Steagul Aromâniei Cele trei culori – albastru, galben şi roşu - reprezintă regiunile istorice componente: Tracia, Macedonia şi Epir

. Drapelul se află prinsă de lance la culoarea albastră. 1.Dragonul cu cap de lup a fost simbolul tuturor triburilor de traci (peste o sută la număr în toată zona Balcanică, în urmă cu peste 2 mii de ani). Dragonul este simbolul puterii, al eternităţii şi înţelepciunii. 2.Soarele cu 16 săgeţi a fost simbolul macedonenilor, tribul cel mai renumit al tracilor. Soarele de la Aegae – simbol al vieţii şi dreptăţii. 3.Acvila este simbolul latinităţii (a fost simbolul Imperiului Roman). Crucea reprezintă simbolul creştinismului. Luna (crai nou) reprezintă simbolul Constantinopolului (luna guvernează naşterea, casa, familia, ţara, originile unei naţiuni). Scutul şi însemnele de pe ea, semnifică faptul că valorile fundamentale ale poporului aromân sunt pe veci ocrotite: originile, latinitatea, creştinismul, ţara şi Constantinopolul (acesta fiind el însuşi un scut pentru o mie de ani, al valorilor fundamentale al poporului aromân).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful