P. 1
rphkhtahun4-111028044148-phpapp02

rphkhtahun4-111028044148-phpapp02

|Views: 17|Likes:
Published by shivati

More info:

Published by: shivati on Sep 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

RPH (KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4

)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 1

Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup

Kelas : 4 Cemerlang


Tarikh / Hari : 9 Mei 2011 / Isnin

Masa : 11.00 – 12.00 ( 60 minit )

Bilangan Murid : 30 Orang

Bidang Pelajaran / Tajuk : Elektrik Elektronik
 Komponen elektrik dan alatan tangan

Objektif : Di akhir sesi pembelajaran, murid dapat :

Kognitif
 Menamakan dengan betul komponen eletrik dari segi simbol dan fungsinya.
 Mengenal pasti tiga alatan tangan elektrik dan fungsinya dengan betul.

Psikomotor
 Menggunakan alatan tangan elektrik dengan cara yang betul.

Afektif
 Melibatkan diri secara aktif sewaktu melakukan aktiviti menggunakan alatan tangan.
 Mengamalkan sikap bertolak ansur sewaktu aktiviti menggunakan alatan tangan.

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid mengetahui kegunaan tenaga elektrik.

Alat Bantu Mengajar : Kad bergambar, bahan maujud seperti komponen elektrik dan alatan tangan, buku teks dan lembaran kerja.
RPH (KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Langkah Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan
Aktiviti Guru Aktiviti Murid


Set induksi
(3 minit)

Memperkenalkan kegunaan tenaga elektrik.
 Tenaga elektrik digunakan untuk
menggerakkan perkakasan elektrik.
 Arus elektrik terbahagi kepada dua
iaitu arus terus (AC) dan arus ulang
alik (DC).1. Guru menunjukkan kad
bergambar perkakasan
elektrik seperti radio, kipás,
seterika dan lampu.

2. Guru bersoal jawab dengan
murid berdasarkan gambar
seperti :

a) Cuba namakan alatan
elektrik dalam gambar .

b) Tenaga apa yang
digunakan untuk
menggerakkan peralatan
ini .

3. Guru mengaitkan dengan isi
pelajaran pada hari ini.


1. Murid menjawab
mengikut gambar
yang ditunjukkan
oleh guru.

2. Jawapan murid ialah
tenaga elektrik.

Penyoalan seluruh
kelas

Langkah 1
(20 minit)1. Tenaga elektrik boleh ditukarkan
kepada beberapa tenaga yang lain
seperti :
a) Tenaga haba
b) Tenaga cahaya
c) Tenaga bunyi
d) Tenaga kinetik (gerakan )


1. Guru menerangkan
kepada murid bahawa
tenaga elektrik boleh
ditukarkan kepada bentuk
tenaga yang lain.

2. Guru bertanyakan
perkakasan elektrik yang
ada di rumah murid dan
bentuk tenaga yang
dihasilkan oleh perkakas
tersebut. Contohnya :

1. Murid menyatakan
bentuk tenaga lain
yang dihasilkan
daripada peralatan
elektrik yang terdapat
di rumah mereka.Aktiviti
berpusatkan guru
(penerangan )

Soal jawab lisanRPH (KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. Komponen elektrik banyak digunakan
dalam perlatan elektrik seperti :
a) Mentol
b) Bateri
c) Suis

3. Bahan lain yang digunakan dalam
pemasangan litar seperti wayar,
pemegang bateri dan pemegang
mentol.

 Pengering rambut –
tenaga haba
 Penghawa dingin – tenaga
gerakan

3. Guru menunjukkan
komponen elektrik yang
akan dipelajari.

4. Menerangkan simbol dan
fungsi komponen
tersebut.

5. Mengedarkan lembaran
kerja 1.


2. Murid-murid
mendengar
penerangan guru.

3. Menjawab soalan
lembaran kerja 1.


Lembaran kerja 1

Langkah 2
(20 minit)

1. Alatan tangan dan kegunaannya.

a) Penjalur wayar – menjalurkan dan
memotong wayar
b) Pemotong sisi – memotong wayar
atau dawai
c) Gerimit – menebuk lubang pada
permukaan lembut
d) Pemutar skru rata – membuka dan
memasang skru kepala rata
e) Pemutar skru philips – membuka
dan memasang skru kepala
philips.


1. Guru menunjukkan alatan
tangan kerja elektrik.
Meminta murid
menamakan alatan
tersebut

2. Demontrasi guru cara
menggunakan alatan
tangan tersebut dengan
cara yang betul.

3. Murid dibahagikan
kepada 5 kumpulan untuk
melakukan aktiviti
penggunaan alatan tangan1. Murid menamakan
alatan tangan yang
ditunjukkan.2. Murid menjalankan
aktiviti penggunaan
alatan tangan dalam
kumpulan.

Soal jawab lisan

Kerja amali
penggunaan alatan
tangan
(Aktiviti
kumpulan )

RPH (KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________


Langkah 3
(12 minit)


Menjawab lembaran kerja 2

1. Guru mengedarkan
lembaran kerja 2.

2. Perbincangan jawapan


1. Murid-murid
menjawab soalan
lembaran kerja 2.

Aktiviti
berpusatkan murid
Penutup
(5 minit)
Rumusan

 Tenaga elektrik penting kepada
manusia.
 Melancarkan urusan seharian.
 Komponen elektrik dan alatan tangan
yang digunakan dalam kerja elektrik.


1. Soal jawab secara lisan

1. Murid -murid
menjawab soalan
yang diberikan.


Penyoalan
keseluruhan kelas

Refleksi: _______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________RPH (KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2


Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup

Kelas : 4 Cemerlang

Tarikh / Hari : 16 Mei 2011 / Isnin

Masa : 11.00 – 12.00 ( 1 jam )

Bilangan Murid : 30 Orang

Bidang Pelajaran / Tajuk : Elektrik Elektronik
 Membuat Penyambungan Litar


Objektif : Di akhir sesi pembelajaran, murid dapat :

Kognitif
 Membezakan di antara lukisan bergambar dan lukisan skematik
 Menterjemahkan lukisan skematik

Psikomotor
 Membuat penyambungan litar elektrik berdasarkan lukisan bergambar

Afektif
 Melibatkan diri secara aktif dan menanam sikap bekerjasama dalam kumpulan

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid telah mengenalpasti komponen elektrik dan cara menggunakan alatan tangan dengan betul.

Alat Bantu Mengajar : Komponen elektrik seperti mentol, suis, bateri, alatan tangan, lembaran kerja


RPH (KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Langkah Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan
Aktiviti Guru Aktiviti Murid


Set induksi
(3 minit)

Memperkenalkan litar elektrik


1. Guru meletakkan satu
projek litar elektik di
dalam sebuah kotak.

2. Meminta murid-murid
meneka apakah barangan
dalam kotak tersebut.

3. Guru mengaitkan jawapan
yang diberi dengan isi
pelajaran hari ini.


1. Murid memberikan
jawapan mereka.
Penyoalan seluruh
kelas

Langkah 1
(20 minit )

Litar elektrik
 Litar ialah sambungan antara satu
komponen dengan komponen yang
lain.
 Lukisan projek membantu kita dalam
membuat penyambungan litar elektrik.
 Ada 2 lukis projek iaitu :

1. Lukisan bergambar
 Menggunakan gambar sebenar

2. Lukisan skematik
 Menggunakan simbol
komponen


1. Guru menerangkan
maksud litar.

2. Untuk membuat
pemasangan litar, murid
perlu merujuk kepada
lukisan projek.


3. Guru menerangkan cara
menterjemah lukisan
skematik berpandukan
kepada lukisan
bergambar.

1. Murid mendengar
penerangan guru.

2. Guru membimbing
murid
menterjemahkan
lukisan skematik.


3. Murid
menterjemahkan
simbol yang terdapat
dalam lukisan
skematik.

Penyoalan seluruh
kelas

Berpusatkan
kepada guru
Aktiviti individu
menjawab kertas
lembaran kerja 3.
Langkah 2
(25 minit )

Penyambungan litar elektik


1. Guru membahagikan
murid kepada 5
kumpulan.
2. Guru meminta murid

1. Satu kumpulan murid
mengandungi 6 orang
ahli.
2. Murid-murid

Berpusatkan guruRPH (KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

menterjemahkan lukisan
bergambar.

3. Guru menerangkan cara
penyambungan litar
elektrik dibuat.
mendengar
penerangan guru.

3. Murid-murid
membuat
penyambungan litar
elektrik satu mentol.

Pembelajaran
kooperatif
Langkah 3
(8 minit )

Pengujian projek litar elektrik
 Menguji litar adalah penting
untuk menentukan semua
komponen dipasang dengan
betul dan berfungsi.


1. Guru mengarahkan murid
untuk menunjukkan hasil
kerja kumpulan.

2. Setiap kumpulan diminta
membuat pengujian
projek

1. Murid-murid
menunjukkan hasil
kerja yang sudah
siap.

2. Setiap kumpulan
diminta membuat
pengujian litar.

3. Murid membuat
penambahbaikan
sekiranya projek
mereka tidak
berfungsi.Pembelajaran
kooperatif
Penutup
( 4 minit )

Rumusan guru

Pemyambungan litar boleh dibuat
berpandukan kepada lukisan bergambar dan
lukisan projek.


1. Guru membuat rumusan.

2. Bersoal jawab secra lisan
bersama murid-murid.

3. Murid-murid diminta
menyiapkan nota di muka
surat 54 (buku teks KH)

1. Murid-murid
mendengar
penerangan guru.

2. Menjawab soalan
yang diberi oleh guru

3. Mengemas bengkel.
RPH (KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________


Refleksi: _______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________


RPH (KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 3


Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup

Kelas : 4 Cemerlang

Tarikh / Hari : 23 Mei 2011 / Isnin

Masa : 11.00 – 12.00 ( 1 jam )

Bilangan Murid : 30 Orang

Bidang Pelajaran / Tajuk : Elektrik Elektronik
 Litar Siri dan Litar Selari


Objektif : Di akhir sesi pembelajaran, murid dapat :

Kognitif
 Menyatakan secara lisan maksud litar bersiri.
 Menyatakan secara lisan maksud litar selari.


Psikomotor
 Menggunakan tangan tangan dengan cara yang betul.
 Membuat pemasangan litar dua mentol dalam litar siri dan litar selari.

Afektif
 Melibatkan diri secara aktif dan menanam sikap bekerjasama dalam kumpulan

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid telah membuat penyambungan litar elektrik dengan menggunakan satu mentol dalam pembelajaran yang lalu.

Alat Bantu Mengajar : Slaid powerpoint, alatan tangan (bahan maujud), set komponen elektrik dan lembaran kerja.
RPH (KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________


Langkah Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan
Aktiviti Guru Aktiviti Murid


Set induksi
(3 minit)

Pengenalan Litar Siri dan Litar Selari1. Guru menunjukkan litar
elektrik satu mentol yang
telah dibuat oleh murid
pada pembelajaran yang
lalu

a) Apakah nama litar yang
cikgu tunjukkan ini .

2. Guru menunjukkan litar
elektrik dua mentol dan
bertanyakan perbezaan
dengan litar yang
pertama.

3. Guru mengaitkan jawapan
yang diberi dengan isi
pelajaran hari ini.


1. Murid-murid
memberikan jawapan
mereka :

a) Litar elektrik satu
mentol.b) Litar elektrik dua
mentol.

Penyoalan seluruh
kelas

Langkah 1
(10 minit)1. Litar siri ialah litar yang
membolehkan arus elektrik mengalir
melalui satu laluan sahaja.


2. Litar selari ialah litar yang
membolehkan arus elekrik mengalir
melalui lebih daripada satu laluan.

1. Penerangan guru dengan
menggunakan slaid
powerpoint.

2. Soaljawab secara lisan
untuk mengukuhkan
pemahaman murid.


1. Murid meneliti
perbezaan
pemasangan
komponen dalam litar
siri dan litar selari.

2. Murid-murid
menjawab soalan
yang diberikan oleh
guru.Berpusatkan guru.

Penyoalan seluruh
kelas.
RPH (KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________


Langkah 2
( 30 minit )Membuat pemasangan litar siri dan litar selari.
1. Guru membahagikan
murid-murid kepada 5
kumpulan.

2. Guru memberikan dua set
litar elektrik kepada
setiap kumpulan.

3. Murid-murid diminta
merujuki buku teks di
muka surat 56 – 59 dan
lukisan bergambar bagi
memudahkan
pemasangan komponen.


1. Setiap kumpulan
mengandungi 6 orang
ahli.

2. Ketua mengambil
alatan tangan dan set
litar daripada guru.

3. Membuat
pemasangan litar
dalam kumpulan.

4. Setiap kumpulan
akan menghasilkan
dua set litar iaitu litar
siri dan litar selari.


Pembelajaran
Kooperatif
(Berpusatkan
murid )

Langkah 3
( 10 minit )

Pengujian projek litar elektrik

Menguji litar adalah penting untuk
menentukan semua komponen dipasang
dengan betul dan berfungsi.


1. Guru mengarahkan murid
untuk menunjukkan hasil
kerja kumpulan.

2. Setiap kumpulan diminta
membuat pengujian
projek

1. Murid-murid
menunjukkan hasil
kerja yang sudah
siap.

2. Setiap kumpulan
diminta membuat
pengujian litar.

3. Murid membuat
penambahbaikan
sekiranya projek
mereka tidak
berfungsi.Pembelajaran
kooperatif

Penutup
( 7 minit )

Rumusan guru1. Guru membuat rumusan
dengan memberikan
beberapa soalan secara

1. Beberapa orang
murid menjawab
soalan yang diberi
RPH (KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

lisan.

2. Mengedarkan lembaran
kerja sebagai kerja rumah.

3. Mengarahkan murid
mengemas bengkel.
oleh guru.

2. Menjawab lembaran
kerja sebagai kerja
rumah.

3. Bekerjasama
membersih dan
mengemas peralatan
yang digunakan.


Lembaran kerja 4Refleksi: _______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________


RPH (KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 4


Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup

Kelas : 4 Cemerlang

Tarikh : 13 Jun 2011 / Isnin

Masa : 11.30 – 12.00 tgh ( 30 minit)

Bilangan Murid : 30 Orang

Bidang Pelajaran / Tajuk : Elektrik Elektronik
 Perbezaan antara litar siri dan litar selari


Objektif : Di akhir sesi pembelajaran, murid dapat :

Kognitif
 Membezakan antara litar siri dan litar selari.

Psikomotor
 Menjalankan ujikaji untuk mencari perbezaan di antara litar siri dan litar selari.

Afektif
 Melibatkan diri secara aktif dan menanam sikap bekerjasama dalam kumpulan

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid telah membuat pemasangan litar siri dan litar selari dalam pembelajaran yang lalu.

Alat Bantu Mengajar : Set litar siri dan litar selari, borang pemerhatian dan buku teks, set soalan kuizRPH (KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________Langkah Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan
Aktiviti Guru Aktiviti Murid


Set induksi
(3 minit)

Litar siri dan litar selari


1. Guru menunjukkan set
litar siri dan set litar
selari. Kemudian, guru
menyoal murid.

b) Apakah nama litar yang
cikgu tunjukkan .

c) Adakah kedua-dua litar
ini sama.

2. Guru mengaitkan jawapan
yang diberi dengan isi
pelajaran hari ini.

2. Murid memberikan
jawapan mereka.


a) Litar siri dan litar
selari

b) Tidak


Penyoalan seluruh
kelas

Langkah 1
(15 minit)
Perbezaan di antara litar siri dan litar selari

1. Guru memberikan set litar
siri dan litar selari kepada
setiap kumpulan.

2. Guru mengedarkan
borang pemerhatian
kepada ketua kumpulan
dan diminta mencatat
dapatan yang diperoleh.

3. Guru membimbing murid
menjalankan aktiviti
pemerhatian seperti yang
terdapat dalam buku teks
muka surat 60.
1. Murid dibahagikan
kepada 5 kumpulan.

2. Menjalankan aktiviti
pemerhatian
mengikut arahan
guru.

3. Mencatat dapatan
yang diperoleh dalam
borang pemerhatian.Inkuiri induktif
terbimbing dalam
kumpulan

RPH (KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________


Langkah 2
( 7 minit )Perbezaan di antara litar siri dan selari

 Litar siri
- Nyalaan mentol tidak terang.
- Arus tidak mengalir sekiranya
satu komponen rosak.
- Mentol tidak menyala apabila satu
lagi mentol dikeluarkan.
- Kecerahan mentol bertambah
malap sekiranya satu mentol lagi
ditambah pada litar siri.

 Litar selari
- Nyalaan 2 mentol sama terang
- Arus masih boleh mengalir
walaupun satu komponen rosak.
- Mentol masih boleh menyala
walaupun satu mentol
dikeluarkan.
- Kecerahan mentol tetap sama
walaupun satu lagi mentol
ditambah.
1. Guru meminta setiap
kumpulan
membentangkan hasil
dapatan yang diperoleh
secara rawak.
1. Ahli setiap kumpulan
membentangkan hasil
dapatan secara rawak.Memberi
penerangan
Penutup
(5 minit)

Rumusan
 Litar siri ialah litar yang
membenarkan arus elektrik mengalir
melalui satu laluan sahaja.

 Litar selari ialah litar yang
membolehkan arus elektrik mengalir
melalui lebih daripada satu laluan.


1. Guru merumus isi
pelajaran pada hari ini
dengan memberikan
soalan kuiz secara lisan

2. Meminta murid
menjawab soalan latihan
dalam buku teks muka
surat 63 sebagai kerja
rumah.


1. Murid-murid
mengukuhkan
pemahaman mereka
sewaktu menjawab
soalan kuiz.

2. Murid-murid
mengambil perhatian
akan kerja rumah
yang perlu dibuat.Penyoalan seluruh
kelas

RPH (KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________Refleksi: _______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________Jawapan murid ialah tenaga elektrik. Tenaga elektrik boleh ditukarkan kepada beberapa tenaga yang lain seperti : a) Tenaga haba b) Tenaga cahaya c) Tenaga bunyi d) Tenaga kinetik (gerakan ) 1. Guru menerangkan kepada murid bahawa tenaga elektrik boleh ditukarkan kepada bentuk tenaga yang lain. Murid menyatakan bentuk tenaga lain yang dihasilkan daripada peralatan elektrik yang terdapat di rumah mereka. 2. Penyoalan seluruh kelas Langkah 1 (20 minit) 1. 1. Guru bersoal jawab dengan alik (DC). Guru bertanyakan perkakasan elektrik yang ada di rumah murid dan bentuk tenaga yang dihasilkan oleh perkakas tersebut. Guru menunjukkan kad bergambar perkakasan  Tenaga elektrik digunakan untuk elektrik seperti radio. Guru mengaitkan dengan isi pelajaran pada hari ini. 1. 2. menggerakkan perkakasan elektrik. Murid menjawab mengikut gambar yang ditunjukkan oleh guru. murid berdasarkan gambar seperti : a) Cuba namakan alatan elektrik dalam gambar .  Arus elektrik terbahagi kepada dua iaitu arus terus (AC) dan arus ulang 2. b) Tenaga apa yang digunakan untuk menggerakkan peralatan ini . 3. Contohnya : 1. Aktiviti berpusatkan guru (penerangan ) Soal jawab lisan . seterika dan lampu. kipás.RPH (KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 4) _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________ Langkah Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan Set induksi (3 minit) Memperkenalkan kegunaan tenaga elektrik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->