You are on page 1of 9

Kump 5

Cara menguruskan Kewangan Prasekolah dengan Bijak

Oleh : (Syiqa) (Ona) (Farahin) (Izatul)

KEWANGAN
Prasekolah mempunyai peruntukan kewangannya sendiri Ia perlu diurus dengan sempurna mengikut prosedur yang betul Sebagai pengurus sekolah, Guru Besar perlu mengetahui peranan dan tanggungjawab dalam mengurus kewangan tersebut

PERUNTUKAN KEWANGAN PRASEKOLAH
Bantuan Per Kapita (PCG) RM100 x 1murid (setahun) Bantuan Makanan Prasekolah (RM1.80 x 1 murid) (Sehari)

Bantuan Kokurikulum Prasekolah

(RM25x 1 murid)

Aspek – Aspek Pengurusan Kewangan
• perlu mengambil kira empat aspek penting: a) M – material (bahan keperluan) b) E – equipment (peralatan) c) S – space (ruang) d) H – human (manusia)

Cara Pengurusan Kewangan yang Bijak
• Cermat dan berhemah dalam menggunakan sumber kewangan - Guru perlu membuat perancangan senarai semak keperluan prasekolah terlebih dahulu sebelum memikirkan bajet yang diperlukan untuk merealisasikannya.

Cara Pengurusan Kewangan yang Bijak
• Membuat bajet yang realistik - Guru perlu berbincang dengan guru besar dan PPM dan menyediakan bajet yang mencukupi bagi menampung semua perbelanjaan & keperluan sepanjang tahun. (akt, peralatan, bhn p&p, makanan).

• Memantau perbelanjaan dan pengawalan - Guru perlu membuat perbandingan harga antara pembekal bagi mendapatkan bekalan yang berkualiti dengan harga berpatutan. - Guru perlu merekod dan mengemaskini keluar masuk perbelanjaan ( daftar harta, daftar stok, inventori, hapus kira dan pelupusan). - Guru perlu peka & bertanggungjawab terhadap kewangan prasekolahnya agar guru dapat melaksanakan aktiviti dan menyalurkan kewangan untuk kemudahan pranya dan bukan untuk keuntungan pihak tertentu.

• Mencari jalan menambah sumber atau berjimat tanpa mengorbankan kualiti. - Guru boleh membuat inisiatif sendiri untuk mencari pendapatan tambahan pranya melalui bayaran yuran (pendaftaran, buku kerja,peralatan, hari konvokesyen dan bayaran insurans) serta derma (melalui jualan amal).

• Membuat anggaran perbelanjaan
- Membuat peruntukan berdasarkan takwim & progrm prekolah yang dirancang. - Membuat pembentangan ABM dalam mesyuarat prasekolah di peringkat sekolah.

• Membuat perancangan menu bulanan + anggaran perbelanjaan nya supaya bajet PCG makanan RM1.80 dapat digunakan sepenuhnya sepanjang 200 hari persekolahan. • Penyediaan buku tunai - rekod penerimaan & pembayaran secara cek bagi mengenalpasti aliran masuk dan keluar wang tunai.