……………………….

ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Velisi bulunduğum okulunuz 5/… sınıfı ………………………. T.C. Kimlik No’lu …………………………….. ‘in 2012-2013 eğitim-öğretim yılında aşağıda belirtilen seçmeli dersleri almasını istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Öğrenci Adı soyadı
Tarih ve imza

Veli Adı soyadı
Tarih ve imza

5 İNCİ SINIFLAR İÇİN HAFTALIK SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ DersSeçilecek

Dersin Adı Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’in Hayatı Temel Dinî Bilgiler Okuma Becerileri Yazarlık ve Yazma Becerileri Yaşayan Diller ve Lehçeler Yabancı Dil Bilim Uygulamaları Matematik Uygulamaları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb) Müzik Spor ve Fizikî Etkinlikler Drama Zekâ Oyunları

Haftalık Ders Saati 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 2

-

Seçilecek dersin başına X işareti konulacaktır. Haftalık seçmeli ders saati sayısı toplam 8 saat olacak şekilde dersler seçilebilecektir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful