ZEHİRLİ KELİMELER-SURDURULEBİLİR VE SOSYAL

Zehirli Kelimeler

Uzun bir süredir ilgimi çeken ve üzerinde odaklanmış olduğum iki zehirli kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler sırasıyla türk dilinde yaygın olarak kullanılan "sosyal" ve "sürdürülebilir" sıfatlardır. Günümüzde sıkça kullanılan, "sürdürülebilir" ve "sosyal" kelimeleri akıl karıştırmaktan başka hiçbir işe yaramamaktadır. Bu kelimeler anlatılmak veya vurgulanmak istenilen felsefenin tam tersini ifade etmektedir. Örneğin,  "Sosyal" güç ifadesini kullanan birey aslında "sosyal" güçsüzlükten,  "Sosyal" yardım ifadesini irdeleyen bir birey, "sosyal" yardımsızlığı ifade etmeye çalışmaktadır.  Ayni şekilde, "sürdürülebilir" kalkınmayı veya büyümeyi irdeleyen bir birey aslında ekonomik geri kalmışlığı ve/veya kalkınmamışlığı irdelemeye çalışmaktadır. OLASILIK(LAR): 1. "Sürdürülebilir" ve "sosyal" sıfatları bazı bireyler tarafından kabul görmüş ve yerli yersiz kullanılmaktadır. 2. Bu sıfatlar bazı bireyler tarafından bilinmeden (farkında olmadan veya adet yerini bulsun diye) ve toplumda bazı çevreler tarafından sıkça kullanıldığı için kullanılmaktadır. 3. Son olarak, bazı bireyler bu sıfatları (zehirli kelimeleri) asla kabul görmediği için her zaman ve her yerde kullanmamaktadır; akıl karıştıran bu sıfatlar, ne türk dilinde ne de yabancı dilde (ingilizce dilinde) kullanılmaktadır.

1. Grup Birey:

Zehirli kelimeleri kabul görmüş ve her zaman kullanmaktadır. 2. Grup Birey: Zehirli kelimeleri bilmeden, adet yerini bulsun diye kullanmaktadır. 3. Grup Birey: Bu ve buna benzer zehirli kelimeliri hiç kullanmamaktadır. Model Sonucu: Modeldeki rasyonel birey (rational individual) grup 3'de belirtilen bireydir. Düşünce ve eylemlerinde sonuca ulaşmada en uygun aracı seçen grup 3'de belirtilen rasyonel bireydir veya bireyler grubudur.

Oyun Teorisi: 3 x 3 Matrisi Oyun teorisi çerçevesinde; "benim" seçeneğim ve "onun" seçeneği uygulandıgında, 3 x 3 matrisini matematiksel olarak ifade edildiğinde, 3x3'lük oyun teorisinin matematiksel formülü ve sonucu aşağıdaki gibidir: (9!) ² / (3!) ² = (9.8.7.6.5.4.3.2.1) ² / (3.2.1) ² = 60480 ² = 3,657,830,400

Oyun Teorisinden elde edilen sonuç(lar): A. Google ve Yahoo arama motorlarından iki zehirli kelime taradığında ortaya çıkan sonuç, yukarda belirtilem toplam rakam ile örtüşmektedir. Şöyle ki;     GOOGLE --> "Sürdürülebilir": 946,000 sonuç YAHOO --> " Sürdürülebilir": 1,480,000 sonuç GOOGLE --> "Sosyal": 42,000,000 sonuç YAHOO --> "Sosyal": 45,000,000 sonuç

B. Ayni tarama motorlarında "social" ve "sustainable" sıfatları ingilizce olarak tarandığında ortaya çıkan sonuç çok ilginçtir:     GOOGLE --> "Social" : 959,000,000 sonuç YAHOO --> " Social" : 2,750,000 sonuç GOOGLE --> "Sustainable": 60.200.000 sonuç YAHOO --> "Sustainable" : 454,000,000 sonuç

TESPİTLER: 1. Değişik periyodlarda yapılan incelemelerde; Google Web Arama Motoru üzerinde tüm zehirli kelimelerin artış göstermiştir. 2. En fazla artışın "SÜRDÜRÜLEBİLİR" sıfatı olduğu tespitler arasındadır.

3. Moda olduğu için herkez tarafından yerli yersiz kullanılan "SÜRDÜRÜLEBİLİR" sıfatı, diğer zehirli kelimelere göre, en fazla artışı göstermekte olduğu tespit edilmektedir. 4. En çok kullanılan ve lig birincisi konumundaki zehirli kelimenin "SOCIAL" olduğu tespit edilmektedir. Oyun teorisinin 3 x 3 matrisi çerçevesinde; iki zehirli kelime uygulanmaya konmuş olup, hem teorik olarak hem de pratikte kanıtlanmıştır. Teorik modelden ortaya çıkan sonuç ile arama motorlarından ortaya çıkan sonuç arasındaki fark 1 ve 2 Grup içerisinde yer alan bireyler tarafından keşif edilmek üzere beklemektedir ! "Sürdürülebilir" ve "Sosyal" sıfatları yanlızca ulusal fenomen değil, uluslararası bir fenomendir. Günümüzde bu fenomenler akıl karıştırmanın yanısıra yüzeysel ve çok bilinçsiz bir şekilde kullanılmaktadır.

Hakan Ürem.