Persediaan Peperiksaan Pertengahan Tahun (PPT) Baca perkara-perkara yang telah kita pelajari seperti berikut.

Kertas 1 1. Karangan (berpandukan dan Respon Terbuka). Teknik/Modul mengarang. Kertas 2 1. Rumusan - (30 markah) 2. Pemahaman – petikan umum dan komsas KOMSAS 1. Sajak/Gurindam/Syair/Seloka perlu baca 1. Pantun 6 Kerat (maksud, nilai, pengajaran dan bentuk). 2. Seloka Si Luncai 3. Sajak Bangkitlah 2. Cerpen/Klasik perlu baca 4. Hikayat Lang Buana (cerita asal/sinopsis watak, nilai, pengajaran dan 5. Hikayat Siak plot) 6. Pungut Alias 7. Syair Makna Riak 8. Kecek 3. Tatabahasa – a) Bina ayat/baiki b) Ayat Aktif – contoh Anjing itu mengejar kucing. Ayat Pasif – contoh kucing itu dikejar oleh anjing. Subjek/ Predikat – (ombak) (memutih di pantai). Subjek Predikat Frasa Nama/Kerja dan sebagainya. c) Baiki ayat – (imbuhan/ejaan). d) Baiki ayat – (slah istilah/bahasa). e) Peribahasa – (maksud peribahasa/bina ayat). 4. Novel – Azfa Hanani dan Kembara Amira [sinopsis, watak,plot,latar,nilai dan pengajaran]. (15m)