You are on page 1of 2

Tlocrt Rijeke iz 1990.g.

HNK Ivana pl. Zajca

njegova luka i cjelokupni riječki kotar. potvrdio i car Franjo Josip I. Tim su činom grad. grad Rijeka je 1868.". godine kojim je tadašnja Rijeka prepuštena Budimpešti. Naknadnim djelovanjem mađarske vlasti. pripali Mađarskoj uz dopuštenje da o riječkoj autonomiji odluku donesu zastupnici grada i ugarskog i hrvatskog sabora. ali da takvo stanje bude privremeno. Ovu odluku je u srpnju 1870.Riječka krpica Fotografija Riječke krpice snimljena na ploči u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu "Riječka krpica" ili papirić naljepljen na original Hrvatsko-ugarske nagodbe iz 1868. pripao ugarskom dijelu Austro-ugarske monarhije i započela je jaka mađarizacija grada i građanstva iako pitanje o vladnju gradom u Hrvatskom saboru nije bilo u potpunosti rješeno. Zastupnici Mađarske i Rijeke su primorali Hrvatski sabor da prihvate upravu središnje ugarske vlade nad Rijekom.. Hrvatsko-ugarskom nagodbom. . u originalni dokument je ubačena Riječka krpica i to u obliku doljepljenog dodatka naziva "član 66.