUS JANGKA PENDEK ASWARA

SESI AKADEMIK 2012/2013

F.

PERAKUAN PEMOHON

Adalah saya dengan ini memperakukan bahawa semua keterangan-keterangan yang saya berikan di atas adalah betul dan benar. Saya faham bahawa sekiranya maklumat-maklumat yang diberikan palsu, tidak tepat dan meragukan, permohonan saya tidak akan dipertimbangkan dan ditolak.

____________________________ Tandatangan Pemohon

__________________ Tarikh

Nama No K/P

:______________________ :______________________

30